RÖVNƏQ ABDULLAYEVIN «QOÇULARI» «MAKLER»LƏRLƏ ƏLBIR OLUB, SAKINLƏRIN ƏKDIKLƏRI AĞACLARI KÖKÜNDƏN ÇIXARIB YERINDƏ EV TIKDIRIRLƏR-FOTO/VİDEO

 

RÖVNƏQ ABDULLAYEVIN «QOÇULARI» «MAKLER»LƏRLƏ ƏLBIR OLUB, SAKINLƏRIN ƏKDIKLƏRI AĞACLARI KÖKÜNDƏN ÇIXARIB YERINDƏ EV TIKDIRIRLƏR-FOTO/VİDEOƏtraf mühit və onun mühafizə olunması, eyni zamanda bu sahədə əmələ gələn problemlərin həlli, zaman-zaman hər kəsin diqqətini cəlb edib. Belə bir səbəblər üzündəndir ki, son illər bu sahəyə daha çox diqqət və qayğı göstərilir, problemlərin həlli yöndə aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən, yerlərdə vəzifə sahibi olan şəxslərə lazımi tapşırıqlar verilir. Əvvəla onu qeyd edək ki, ekologiya sahəsi canlı və cansız təbiətin qarşılıqlı münasibətini tədqiq edən bir elmdir və bu sahə canlı və cansız оrqanizmlərin bir-biri ilə, həmçinin хarici mühitlə qarşılıqlı əlaqələrini tənzimləyir, оnların yaşayış tərzində, inkişafında, çохalmasında belə bir amillərin rоlu olduqca böyük olur. O da hər kəsə bəllidir ki, xalqımızın ümummilli lideri, mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi ekoloji siyasət, bu gün də öz əhəmiyyətli rolunu qoruyub saxlamaqdadır. Belə ki, Ulu Öndərin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə ətraf mühitin mühafizə olunması, mütərəqqi texnologiyaya əsaslanan yeni müəssisələrin inşa olunması, yaşıllıqların və parkların salınması və s. məqsədilə atılan addımlar, məhz ölkəmizin ekologiya sahəsinin inkişafında mühüm rol oynadı. Bu yöndə atılan addımların nəticəsidir ki, indiyə kimi ölkəmizdə ekoloji şəraitin yaxşılaşdırılması və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində uğurlu nəticələr əldə olunub.

İnsanlara, onların sağlamlığı üçün sağlam və təhlükəsiz ətraf mühitin varlığı zəruridir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 39-cu maddəsinə əsasən, hər kəsin sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ vardır. Həmçinin “Əhalinin Sağlamlığının qorunması” haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3-cü maddəsinə əsasən, əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində dövlətin vəzifələrindən biri, məhz ətraf mühitin qorunmasının, ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunmasıdır. Qanunun belə bir tələblərinin varlığına baxmayaraq, 28 dekabr 2020-ci il tarixdə «Balaxanıneft» Neft-Qaz Çıxarma idarəsinin əməkdaşları olmazın hoqqalara qol qoyub, bənzəri olmayan qanunsuzluğa imza atırlar. Yəni, adı çəkilən qurumun əməkdaşları 2-ci mədən sahəsində, 41 saylı neft quyusunun həndəvərində yaşayan Cəlilabad rayon sakini Kərimov Ramil Ağakərim oğlunun, təqribən 15-16 il ərzində ərsəyə gətirdiyi yaşıllıqları elə bir formada məhv edirlər ki, ümumi mənzərəni görən hər kəsin sanki görən gözlərindən “qan axır”. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, həmin ərazilər «Balaxanıneft» Neft-Qaz Çıxarma idarəsinin balansında olsa da, indiyə kimi həmin ərazilərdə çoxsaylı yaşayış evləri inşa olunub, bu gün də inşa olunmaqdadır. Qaldı ki, Ramil Kərimov adlı şəxsin ərsəyə gətirdiyi yaşıllıqların məhv edilməsinə, bu başqa bir söhbətin mövzusudur. Yəni, dolaşan söz söhbətlərə görə təqribən 15-16 il ərzində ərsəyə gətirilmiş yaşıllıqların məhv edilməsində, «Balaxanıneft» Neft-Qaz Çıxarma idarəsində vəzifə sahibi olan bəzi şəxslərin xüsusi marağı olur. Ona görə də həmin şəxslər bu yöndə addımlarını atmazdan öncə, həm Balaxanı bələdiyyəsi sədrinin imkanlarından, həm də qeyd olunan ərazidə yaşayan bəzi sakinlərin rolundan məharətlə istifadə etməyi bacarırlar. Bunun üçün onlar ilk əvvəl qonşular adından ərizə yazırlar və həmin ərizədə qeyd olunur ki, “Balaxanıneft» Neft-Qaz Çıxarma idarəsinin 2-ci mədən sahəsində, 41 saylı neft quyusunun həndəvərində yaşayan, həmçinin Sabunçu rayonunda qeydiyyatda olan Ramil Kərimov adlı şəxs ərazidəki ağacları kəsib doğramış və həmin yerdə qanunsuz tikinti işləri aparmaq qərarına gəlmişdir. Ona görə də, bu şəxsin qanunsuz əməllərinin qarşısının alınması, ərazidə əmələ gələn törtöküntülərin aradan qaldırılması, eyni zamanda ərazidə abadlıq və yaşıllaşdırma işlərinin aparılmasını xahiş edirik”. Onu da bildirək ki, yazılmış ərizə haqda bəzi qonşuların xəbəri olmur, bəzi qonşuları isə müxtəlif adlar altında aldadılır və belə bir yolla da həmin ərizəyə imza çəkdirirlər. Ərizəyə imza atan şəxslər A.Əhmədova, P.Qasimov, A.Səlimov, S.Hacıyeva, Nəsibə Əliyeva, M.Kamranova, Ruslan Eyyubov və Rəhilə Bəhrəmova olurlar.Bundan əlavə yazılmış ərizənin hüquqi əsaslandırılması üçün, 03 fevral 2021-ci il tarixdə Balaxanı Neft-Qaz Çıxarma idarəsinin əməkdaşları, qeyd olunan məsələ ilə bağlı bir akt da tərtib edirlər. Tərtib olunmuş aktda yazılır: “Balaxanı Neft-Qaz Çıxarma idarəsinin 2-ci mədən sahəsində, 41 saylı neft quyusundan təqribən 50 metr aralı məsafədə, yəni həmin quyunun təhlükəsizlik zolağında Cəlilabad rayonunda qeydiyyatda olan Ramil Kərimov adlı şəxs ərazidəki ağacları kəsib doğramış və həmin ərazidə qanunsuz tikinti işləri aparmağa qərarlıdır. Kəsilmiş ağacların foto-şəkilləri çəkilmiş və bunlar tərtib olunmuş akta əlavə olunmuş, həmçinin qeydiyyatı da aparılmışdır” deyə qeyd olunur. 3 fevral 2021-ci il tarixdə tərtib olunmuş aktı 2-ci mədən ərazisində ev-38 ünvanında yaşayan, 1987-ci il təvəllüdlü Aybəniz Əkbər qızı Əhmədova, 2-ci mədən ərazisində ev-38 ünvanında yaşayan, 1979-cu il təvəllüdlü Vüqar Mirbala oğlu Qasımov, Balaxanı Neft-Qaz Çıxarma idarəsinin hüquqşünası Rəşad Rəfayıl oğlu Çovdarov və Balaxanı Neft-Qaz Çıxarma idarəsinin Təsərrüfat xidmətinin rəhbəri Əbdülhəsənov Vahid Ələkbər oğlu imzalayırlar.

Elə ki, baş verən olaylarla bağlı həyata keçirilmiş video-görüntülərə diqqət yetirirsən, o halda bəlli olur ki, 2-ci mədən sahəsinin 41 saylı neft quyusundan təqribən 50 metr aralı məsafədə salınmış yaşıl ağacları, ağır texnikadan istifadə etməklə Balaxanı Neft-Qaz Çıxarma idarəsinin əməkdaşları kökündən çıxarmışlar. Yəni, həmin yaşıl ağacların kökündən çıxarılması, az sonra elektrik mişarları ilə doğranıb ərazidən daşınması və s. kimi işləri bu qurumun əməkdaşları həyata keçirmişlər. Bu da onu söyləməyə tam şəkildə əsas verir ki, həm yazılmış ərizə, həm də tərtib olunmuş akt saxtadır.

Digər tərəfdən, bu yöndə atılan addımlarla bağlı həyata keçirilmiş video-çəkilişlərə diqqət yetirib realllığı gördükdən, həmçinin əməkdaşımızın əldə etdiyi məlumatlara istinad etdikdən sonra, mövcud problemin araşdırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə məktub ünvanladıq. Ünvanladığımız məktuba verilmiş cavabda qeyd olunub: “Bu məsələ ilə əlaqədar məktuba Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Yanında Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyində baxılmış, həmçinin bu məsələ ilə bağlı Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Bakı ərazi şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən araşdırmalar aparılarkən bəlli olur ki, vətəndaş Kərimov Ramil Ağakərim oğlu tərəfindən sözügedən ərazidə yerləşən torpaq sahəsinə dair qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada mülkiyyət, istifadə və ya icarə hüququ olmadan tikinti işlərinin aparılması məqsədilə ağacları kəsildiyi müəyyən edilmişdir. Balaxanı bələdiyyəsinin və Balaxanı Əməliyyat Şirkətinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz tikintinin qarşısı alınaraq yaşıllıq zolağı bərpa edilmiş və ərazi əvvəlki vəziyyətinə qaytarılmışdır”. Qeyd edək ki, ünvanladığımız məktuba 01 mart 2021-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Yanında Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyinin direktor müavini Şamil Abdullayevin imzası ilə təsdiq olunmuş № 210820200294 saylı məktubla cavab verilib.

Elə ki, 28 dekabr 2020-ci il tarixdə Balaxanı Neft-Qaz Çıxarma idarəsinin əməkdaşları, Kərimov Ramil Ağakərim oğlunun təqribən 15-16 il ərzində ərsəyə gətirdiyi yaşıllıqları məhv edirlər, o halda o, bu yöndə atılmış addımdan gec xəbər tutur və ləngimədən qeyd olunan əraziyə gəlir. Hətta o, ərsəyə gətirdiyi yaşıl ağacların ağır texnikanın vasitəsilə kökündən çıxarılması ilə bağlı video-çəkiliş də həyata keçirir. Az sonra o, mövcud problemlə bağlı yazmış olduğu ərizəsini, həmçinin həyata keçirdiyi video-çəkilişi diskə köçürüb Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər nazirliyinə ünvanlayır. Bu şəxsin göndərdiyi şikayət ərizəsinə, 04 fevral 2021-ci il tarixdə 11 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsində rəis vəzifəsini müvəqqəti icra edən Rəvan Tağıyevin imzası ilə təsdiq olunmuş № 26/kol-072 saylı məktubla cavab verilir. Cavab məktubunda qeyd olunur: “Məsələ ilə əlaqədar Balaxanı Neft-Qaz Çıxarma idarəsinin Təsərrüfat xidmətinin rəhbəri Əbdülhəsənov Vahid Ələkbər oğlu yazdığı izahatında bildirir ki, “Abadlıq işləri aparmaq məqsədilə əraziyə gəldikdə gördük ki, bir neçə ağac kök hissəsindən çıxarılmış, bəzi çıxarılmış ağaclarla əraziyə hasarlar çəkilmiş, həmin hasarlar sökülmüş və kökündən çıxarılmış ağaclar elektrik ağackəsən mişarı ilə kəsilmiş və maşınlara yığılaraq ərazidən daşınmışdır”. Elə ki, tərəfimizdən araşdırmalar aparılarkən ərazinin əvvəlki görünüşü ilə sonrakı görünüşünü müqayisə etdik, o halda bəlli oldu ki, ağaclar kök hissəsindən çıxarılaraq məhv olunmuşdur. Təqdim olunan video-görüntülərdən də bəlli olur ki, Balaxanı əməliyyat şirkətinin əməkdaşları ETSN-nin rəyi olmadan və nəzərə almadan, həmin ağacları texnika vasitəsilə kökündən çıxarıb məhv etmişlər. Faktla bağlı Balaxanı əməliyyat şirkəti barəsində protokol tərtib edilərək hüquqi şəxs qismində qərar çıxarılması üçün, toplanmış materiallar aidiyyatı üzrə Sabunçu rayon Məhkəməsinə göndərilmişdir”.

Bütün bunlar onu göstərir ki, Balaxanı Neft-Qaz Çıxarma idarəsində bəzi vəzifə sahibləri hansısa maraqlarını güdürlər ki, bu cür oyun qaydalarına imza atmağı özlərinə rəva bilirlər. Bugünlərdə isə sakinlər arasında belə bir məlumat dolaşır ki, Ramil Kərimovla ixtilafda olan və pərdəarxası Balaxanı Neft-Qaz Çıxarma idarəsinin əməkdaşları ilə “sıcaq münasibət” qurmağı bacaran, həmçinin yazılmış saxta ərizəyə, tərtib olunmuş saxta akta hər dəfə birinci şəxs olaraq imza atan və 2-ci mədən ərazisində ev-38 ünvanında yaşayan, 1987-ci il təvəllüdlü Aybəniz Əkbər qızı Əhmədovanın dayısı Nazim adlı şəxs, məhz bu gün də “makler”lik fəaliyyəti ilə məşğul olur. Belə bir səbəbdən də, hər iki şəxs Balaxanı Neft-Qaz Çıxarma idarəsinin əməkdaşları ilə aralarında olan “isti münasibət”lərdən istifadə edib, qeyd olunan ərazini ələ keçirmək niyyətindədirlər.


Bu da adları izahat yazıb akt tərtib etdikləri saxta müraciətdə adları gedən qonşuların mövqeyi.

Malades,uşaqdakı fərasata bax haa..

Əldə etdiyimiz məlumatlara görə, bir müddətdir ki, Sabunçu bələdiyyəsi, Balaxanı bələdiyyəsi və Balaxanı Neft-Qaz Çıxarma İdarəsində vəzifə sahibi olan bəzi şəxslər öz aralarında “Üçlər İttifaqı” yaradıblar. Yəni, hər üç qurumda “söz sahibi” olanlar, bugünə kimi rayon ərazisində olan-qalan torpaqların altından elə bir formada “girib-çıxıblar” ki, artıq satmağa hansısa boş ərazi qalmayıb. Söylənilənlərə görə, onlar belə bir “məharətlərini həyata keçirərkən” Aybəniz Əhmədovanın “makler”lik fəaliyyəti ilə məşğul olan dayısı Nazim adlı şəxsin rolundan yararlanmağı da bacarırlar. Belə bir səbəbdəndir ki, bu gün onlar “Balaxanı Neft-Qaz Çıxarma idarəsinin 2-ci mədən sahəsinin 41 saylı neft quyusundan təqribən 50 metr aralı məsafədə, hansı ki, ötən 15-16 il ərzində Ramil Kərimov adlı şəxsin ərsəyə gətirdiyi yaşıllıqları məhv edib, məhz həmin ərazini satışa çıxarmaq qərarına gəlirlər. Bunun üçün ilk əvvəl Balaxanı Neft-Qaz Çıxarma İdarəsinin “başbiliciləri” həmin ərazidəki yaşıllıqları məhv edirlər, az sonra atdıqları addımlara “bənövşəyi don” geydirmək məqsədilə, əraziyə təqribən 60-80 ədəd ağac şitil əkirlər. Bir neçə gün keçdikdən sonra isə, əkdikləri ağac ştillərini xəlvəti yolla, yəni gecə saatlarında kökündən çıxarıb aparırlar. Bu da onu təsdiq etməyə tam əsas verir ki, “Üçlər İttifaqı”nda təmsil olunan “başbilicilər” artıq qeyd olunan ərazini satışa çıxarmaq üçün hazır vəziyyətə gətiriblər.P.S. Əldə etdiyimiz müəyyən məlumata görə, bu gün səhər saatlarında Balaxanı Neft-Qaz Çıxarma İdarəsinin Təsərrüfat xidmətinin rəhbəri Vahid Əbdülhəsənov, təsadüfən qeyd olunan ərazidə Ramil Kərimovun anası Xatirə xanım Kərimova ilə rastlaşır. Həmin an o, Xatirə xanıma “Oğlun özünü çox “cırıb-dağıdır”, elə etməsin ki, məhv edilmiş ağacları onun boynuna qoyduraq və özünü də “KPZ”-yə saldıraq” deməkdən də ehtiyat etmir.

Məqalədə adları keçən şəxslərin də mövqeyini dərc etməyə hazırıq

Mövzu diqqətimizdədir.

Deryaz.az

 
0.13789701461792