Dininə ən çox bağlı ölkələr - Azərbaycan neçənci yerdədir? - SİYAHI

 

Azərbaycan sorğuda 53-cü yerdə qərarlaşdı.

"Gallup İnternational" bir çox ölkədə 66 mindən çox insan arasında araşdırma aparıb.

Demokratikmusavat.com a24.az-a istinadən bildirir ki, araşdırma zamanı insanlardan dini baxımdan özlərini necə təqdim etdikləri soruşulub.

Sorğuda Azərbaycanın da adı çəkilib və 53-cü yerdə qərarlaşıb.

Lakin nəticələrə görə, dininə bağlı ölkə kimi birinci yerdə 98 faiz göstərici ilə Tailand olub. Dininə bağlı olmayan ölkə isə 9% göstərici ilə Çindir.

Qeyd edək ki, siyahıda Ermənistan da yer alıb. 9-cu yerdə qərarlaşan ermənilərin 92 faizi özünü dindar hesab edir.

67 ÇİN
Dindar insanam: 9%
Dindar deyiləm: 23%
Ateistəm: 67%

66 YAPONİYA
Dindar insanam: 13%
Dindar deyiləm: 31%
Ateistəm: 29%

65 İSVEÇ
Dindar insanam: 22%
Dindar deyiləm: 55%
Ateistəm: 18%

64 ÇEXİYA
Dindar insanam: 24%
Dindar deyiləm: 47%
Ateistəm: 25%

63 BİRLƏŞMİŞ KRALLIQ
Dindar insanam: 27%
Dindar deyiləm: 58%
Ateistəm: 11%

62 ESTONİYA
Dindar insanam: 28%
Dindar deyiləm: 50%
Ateistəm: 10%

61 BELÇİKA
Dindar insanam: 28%
Dindar deyiləm: 43%
Ateistəm: 21%

60 NORVEÇ
Dindar insanam: 30%
Dindar deyiləm: 50%
Ateistəm: 12%

59 AVSTRALİYA
Dindar insanam: 31%
Dindar deyiləm: 50%
Ateistəm: 13%

58 DANİMARKA
Dindar bir insanım: 32%
Dindar değilim: 47%
Ateistim: 14%
Yanıt yok: 7%

57 VYETNAM
Dindar insanam: 33%
Dindar deyiləm: 57%
Ateistəm: 6%

56 HONG KONQ
Dindar insanam: 33%
Dindar deyiləm: 33%
Ateistəm: 30%

55 ALMANİYA
Dindar insanam: 34%
Dindar deyiləm: 46%
Ateistəm: 14%

54 CƏNUBİ KOREYA
Dindar insanam: 35%
Dindar deyiləm: 37%
Ateistəm: 23%

53 AZƏRBAYCAN
Dindar insanam: 35%
Dindar deyiləm: 64%
Ateistəm: 0%

52 İSPANİYA
Dindar insanam: 37%
Dindar deyiləm: 41%
Ateistəm: 16%

51 LATVİYA
Dindar insanam: 37%
Dindar deyiləm: 43%
Ateistəm: 9%

50 KANADA
Dindar insanam: 37%
Dindar deyiləm: 47%
Ateistəm: 10%

49 İSRAİL
Dindar insanam: 39%
Dindar deyiləm: 50%
Ateistəm: 8%

48 FİNLANDİYA
Dindar insanam: 39%
Dindar deyiləm: 47%
Ateistəm: 8%

47 İRLANDİYA
Dindar insanam: 40%
Dindar deyiləm: 47%
Ateistəm: 9%

46 SLOVENİYA
Dindar insanam: 41%
Dindar deyiləm: 25%
Ateistəm: 28%

45 AVSTRİYA
Dindar insanam: 41%
Dindar deyiləm: 43%
Ateistəm: 10%

44 FRANSA
Dindar insanam: 45%
Dindar deyiləm: 29%
Ateistəm: 21%

43 İSLANDİYA
Dindar insanam: 46%
Dindar deyiləm: 32%
Ateistəm: 17%

42 LİTVA
Dindar insanam: 47%
Dindar deyiləm: 34%
Ateistəm: 6%

41 BOLQARISTAN
Dindar insanam: 51%
Dindar deyiləm: 36%
Ateistəm: 3%

40 UKRAYNA
Dindar insanam: 53%
Dindar deyiləm: 36%
Ateistəm: 6%

39 ABŞ
Dindar insanam: 56%
Dindar deyiləm: 32%
Ateistəm: 7%

38 ALBANİYA
Dindar insanam: 56%
Dindar deyiləm: 30%
Ateistəm: 9%

37 İNDONEZİYA
Dindar bir insanam: 58%
Dindar deyiləm: 30%
Ateistəm: 0%

36 PORTUQALİYA
Dindar insanam: 59%
Dindar deyiləm: 29%
Ateistəm: 9%

35 RUSİYA
Dindar insanam: 61%
Dindar deyiləm: 23%
Ateistəm: 7%

34 FƏLƏSTİN
Dindar insanam: 61%
Dindar deyiləm: 34%
Ateistəm: 1%

33 MEKSİKA
Dindar insanam: 61%
Dindar deyiləm: 28%
Ateistəm: 8%

32 İRAQ
Dindar insanam: 64%
Dindar deyiləm: 34%
Ateistəm: 0%

31 İTALİYA
Dindar insanam: 69%
Dindar deyiləm: 18%
Ateistəm: 8%

30 MONQOLUSTAN
Dindar insanam: 71%
Dindar deyiləm: 21%
Ateistəm: 8%

29 LİVAN
Dindar bir insanam: 71%
Dindar deyiləm: 26%
Ateistəm: 2%

28 PERU
Dindar insanam: 72%
Dindar deyiləm: 20%
Ateistəm: 3%

27 YUNANISTAN
Dindar insanam: 73%
Dindar deyiləm: 15%
Ateistəm: 7%

26 TÜRKİYƏ
Dindar insanam: 74%
Dindar deyiləm: 12%
Ateistəm: 6%

25 SERBİYA
Dindar insanam: 75%
Dindar deyiləm: 17%
Ateistəm: 4%

24 BOSNİYA HERSOQOVİNYA
Dindar insanam: 75%
Dindar deyiləm: 21%
Ateistəm: 1%

23 İRAN
Dindar insanam: 77%
Dindar deyiləm: 16%
Ateistəm: 4%

22 EKVADOR
Dindar insanam: 78%
Dindar deyiləm: 16%
Ateistəm: 2%

21 ARGENTİNA
Dindar insanam: 78%
Dindar deyiləm: 16%
Ateistəm: 4%

20 KONQO DEMOKRATİK RESPUBLİKASI
Dindar insanım: 80%
Dindar deyiləm: 9%
Ateistəm: 8%

19 BANQLADEŞ
Dindar insanam: 80%
Dindar deyiləm: 19%
Ateistəm: 0%

18 POLŞA
Dindar insanam: 82%
Dindar deyiləm: 9%
Ateistəm: 1%

17 BRAZİLYA
Dindar insanam: 82%
Dindar deyiləm: 15%
Ateistəm: 2%

16 PANAMA
Dindar insanam: 84%
Dindar deyiləm: 10%
Ateistəm: 3%

15 MAKEDONİYA
Dindar insanam: 84%
Dindar deyiləm: 10%
Ateistəm: 1%

14 KOLUMBİYA
Dindar insanam: 84%
Dindar deyiləm: 11%
Ateistəm: 3%

13 PARAQVAY
Dindar insanam: 87%
Dindar deyiləm: 7%
Ateistəm: 2%

12 RUMINYA
Dindar insanam: 89%
Dindar deyiləm: 6%
Ateistəm: 3%

11 FİLİPİNLİLER
Dindar insanam: 90%
Dindar deyiləm: 9%
Ateistəm: 0%

10 FİJİ
Dindar insanam: 92%
Dindar deyiləm: 6%
Ateistəm: 2%

9 ERMƏNİSTAN
Dindar insanam: 92%
Dindar deyiləm: 4%
Ateistəm: 2%

8 PAKİSTAN
Dindar insanam: 93%
Dindar deyiləm: 5%
Ateistəm: 1%

7 KOSOVA
Dindar insanam: 94%
Dindar deyiləm: 3%
Ateistəm: 0%
6 FİLDİŞİ SAHİLLƏRİ
Dindar insanam: 94%
Dindar deyiləm: 6%
Ateistəm: 0%

5 PAPUA YENİ GVİNEYA
Dindar insanam: 94%
Dindar deyiləm: 5%
Ateistəm: 0%

4 HİNDİSTAN
Dindar insanam: 94%
Dindar deyiləm: 3%
Ateistəm: 2%

3 QANA
Dindar insanam: 94%
Dindar deyiləm: 1%
Ateistəm: 0%

2 NİGERİYA
Dindar insanam: 97%
Dindar deyiləm: 2%
Ateistəm: 0%

1 TAYLAND
Dindar insanam: 98%
Dindar deyiləm: 1%
Ateistəm: 1%

Demokratikmusavat.com

Digər maraqlı xəbərlər Demokratikmusavat.com-ın Facebook səhifəsində

0.1380729675293