AZ Ru En
Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz

Azərbaycanda təhsil və elmin inkişafı dövlət siyasətinin prioritetidir

  10

Müasir dövrdə təhsilin iqtisadi həyatda artan rolu Azərbaycanda prioritet istiqamət kimi bilik iqtisadiyyatının formalaşdırılmasını və insan kapitalının inkişafına dövlət dəstəyinin davam etdirilməsini, ölkədə təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılmasını tələb edir. İnkişaf etmiş ölkələr davamlı və uğurlu iqtisadi tərəqqiyə məhz təhsil sisteminin beynəlxalq standartlar səviyyəsinə yüksəldilməsi ilə nail olmuşlar.

Hazırda hansı dövlət öz inkişaf strategiyasını elm və təhsilin əsasları üzərində qurursa, həmin dövlət dünyada özünə layiq mövqe qazanır. Çünki dövlətin gücü, qüdrəti onun təbii sərvətləri ilə deyil, insan kapitalı, elmi-intellektual potensialı ilə müəyyən edilir. Elm, təhsil bu gün artıq milli təhlükəsizliyin əsas amilləridir. Yalnız iqtisadi gücə nail olmaq, dərin bilik və bacarıqlara əsaslanan iqtisadi inkişaf modeli formalaşdırmaq, gənclərdə elmə, təhsilə marağı gücləndirməklə güclü dövlətçilik siyasətinə nail olmaq mümkündür. Bu gün inkişaf etmiş dövlətlər, elm və təhsilin inkişafı ilə yetişən innovativ düşüncəli kadrların, intellekt kapitalının əldə etdiyi uğurlu nailiyyətlərlə tanınır. Respublikamızda reallaşan dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri də, məhz elm və təhsilin inkişafı istiqamətindədir. Azərbaycan təhsili və elminin inkişafı dövlət siyasətinin prioriteti olduğundan, iqtisadi potensialı intellekt kapitalına çevirmək istiqamətində mühüm işlər görülür. Mövzu ilə bağlı bu sahədə çalışan, təcrübəli alimlərimizin fikirlərinin oxucular üçün maraqlı olduğunu nəzərə alaraq, təhsil eksperti, ADPU-nun dosenti, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru İlham Əhmədov ilə söhbət etmək qərarına gəldim. O, ölkəmizdə elm və təhsilin inkişaf etdirilməsi sahəsində mövcud vəziyyəti belə qiymətləndirdi:

“Azərbaycanda elmin, təhsilin səviyyəsi ilə bağlı müxtəlif fikirlər, o cümlədən bəzən mənfi fikirlər eşidirik. Təbii ki, elm və təhsil sahəsində müəyyən problemlər var və bir söhbətdə bu problemlərin hamısını təhlil etmək mümkün deyil. Bu söhbətdə, əsasən təhsil haqqında danışacam. Elm inkişafı ilə əlaqəli isə, qısa olaraq onu qeyd edim ki, bizdə elmin əsas problemi maliyyənin azlığıdır. İsraildə elmə ayrılan büdcə ÜDM-nin təxminən 4,3 %, Türkiyədə, Rusiyada və bəzi MDB ölkələrində bu rəqəm 1% - ə yaxındır. Bizdə isə elmə ayrılan büdcə ÜDM-nin təxminən 0,15 faizidir. Artıq 25 ildir ki, elm maliyyə çatışmazlığı şəraitində fəaliyyət göstərir.

Universitetlərdə elmin maliyyələşməsi daha pis vəziyyətdədir. Hazırda ölkə universitetləri elmi konfrans təşkil etməyə, xaricə elmi ezamiyyəyə əməkdaş yollamağa, elmi jurnal dərc etməyə çətinlik çəkirlər. Jurnalda məqalənin dərc edilməsinə görə, az maaş alan alimdən ödəniş alınır. Bu gün elmə ciddi investisiyalar qoyulmalıdır ki, 5-10 ildən sonra, o, tədricən real nəticələr versin. Bu haqda oxucular internetdən müqayisəli təhlillərlə tanış ola bilərlər. Belə maliyyələşmə ilə təbii ki, elm məhsuldar qüvvəyə heç vaxt çevrilə bilməz, innovasiyalar yaranmaz, elm iqtisadi artıma təkan verə bilməz. Amma vaxtı ilə elmi potensialımız pis deyildi. Elmə belə münasibət isə beyin axınına səbəb oldu.

Təhsildən danışarkən, qeyd edim ki, müasir təhsil çox mürəkkəb və dinamik bir sistemdir. Təhsil dünyanın indiki intensiv inkişaf tempinə uyğun olaraq dinamik inkişaf etməlidir. Hansı ölkədə təhsilin vəziyyəti necədirsə, gələcəkdə həmin ölkənin durumu da elə olacaq. Bu səbəbdən, təhsil bu gün bütün ölkələr üçün prioritet sahədir və bu sahədə aparılan islahatlarda səhv etmək təhsil sistemini, ardınca isə ölkənin bütün digər sahələrini inkişafdan geri qoya bilər. Bu günün təhsili fasiləsiz xarakter alaraq, Hz. Məhəmməd Peyğəmbərin söylədiyi kimi, “beşikdən qəbr evinə qədər davam etməlidir”. Müasir təhsil fasiləsiz olduğu kimi, təhsil islahatları da fasiləsiz olmalıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, “...təhsil sahəsi daim islahat tələb edən sahədir.” Bu gün inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq, bütün ölkələrdə təhsil islahatları həyata keçirilir, bütün ölkələr daha mükəmməl təhsil sistemi qurmaq haqqında düşü-nürlər. Amma keçid dövrünü yaşayan ölkələrdəki təhsil problemləri inkişaf etmiş ölkələrdəki təhsil problemlərindən tam fərqlənir. Bunun bir çox səbəbi var. Əsas səbəb bu ölkələrdəki insan kapitalının zəifliyi və təhsilə qoyulan investisiyaların az olmasıdır. Əslində, ən böyük investisiya imkanı məhz təhsil sistemindədir. Bu sektora qoyulan hər bir dollar on qat geri qayıdır.

Təhsildəki problemlərin bir qismi qlobal xarakter daşıyır. BMT-nin baş katibi Antoniu Quterrişin 12 avqust Beynəlxalq Gənclər Günü münasibəti ilə yaydığı bəyanata toxunmaq istəyirəm. BMT-nin rəsmi YouTube kanalı vasitəsilə yayımlanan bəyanatında baş katib təhsildə qlobal böhran yaşandığını qeyd edir, dünya ölkələrini bu sahədə islahatlar aparmağa çağırır. A. Quterriş təhsildə islahatların vacibliyindən və müasir təhsilin gənclərin texnoloji inqilablar erasına hazırlanması ehtiyacından bəhs edib. Bəyanatda bildirilir: "Bu gün biz təhsil böhranı ilə üz-üzəyik. Çox vaxt məktəblər texnoloji dəyişikliklərdən düzgün istifadə edə bilmək üçün gəncləri zəruri bacarıqlarla təmin edə bilmir. Tələbələr yalnız öyrənməyi yox, həm də necə öyrənməyi öyrənməlidir. Müasir təhsil özündə bilikləri, həyati bacarıqları və tənqidi düşüncəni ehtiva etməlidir. ...əsas mövzu təhsilin transformasiyası, onun daha da inklüzivliyi, əlçatanlığı və müasir dünya tələblərinə uyğunluğudur”.

Göründüyü kimi, dünyanın sürətlə dəyişməsi qlobal olaraq təhsil sistemini çətin vəziyyətə salıb. Dünya təhsil sistemi heç cür bu dinamikliyə uyğunlaşa bilmir. Lakin bizim təhsilimizin problemləri tamam başqa müstəvidədir. Biz hələ qlobal xarakterli təhsil problemləri yaşamırıq, çünki bizim təhsilimiz hələ qlobal standartlar səviyyəsinə çatmayıb. İnkişaf etmiş ölkələrdə informasiya cəmiyyəti, innovasiya cəmiyyəti, biliyə əsaslanan iqtisadiyat qurmuşlar və təhsillərini də bu tələblər səviyyəsinə qaldırmaq istəyirlər. Bizim təhsil sistemimiz isə (universitetlərimiz və məktəblərimiz) bir çox istiqamətlərdə hələ sənaye cəmiyyəti təhsili səviyyəsindədir, bu səbəbdən problemlərimiz də fərqlidir. Bizim təhsilin problemlərini konkret qeyd etsək, bu problemlər, əsasən maliyyələşmə, kadr təminatı və idarəetmə kimi istiqamətlərdə özünü göstərir. Real vəziyyətə nəzər salaq: ötən il orta məktəblərdə 9-cu sinif şagirdlərinin riyaziyyatdan I mərhələ imtahanlarında 100 ballıq sistemlə orta göstəricisi 10 bal olub.

Bu haqda Dövlət İmtahan Mərkəzinin 2019/2020-ci tədris ilində ali məktəblərə qəbul və buraxılış imtahanları üzrə yekun elmi-statistik təhlilində qeyd edilir. Təhlil bu yaxınlarda dərc olunub. Orada qeyd olunur ki, 9-cuların 50%-i həmin imtahanlarda «0» bal toplayıb, yəni imtahan vərəqinə heç nə yazmadan geri qaytarıb.

Həmsöhbətimizin bu barədə fikri belədir: "9-cu siniflər üzrə buraxılış imtahanında iştirak edən şagirdlərin 1-ci sinifdən etibarən bacarıq və vərdişlərin inkişaf etdirilməsi üzərində qurulan kurrikuluma əsasən, təhsil almalarına baxmayaraq, bu cür tapşırıqları yerinə yetirməkdə çətinlik çəkdiklərini görürük.  DİM-in təhlilində bildirilir ki, tədris dili fənnindən fərqli olaraq, riyaziyyat fənni üzrə imtahanın birinci mərhələsində təqdim olunan bütün tapşırıqlar açıq tipli olduqları üçün bu hal riyaziyyat fənni üzrə imtahanda özünü daha qabarıq şəkildə göstərir".

Daha sonra qeyd olunur ki, ümumtəhsil məktəblərində kurrikulumun tətbiqi çox zəifdir və şagirdlərə aşılanan bacarıq və vərdişlər lazımi səviyyədə deyil.

Bu ilin qəbul imtahanlarının nəticələri təhsildə olan mövcud problemləri ortaya qoydu. Kurrikulum islahatının nəticələri qaneedici deyil. Bu istiqamətdə işlər ciddi monitorinq edilməlidir. Dərsliklər, məktəb proqramları, müəllimlərin fasiləsiz hazırlığı sistemi kimi məsələlərə çox ciddi yanaşmaq lazımdır.

Təəssüf ki, son 15-20 ildə orta ümumtəhsil və ali məktəb müəllimlərinin ixtisasartırma və təkmilləşdirilməsi sistemi dağıdıldı, əvəzində az səmərəli olan indiki model yaradıldı. Bəzi hallarda təhsilə az aidiyyatı olan qurumlar müəllimlərin təkmilləşdirilməsi ilə məşğul oldular. Artıq 20 ildir ki, inkişaf etmiş və inkişafda olan ölkələrdə müəllimlərin (eləcə də digər peşə sahiblərinin) ixtisasartırma və təkmilləşdirilməsi sistemi onlayn formatda, distant təhsil texnologiyaları ilə reallaşır. Sanki, hansısa sehrli əl bizim təhsil sistemimizin bu mütərəqqi təhsil texnologiyalarından istifadəsinə mane olur. Ali məktəb müəllimlərinin isə ixtisasartırma və təkmilləşdirilməsi sistemi artıq yoxdur. İnformasiyanın, texnologiyalarının indiki sürətli inkişafı dövründə, müəllimlərin ixtisasartırılması fasiləsiz, kütləvi və əlyetərli olmalıdır, bu isə yalnız İnternet üzərindən, distant təhsil texnologiyaları ilə mümkündür. Beynəlxalq təcrübə bunu çoxdan sübut edib. Söylədiklərim təhsildə olan problemlərin yalnız cüzi hissəsidir.

Dövlət başçısı cənab İlham Əliyev Azərbaycanın elm və təhsilinin qlobal elm-təhsil məkanına inteqrasiyası üçün bir sıra Fərmanlar imzalayıb. Hələ 2003-cü ildə cənab prezident Cenevrədə “İnformasiya cəmiyyəti quruculuğu üzrə ümumdünya sammiti”ndə qeyd etmişdi ki, “uşaqlarımız bilikli olmalı, dünyada gedən prosesləri izləməli, yeni texnologiyalara sahib çıxmalıdırlar. İnsan kapitalı inkişaf etmiş ölkələrin indiki durumunu müəyyən edən amildir. Həmin ölkələr təbii resurslar hesabına yox, intellektual potensiala, yeni texnologiyaların icad olunmasına və tətbiqinə görə inkişaf edirlər. Biz də bu yolu seçməliyik”. Cənab prezident İlham Əliyevin bu çıxışından sonra insan kapitalının inkişafı məsələləri ölkəmizin gündəminə daxil oldu.

Bu gün Azərbaycan Respublikası qarşısında duran strateji vəzifə sosial-iqtisadi həyatın modernləşdirilməsi, beynəlxalq təcrübə və elmi innovasiyaların sosial-iqtisadi həyata uğurlu tətbiqidir. Bu məsələnin həlli, məhz insan kapitalının inkişafı, onların müasir bilik və bacarıqlara yiyələnməsini tələb edir. Bu səbəbdən, son 15 ildə ölkəmizin əsas hədəfi insan kapitalının inkişafıdır. Çünki müasir dövrdə dövlətlərin inkişaf səviyyəsi insan kapitalının səviyyəsi ilə müəyyən edilir. Təsadüfi deyil ki, BMT-nin “Minilliyin inkişaf məqsədləri” proqramında davamlı inkişafın təmin edilməsi üçün müəyyən edilmiş prioritet məqsədlərin əksəriyyəti insan kapitalının inkişafı ilə bağlıdır.

Ölkə gənclərinin həyatında elm və təhsilin əhəmiyyətindən danışan cənab Prezident İlham Əliyev deyib: "Bilik, savad - onların yaxşı gələcəyini, təminatlı gələcəyini müəyyən edən budur. Vətənpərvər olmalıdırlar. Bu olmasa, ölkəmizin gələcəyi olmayacaq. Bu olmasa nə vaxtsa yenə də kiminsə təsiri altına düşüb yenə də müstəqillik arzuları ilə yaşayacağıq. Ona görə gənclərdə vətənpərvərlik çox güclü olmalıdır. Gənclər milli ruhda, vətənpərvərlik ruhunda, ənənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə almalıdırlar. Bax belə gənclər ölkəmizi gələcəyə inamla aparacaq. Hesab edirəm ki, bugünkü gənclərin mütləq əksəriyyəti bu meyarlara cavab verir - bilikli, savadlı, Vətənə bağlı, vətənpərvər və dünyaya açıq. Elə olmalıdır ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi güclənsin.”

Şahnaz Salehqızı

Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun keçirdiyi müsabiqəyə təqdim etmək üçün dərc olunub

Xəbər Lenti

ABŞ qərarını verdi: Türkiyəyə satılan F-35-lər alınacaq

İordaniyanın Kralı II Abdullahın Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb - FOTO

"Dedilər, sevgilim ərəb şeyxidir" - Aygün Kazımova

Xəstəxanada kütləvi qətl törədən şəxs intihar etdi

Xatundan Rüfətə etiraf: “Sənə qədər...” - VİDEO

AtaBank yenidən Mastercard tərəfindən mükafatlandırıldı

Ova gedən təqaüdçü başqa təqaüdçünü vurdu

Rabitəbankdan 16%-lik Nağd Pul krediti! Yeni il üçün xüsusi təklif!

Bakıda "İnformasiya təhlükəsizliyi" mövzusunda konfrans keçirilib

Fərqanə Qasımovanın “Nəva” muğamı Fransada - VİDEO

Azərbaycanlı məşqçi "Sevilya"ya gedir

Əli Kərimlinin "Milli Şura"sı bu dəfə də oyunpozanlıq elədi

Ağcabədidə polisə tabe olmayan şəxs özünü bıçaqladı

Prezident İlham Əliyev Keniya Prezidentini təbrik edib

Azərbaycan-Pakistan Birgə Komissiyasının tərkibində dəyişiklik edilib

Tramp bu gün Lavrovu qəbul edəcək

Əli Kərimli siyasi sistemdə özünü yoxetmə yolundadır və bu seçimin bütün məsuliyyəti şəxsən onun öz üzərindədir - Ekspert

Dani Kintana ən yaxşı oyunçu seçildi

Bakı sakininin 4 evini, ticarət obyektini və 165 min manatını ələ keçirən şəxs tutulub

Bank VTB (Azərbaycan) Azərbaycan-Rusiya hökumətlərarası komissiyanın iclasında iştirak edib

"Bakıya tez getmək üçün icazə almışıq" - Vladimir Petkoviç

Azərbaycanlı modeldən Dubayda seksual FOTOSESSİYA

“Cavan oğlanlar, əgər qızın keçmişi əhəmiyyətlidirsə...”

Rusiyada kişi qıza sataşdı, müdafiəçilərini və onu öldürdü - FOTO

"Neftçi"nin 5 futbolçusu rəmzi komandada - FOTO

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İordaniya Kralı II Abdullah ilə işçi nahar edib - FOTO

Azərbaycan Prezidentinin İordaniya Kralı ilə təkbətək görüşü olub - FOTO

Rusiyada avtomobil oğurlayan azərbaycanlı tutuldu

"Bu qədər aşağı salmazlar..." - Aytən kələğayı ilə fotosessiya etdirən modelləri tənqid etdi

"Muğanbank" ASC-də yeni təyinat

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu yeni aviaşirkətləri cəlb edir

Məşhur futbolçu həbs edilə bilər

İordaniyanın Kralı II Abdullahın rəsmi qarşılanma mərasimi olub

Çexiyada xəstəxanada atışma - 6 ölü

Gənc sahibkarlara güzəştli kreditlər üzrə faiz dərəcəsi nə qədər olacaq?

BP vitse-prezidenti: "Təhlükəsizlik göstəricilərinin yaxşılaşması üçün yeni yanaşmalar lazımdır"

Heydər Əliyev – xalqın ehtiram ünvanı

KOBİA və "Gənc Sahibkarlar Şəbəkəsi" İctimai Birliyi arasında anlaşma memorandumu imzalanıb

I Gənc Sahibkarlar Forumu keçirilib - FOTO

Təyyarədəki çatı yapışqan lentlə bağladı - FOTO

YAP növbədənkənar seçkilərdə iştirakla bağlı qərar qəbul edib

“Qarabağ” - “Düdelanj” matçının hakimləri açıqlandı

İranda zəlzələ oldu: 4,6 bal

Türkiyədə bina çökdü - Ölənlər var - FOTO

Moskvanın sabiq meri Yuri Lujkov vəfat edib

Xalqdan heç bir dəstək ala bilməyən radikal müxalifət... - Arzuman Abdulkərimov

"Onda hələ atam anamı almamışdı, mənim findamentim qurulmamışdı" - FOTO

“Gənclər bizim səhvlərimizi təkrarlamasın” - Nisə Qasımova

KOBİA və Gənclər Fondu arasında anlaşma memorandumu imzalanıb

Bu günə qədər 15 mindən çox şəxsə pensiya e-qaydada təyin olunub

Uşağını dodağından öpən valideynlərin NƏZƏRİNƏ! - Gələcək həyatda... - FOTO

“Açıq geyindiyimə görə, məni alan olmayacaq” - Türkan Vəlizadə - VİDEO - FOTO

Uels nümayəndə heyəti Azərbaycanda

Azərbaycanda gənc sahibkarlar üçün vergi güzəştlərinin tətbiqi gözlənilir

Moskvada Heydər Əliyevin anım mərasimi keçiriləcək

Əməkdar artist rayonda özünə MALİKANƏ TİKDİRDİ: Halal evimdir - FOTO

Qulam İsaqzai: "Ekstremizm sərhədlər tanımayan bir təhdiddir"

Balayında bədbəxt hadisə - Yeni evlənən cütlüyün faciəsi - FOTO

KOBİA il ərzində gənc sahibkarlardan 200-dən çox müraciət alıb

2040-cı ilədək dünyada enerji daşıyıcılarına tələbat 30 faiz artacaq

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə "İncəsənətlə şəfa" rəqs və musiqi qala tədbiri keçirilib - FOTO

"İşlədiyim telekanallara milyonlar qazandırmışam, amma, 500 manat maaş alırdım" - Xoşqədəm

Bakıda ögey ananın 2 azyaşlıya işgəncə verməsilə bağlı cinayət işi başlandı

SOCAR və "Baker Hughes" arasında bir sıra sənədlər imzalanıb

“Bir allahsız, şeytan, ona insan adı vermək olmaz..." - Mətanət İsgəndərli - VİDEO

Messi zirvədə, Ronaldu "20-lik"dən kənarda

Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 5-7 iyun 2020-ci il tarixlərində baş tutacaq - Biletlər satışdadır

Bu şəxslərə Prezidentin aylıq təqaüdü elektron qaydada aparılacaq

Nazir müavini: "Yüngül hasil oluna bilən neft yataqlarının olmaması..."

"Arsenal" London derbisində belə qalib gəldi - VİDEO - FOTO

Uşaq 4 saat xəstəxanada betonun üstündə qaldı - İşə Baş nazir qarışdı - FOTO

"Qarabağ"ı qrupda saxlayan komanda baş məşqçini istefaya göndərdi

"Bunu efirə görə tərgitmişdim. Ayağımı yerə vurub..." - Nanə AĞLADI - FOTO

Qızının sinif yoldaşına vurulan yaşlı qadın hislərinə qurban getdi - FOTO

Qeyri-sabit hava 6 nəfərin canını aldı - Tailandda

Rövnəq Abdullayev: "Azərbaycanda sənaye üsulu ilə 2 milyard tondan çox neft hasil edilib"

“Traktor” Təbriz derbisindən məğlub ayrıldı

Vladimir Putin: "WADA-nın qərarı Olimpiya Xartiyasına ziddir"

Ana oğlunu televizoru söndürdüyünə görə döyüb, öldürdü - FOTO

Yeni yaradılan sənaye parkında istehsal edilən məhsullar çox ucuz qiymətə olacaq

“Traktor”un prezidenti istefa verib

Elnarə Abdullayeva özünə altı mərtəbəli villa tikdirir

Tanınmış aktyor xərçəngə məğlub oldu

Çili Hava Qüvvələrinə məxsus nəqliyyat təyyarəsi radarlardan itib

Azərbaycanda hüquqi şəxslərin əmanətləri 14,5 milyard manatı keçib

"Borussiya"nın futbolçusu evində yıxıldı

Kimyəvi maddədən zəhərlənmə olub, ölən və yaralananlar var

“Arsenal”dan əzmkar qələbə

Tripolidə iğtişaşlarda 40 nəfər yaralanıb

“Rusiyada təşkil olunacaq turnirlərin yeri dəyişdirilməyəcək” - FİDE prezidenti

Türkiyədə 65 qanunsuz miqrant saxlanılıb

"Çamadanlarımı artıq yığmışam" - Ançelotti

Parisdə Putin və Zelenski arasında danışıqlar keçirilib

Azərbaycanlı rəssam xorvatiyalı səfirə ərə getdi - FOTO

Sonuncu turun hakim təyinatları - Çempionlar Liqası

Bakıda ilk dəfə Senya Sonun solo konserti keçirildi - VİDEO - FOTO

Şəki sakini Natəvanda dəm qazından boğuldu

"Poqbanın sevgiyə ehtiyacı var"

Bakıda gölməçədə avtomobil batıb

Qaradağda gənc mübahisə zəminində bıçaqlanıb

İran 2020-ci il büdcəsində neft qiymətlərinə dair gözləntiləri azaldıb

Ağır atletimiz Avropa birinciliyində bürünc medal qazanıb

Rüfət Dadaşov qol vurdu

İbrahimoviç "Bolonya"nın təklifini rədd etdi - Başqa seçim edib

ÇL: 1/8 finala 6 vəsiqə sahibini tapacaq

Günün qoroskopu: bu narahat günün çox hissəsini ailə qayğılarına və problemlərə həsr etməli olacaqsınız

Rusiyada soydaşımızı siqaretə görə Azərbaycana buraxmayıblar

2018-ci ildə dünyada silah satışının həcmi 4,6 faiz artıb

Gürcüstanda 2 nəfərdə "donuz qripi" tapıldı - Biri uşaqdır

"Qatıldığım müsabiqələr məndə özümə inam yaradıb" - Debüt - FOTO

“Qarabağ” - “Düdelanj” matçına nə qədər bilet satılıb?

Sumqayıtda mənzildən qadın meyiti tapılıb

Futbolçu forma nömrəsini unutdu - VİDEO

İməkləyib evdən çıxan körpə DONARAQ ölüb

ABŞ Avropaya 20 min əsgər göndərir - 25 ildə ilk

ABŞ Ermənistan vətəndaşlarının viza müraciətlərini kütləvi şəkildə rədd edib

Azərbaycanda şok hadisə: Kişini ağzından güllələdilər

Hadisə yerini təmizləyərkən oğlunun meyitini gördü - AİLƏ FACİƏSİ - FOTO

Firuzə İbadova: "İlhamə Quliyevanın oğlu Orxan mənə borcunu qaytarmadı"

İran hərbi donanması yeni pilotsuz uçuş aparatı ilə təchiz olunub

Elmar Məmmədyarov Əlcəzairin Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

YAP ümumxalq dəstəyi və etimadı qazanan qələbələr partiyasıdır - FOTO

Dinq Liren "Grand Chess Tour 2019"un qalibi olub

Maskeranonun yeni klubu müəyyənləşdi

Ölkəyə daxili orqanında narkotik keçirmək istədi, "ilişdi"

Zelenski Administrasiyasının rəhbərinə qarşı cinayət işi açıldı

Azərbaycanlı futbolçu “Spartak”dan ayrılır

Çəkisi artıq gələn qadın döyüşçü lüt soyundu

Həbsdə olarkən beş nəfərin qətlini sifariş verdi

Elman koreyalı modellə evləndi - FOTO

Vaşinqtonda Pompeo və Lavrov arasında görüş keçiriləcək

İran və Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi 100 faiz artacaq

Telman İsmayılovun əmlakları satışa çıxarıldı

"Artıq söyüşləri qəbul edirəm" - Fərda

Bakıda ənənəvi beynəlxalq ŞAHMAT FESTİVALI keçiriləcək

Ölkənin xidmət sektoru hansı vəziyyətdədir?

Siyasi gündəmin Eybəcərlikləri

Qurban Qurbanovun oğlu 4 qol vurdu

“Xalça diyarına səyahət” festivalı başa çatıb - FOTO

Azərbaycançılıq ideyasının təbliği

"25 ildir villamın təmiri bitmir" - Xalq artisti

Əli Kərimli ilə Arif Haclı niyə dalaşır?

Ruhi xəstə satıcıları hədələyib pul apardı

Uyğur türklərinə qarşı soyqırım davam edir

Daha bir müxalifət partiyası növbədənkənar parlament seçkilərində iştirak qərarı verdi

Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Bakıda ilk dəfə olaraq Senya Sonun solo konserti keçirildi

Arvadının boğazını kəsərək öldürən kişinin məhkəməsi başlayır

Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan-Türkiyə-Qətər birgə hərbi təlimlərinin keçirilməsi məsələsinə aydınlıq gətirib

Azərbaycanda məmurun evinə basqın edən şəxs hakim qarşısına çıxarılır

Bu da Roza Zərgərlinin nəvəsi - FOTO

Klub 98 illik tarixində ilk dəfə aşağı liqaya düşdü, azarkeşlər çılğına döndü - FOTO

Bakıda keçmiş arvadını və onun qardaşını bıçaqlayan şəxs saxlanıldı

"Şən Elf və Cadugər" tamaşasının premyerası oldu - Gənc Tamaşaçılar Teatrında - FOTO

Sumqayıt Dövlət Dram Teatrı yeni ilə belə hazırlaşır - FOTO

"Qarabağ"ın futbolçusu 100-ə çatdı

Azərbaycan-Rusiya arasında Niyyət Protokolu imzalanıb - FOTO

Zaur Darabzadə: "Gənc nəslin yeni yanaşmaları ilə yaşlı nəslin təcrübəsinin birləşdirilməsinə ehtiyac var"