AZ Ru En
Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz

Qanadsız mələk - Fatimə xanımı
tanıyanlar onu belə adlandırır

  390

  O, müasir Azərbaycan xanımının nümunəvi simasıdır

 Azərbaycan qadını. Öz şərəfi, ləyaqəti, qayğısı ilə dünyaya örnək olacaq Azərbaycan qadını,  doğulduğu gündən etibarən zərif çiyinlərində həyatı boyu böyük bir məsuliyyət yükü daşıyır. Azərbaycan qadını yaşamı boyunca ataya ləyaqətli qız, qardaşa şərəfli bacı, oğula qayğıkeş ana, həyat yoldaşına dayaq və nəhayət, mərəhəmətli və adil qaynanadır.

Budur Azərbaycan qadının əsl siması. Və bu sima Tanrı qatına yüksələrək, rəmziləşərək ilahi eşqə çevrilir. Qadına şerlər yazılır. Tanrı gözəlliyi qadının gözəlliyi ilə müqayisə olunur, vəsf edilir və İlahi eşqin şamı olur qadın. 

Adəmlə birgə yer üzünə göndərildiyi gündən bəri qadın hər zaman, öz müqəddəs vəzifəsini icra etdi. İgid oğullar yetişdirdi, qəhrəman ərləri ilə çiyin- çiyinə savaşa girdi. Namus mücəmməsi olan qız yetişdirdi. Fatimeyi Zəhra oldu, Məhsəti, Natavan, Nüşabə oldu qadın.

Əlbəttə, hər qadın bu yükü daşımaq iqtidarında deyil. Bəhs etdiyimiz keyfiyyətləri özündə birləşdirən belə qadınlar cəmiyyətə örnək olur, fərqlənir, sevilir, seçilir, nümunə olur. Tanrının yer üzünə göndərdiyi mələksima qadın, ailə üçün, cəmiyyət üçün İlahinin hədiyyəsi olan belə qadınlardan biri də Fatimə xanımdır. Fatimə Əliyeva 1935- ci ildə, noyabr ayının 17-də Bakının Ramanı qəsəbəsində dünyaya göz açıb.

 Noyabr ayında, payız gecəsi,

Göz açdın dünyaya sən on yeddisi,

Sevincə qərq etdin sevən hər kəsi,

Süzdün bu aləmi sən hürkək-hürkək,

Ad günün mübarək, qanadsız mələk!

 Deyirlər ad insanın taleyində mühüm rol oynayır, onun şəxsiyyət kimi formalaşmasına təkan verir. Bəlkə də İlahi qatında Uca olan Fatimə adı elə bu xanım üçün də təsadüfən seçilməyib. Görəsən, taleyini yazan Tanrı, adını da ona İlahi hədiiyəsi olaraq nəsib edib? Kim bilir? Fatimə xanım Hz. Məhəmməd peyğəmbərin qızı, Hz Əlinin xanımı, islam uğrunda şəhidliyi özünə şərəf bilən imamların anası Fatimeyi Zəhranın adını daşıdı. Bu bir təsadüf idimi?

Deyirlər həyatda təsadüf deyə bir şey yoxdu. Missiya var, yol var... Doğulduğumuz gündən əbədiyyətə qədər gedəcəyimiz yol. Fatimə xanıma da İlahinin yazmış olduğu bu həyat yolunda ona bir ana kimi, həyat yoldaşı kimi, cəmiyyətdə bir elm insanı olaraq öz sözünü demiş Azərbacan qadını kimi şərəflə addımlamağı nəsib edib. Fatimə xanımın düzgün tərbiyə almasında və bu qədər xeyirxah olmasında atasının böyük rolu olub. Atasının həyat tərzindən çox seylər öyrəndi Fatimə xanım. Elin xeyriyyəçisi, ağsaqqalı və sayseçmə şəxslərindən biri kimi tanınan Oruc kişi övladı üçün bir nümunə oldu. Kimin nə müşkülü vardısa, həll etməyə çalışdı. Gecələri məzlumları düşünərək yatdı. Dualarında, əməlində də imkansızların yanında oldu, onlara dəstək oldu. İstər qanından gələn bu kübarlıq və xeyirxahlıq, istərsə də atasından gördükləri onun həyat yolunu müəyyən etdi.

 Ey ağbirçək ana, möhtəşəm qadın!

Atan Oruc qoydu Fatimə adın,

Sən ki, fərəhisən qohumun, yadın

Yetim qoydu səni uşaqkən fələk,

Ad günün mübarək, qanadsız mələk!

 

O bəşər anası, müqəddəs qadın,

Fatimeyi Zəhradan güc alır adın,

Müsəlman dünyası, sənin əcdadın,

Əsibdir ömrünə xəzanlı külək,

Ad günün mübarək, qanadsız mələk!

 Bu gün Fatimə xanım da öz mühitində xeyirxah insan kimi tanınır. Tanıyan hər kəs Fatimə xanımın yanına məsləhətə gəlir, onu özünə sirdaş seçir. Ümid qapısı kimi tanınan evinə üz tutan dost-tanışı Fatimə xanım ümüdsiz geri göndərmir. Onların dərdinə şərik çıxır, onlarla bir ağlayır, bir gülür.

Kiçik yaşlarından bədii qiaraətə xüsusi maraq göstərən Fatimə oxuduğu əsərlərdə qarşılaşdığı bütün müsbət qəhrəmanların həyatını özünə arzuladı. Böyüdükcə, onları özünə nümunə seçdi. Xəyallarında həmin qəhrəmanlara çevrilirdi. Amma bu qəhrəmanların içində bir qəhrəman surəti var idi ki, Fatimə də həyatda özünü onda tapdı, Qaraca qız (Tutu) olaraq gördü. Qaraca qız olmaq istədi. Onu özünə örnək seçdi. Onun qədər xeyirxah və fədakar olmaq istədi və oldu da.

Çox zülm çəkmisən,zillət görmüsən,

Sonuncu tikəni acla bölmüsən,

Darayıb telini özün hörmüsən,

Ailəyə uşaqkən olmusan dirək

Ad günün mübarək qanadsız mələk!

 Ailənin onüçüncü uşağı olan Fatimə anasını da elə onüç yaşında itirdi. Bir yeniyetmə qıza ana yardımının daha çox ehtiyacı olduğu vaxtda, o, anasız qaldı. Bir şeyi çox yaxşı bilirdi, bilirdi ki, bir də heç vaxt şəfqətli ana əli oxşamayacaq Fatimənin uzun qara saçlarını, kimsə qarşısında oturdub daramayacaq onları. Fatimə anasıyla birgə uzun saçları ilə də vidalaşmalı oldu.

Günlərin birində atası Fatiməni qarşısında oturdub bu həqiqəti çətin olsa da, Fatiməyə demək məcburiyyətində qaldı: "Qızım əgər etiraz etmirsənsə, kəsək saçlarını". Fatimə susdu. Nə etmək olardı? Onsuz da anasız həyatın ağırlığını yaşayan Fatimə həyat yoldaşını itirmiş atasına dəstək olmalı idi. Saçlarını qurban verməli olsa da, bunu etməli idi. Qaraca qızın hüzünlü taleyini qəlbində yaşadan Fatimə bununla da barışmalı oldu.

O, həmin gündən Qaraca qıza daha çox bağlandı. İçində özü ilə bərabər böyütdüyü Qaraca qız, Fatimə xanımın taleyində müstəsna rol oynadı. Ədəbiyyata böyük marağı olan Fatimə artıq öz qərarını vermişdi. Ədəbiyyatçı olacaqdı. Bunun üçün isə yol Bakı Dövlət Universitetindən keçirdi. Bu təhsil ocağına daxil olarkən, onun taleyində həlledici rolu içində onunla birgə böyüyən Qaraca qız oynadı.

Ədəbiyyat imtahanında onun çəkdiyi biletin ilk sualı S.S. Axundovun "Qaraca qız" əsərindəki Qaraca qız surəti ilə bağlı oldu. Suala cavab vermək istəyən Fatimənin ilk kəliməsi belə oldu- "Mən həyatımın bir gününü qaraca qız kimi yaşasaydım, özümü dünyanın ən xoşbəxti insanı sanardım".

Böyük səmimiyyət və şövqlə söylədiyi bu ifadədən sonra masanın arxasında əyləşən müəllim Fatimə xanıma kifayətdir,- dedi. Gənc qız böyük həyəcan içindəydi. Çaşqınlıqla müəlliminin üzünə baxan gənc qız bu sözlərlə eşitdi: "Qızım, sən bu sözlərinlə ədəbiyyata olan sevgini ifadə etdin. Gedə bilərsən".

 Tutu, "Qaraca qız", gözəl hekayə

Tələbə ömründə düşdü əlaya

Əl açıb Tanrıya  baxdın səmayə

Sevincək fərəhlə çağladı ürək,

Ad günün mübarək qanadsız mələk! 

 İlk kəs nakam Qaraca qız ruh dostu Fatimənin sayəsində xoşbəxt oldu. Gənc Fatimə isə Qaraca qızın sayəsində tələbə biletini qazandı. Bu yol onu Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Müzeyinə istiqamətləndirdi. Fatimə xanım gənclik illərindən etibarən Azərbaycan alimlərinin əhatəsində böyüdü, kamilləşdi, yetişdi. Onun seçdiyi sənət də qeyri-adi oldu. İzahatçı olmağa qərar vermişdi. Məqsədi Azərbaycan ədəbiyyatının gözəlliklərini bütün dünyaya bəyan etmək idi və etdi də. Yaxından,  uzaqdan gələn hər bir ziyarətçiyə Azərbaycan ədəbiyyatından bəhs etdi, onu sevdirdi. Bununla kifayətlənmədi. Öz sahəsi üzrə elmi araşdırmalar apardı. Elmi araşdırmaları sayəsində filologiya elmləri namizədi elmi adı qazandı.

Azərbaycan dramaturgiyasına dərindən bələd olan, XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində fəaliyyət göstərmiş şair və yazıçılarımıza xüsusi sevgi ilə yanaşan Fatimə xanım onlara xüsusi araşdırmalar həsr etdi. Sevimli obrazlarının müəllifi olan Cəfər Cabbarlı yaradıcılığına olan pərəstişini sənətkarın 70 illiyi ilə əlaqədar yazdığı "Böyük sözün ustadı" məqaləsində tam ifadə etmiş oldu. Abdulla Şaiqin xatirəsinə həsr etdiyi və "Elm" qəzetində çap etdirdiyi:

Yad et məni, qaibanə yad et!

Yad et məni, Şaiqini yad et!- beyti ilə başlayan "Yad et" məni məqaləsində Fatimə xanım şairin Azərbaycansevərliyini önə çəkdi, onun maarifpərvərliyindən bəhs etdi. Fatimə xanım əsrin dahisi, səma şairi Cavid əfəndini də unutmadı, nəhəng dramaturqun 100 illiyinə həsr olunmuş "Ürəklərə həkk olunmuş sənətkar" məqaləsini yazdı. Öz sahəsində böyük uğurlar qazanan Fatimə xanım şəxsi iş təcrübəsinə əsaslanaraq, nəzəri ədəbiyyata müraciət edərək "Ekspozisiya üzrə izahat aparmaq formaları və prinsipləri", "Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı" Müzeyində yardımçı eksponatların yeri və əhəmiyyəti" mövzusunda əsərlər ərsəyə gətirdi.

O, bir sıra elmi kitabların redaktorudur. Azərbaycan muzeyşünaslığı üzrə metodiki vəsat və elmi məqalələr hazırlayıb. "Qaraca qız"ın bu fəaliyyəti çox yüksək qiymətləndirilib. Bu gün Fatimə xanım çoxillik zəhmətinin müqabilində "Əmək veteranı" və "Əməyə görə fərqlənmə" medalları ilə təltif olunan Azərbaycan qadınlarından biridir.

 Fatimə xanımın ictimai fəalliyyəti ona gözəl, qayğıkeş həyat yoldaşı olmağa heç də mane olmadı. Əksinə, onun ədəbiyyata olan sevgisi sağlam ailə qurmasında böyük rol oynadı.

Hələ Bakının 198 saylı məktəbində oxuyarkən ədəbi tədbirlərə qatılmağı çox sevərdi Fatimə xanım. Səməd Vurğuna həsr olunmuş məktəb tədbirlərindən birində hər dəfə olduğu kimi, yenə də gənc Fatiməyə şeir söyləmək tapşırıldı. Səhnəyə çıxaraq, şövqlə Səməd Vurgunun şeirlərindən birini söyləyən gənc Fatimə ona vurğunluqla və fəxrlə baxan gənci görməsə də, bu gənc onun aglına və gözəlliyinə heyran olmuşdu. Səhnədə qazandığı bu sevgi onun həmin gənclə ailə həyatı qurmasına yol açdı. Ədəbiyyat aşiqi "Qaraca qız" öz sevgisini bax, belə tapdı.

 İxtisasca mühəndis olan ömür-gün yoldaşı Oktay müəllim də, Fatimə xanım kimi ziyalı, qayğıkeş və mədəni bir insandır. Neft şirkətindən təqaüdə göndərilən Oktay müəllim, bu gün Fatimə xanımla çiyin-çiyinə öz övladlarını və nəvələrini  böyütməklə məşğuldur. Həyat yoldaşı Oktay müəllimlə "Leyli Məcnun" kimi yaşayırlar. Budur ailə nümunəsi.

Nizami Gəncəvi yaradıclığını ürəkdən sevən bir insan sözsüz ki, bu keyfiyyətlərə malik olmalıdır. Lətafətli danışığı ilə sözü yerində deməyi bacaran bir xanımdır Fatimə ana. Sözləri Hikmət Ziyaya, musiqisi Nəriman Məmmədova aid olan "Mən sənsiz, sən də mənsiz" mahnısını Fatimə xanıma kömək edərkən, zümzümə edən Oktay müəllim belə deyir:

 Bir qurumuş bulağıq,mən sənsiz, sən də mənsiz.

Bir yarpaqsız budağıq,mən sənsiz, sən də mənsiz.

Vaxtsız solan çiçəyik, qanadsız kəpənəyik,

Axı, nəyə gərəyik, mən sənsiz, sən də mənsiz?!..

Ürəksiz quru canıq,buz bağlayıb donarıq,

Gecə-gündüz yanarıq,mən sənsiz, sən də mənsiz.

Al Günəşsiz göylərik,göynəm-göynəm göynərik,

Bu dünyanı neylərik, mən sənsiz, sən də mənsiz.

 Bax, beləcə öz xanımını şair diliylə əzizləyir Oktay müəllim.

 

Qoşa gəzək, çiçək açsın arzular

Səni görən mənə deyir bəxtiyar,

Incimə sözümdən, incimə, ey yar,

Incisən qeydinə qalan da mənəm,

Oğlun da, qızın da, yazın da mənəm,

Hələ lap istəkli nəvən də mənəm.

 

Fatimə xanım isə belə cavab verir:

Yox-yox Oktay, bəs Mikoş? Heç onu demədin, o sənin nəticəndir.

Oktay müəllim isə:

Mikoş heç, o mənim yanan ulduzum,

Əlçatmaz günəşim, ayımdı mənim,

O, mənim bağlarda barımdı, dağlarda qarım,

Ürəyimin parasıdır, həyat eşqımi artıran,

Yaşamağa kömək edən var- dövlətimdir Mikayılım mənim.

Yaxşı kəlamdır: "Cənnət anaların ayağı altındadır". İslam dini bunu bizə belə öyrətdi. Bəli, Fatimə xanım bir ana kimi örnək olaraq bu fikri öz varlığı ilə tam sübuta yetirib. O, sözün əsil mənasında analar anasıdır və bir ana kimi də Fatimeyi Zəhranın şərəfli adını daşımağa layiq qadındır! Övladlarını dünyalar qədər sevən bu xanımın ana kimi dəyərini yalnız Cəfər Cabbarlının aşağıdakı məşhur şeri ilə ifadə etmək mümkündür.

 Cahanda yox elə bir qüvvəbaş əyim ona mən,

Fəqət, nə güclü, zəif bir vücud var, yahu,

Ki, hazıram yıxılıb xaki-payinə hər gün,

Öpüm ayağını əcz ilə.

Kimdir o? Nədir o? Ana! Ana!..

O adın qarşısında bir qul tək,

Həmişə səcdədə olmaq mənə fəxarətdir,

Onun əliylə bəla bəhrinə yuvarlansam,

Yenə xəyal edərəm bəzmi-istirahətdir.

 Bir qız və bir oğul anası olan Fatimə xanım həm də hər bir qadına örnək ola biləcək  nümunəvi və bənzərsiz qaynanadır. Övladlarından heç zaman seçmədiyi, ayırmadığı gəlinini öz mələk qəlbi ilə qucaqladı, ana sevgisi ilə sevdi. Mənə belə gəlir ki, dünyada belə qaynanalar çox azdır. Təsadüfi deyil ki, əziz, mehriban qudası Ramiz müəllim Fatimə xanım barəsində, öz qızına: "Qızım, Fatimə xanım Fatimeyi Zəhranın bir zərrəsidir, onu qoru!"- deyib.

Əziz oxucu, bu sözləri çox da asanlıqla yazmadım. Təəs-süf hissi keçirərək yazdım. Düşündüm ki, Fatimə xanım barəsində yazmağa bir az gecikmişəm. Kaş, Ramiz mü-əllimlə iki, üç il əvvəl, üz-üzə əyləşib Fatimə xanım barəsində çoxlu söhbətlər edəydim, onun dilindən eşitdiyim gözəl sözləri bu yazıma köçürə biləydim. Bax, o zaman sizlər daha yaxşı bilərdiniz ki, Fatimə xanım çox gözəl insandır, qayğıkeş anadır, nəvələrini əsl vətəndaş kimi yetişdirən, nəticələrinə xoş gələcək quran nənədir.

Fatimə xanım evinə gəlin gətirəndə öz ailəsini bir araya toplayıb deyir: "Əzizlərim bu evə bir gəlin gəlib, qədəmləri mübarək olsun. O təkdir, biz isə dörd nəfərik. Bundan sonra o necə hərəkət edəcəksə, biz onu qəbul edəcəyik, etməliyik".

Bax, budur mələyə bənzətdiyim Fatimə ana. Fatimə xanım həm də, gözəl nənədir. Onun necə bir nənə olduğunu isə nəvəsinin şerlərindən aydın şəkildə görmək mümkündür.

 Uşaq ikən eşitmişəm laylaları dilindən,

Hər an ona sığınmışam qayğıların əlindən,

Xəyallarım atlanıbdır, düşməz atın belindən,

Həm gözəldir, qayğıkeşdir, həm məlhəm,

Evimizin ağbirçəyi mənim Fatimə nənəm.

Arxasızın dayağıdır, qanadsızın qanadı,

Tale onu illər boyu, ağır dərdlə sınadı,

Aqillər anladı, nadanlarsa qınadı,

Öyünərək, heç vaxt deməz tək mənəm,

Evimizin ağbirçəyi, mənim Fatimə nənəm.

Zəhmətkeşlik nümunəsi, məlum olur əlindən,

Keçməkeşli yollar keçib, görünür ağ telindən,

Övladları gül parçası, bəllidir hər birindən,

Ayanam, nənəmin ilk nəvəsi tək  mənəm,

Evimizin ağbirçəyi  mənim Fatimə nənəm.

 Mən Fatimə xanımı oxucularımıza qaşları kaman, gözləri kövşək, gülərüz, heç kimin qəlbinə toxunmayan, incitməyən, yaraşıqlı, bəstəboy, müasir düşüncəli, natiq danışıqlı, gözəl filoloq, kamil insan və "əsrin mələyi" kimi təqdim etmək istədim. Onu layiq olduğu qədər vəsf etməyə çalışdım. İstədim ki, bir zamanlar belə bir insanın, Allahin yerdəki insan cildli bir mələyinin olduğunu insanlara çatdırım və gələcək nəsillərə nümunə olaraq adını fəxrlə tarixə yazım.

Uzun illərdir düşüncəmdə, qəlbimdə canlandırdığım xanımlar xanımı, gözəl insan və ailə başçısı, istəkli ana, sevimli nənə, nəhayət, dünyanın heç bir yerində bənzəri olmayan nümunəvi qaynananı, məhz Fatimə xanımın şəxsində tapdım! Bunun üçün Sizi mənə sevdirən, məni hər gün sizin barənizdə düşünməyə vadar edən gəlniniz Yeganə xanıma minnətdaram. Mən Yeganə xanım haqqında çox danışmayacam. Çünki, o, özü də sizin xanımlığınızdan dərs alan, çalışdığı kollektivdə hörmətə layiq, qadın ləyaqətini həmişə qoruyan bir xanımdır. Bu vəsfimlə bilmirəm sizi kimə, hansi bir insana bənzədim ki, bu misraları oxuyan hər kəs özünü xəyalən də olsa, sizin yanınızda hiss etsin. Bir sıra ölçülərlə sizdən fərqli insan olsam da, sizə tam bənzəməsəm də, həyatda sizin kimi, təkrarsız insani xüsusiyyətlərə malik olmaq istərdim, Fatimə xanım!

Fədakarlığı ilə hər kəsi heyran edən Fatimə xanım bütün bu illər ərzində içində yaşatdığı nakam Qaraca qızı xoşbəxt edə bildi. Qaraca qızın fədakarlığı və xeyirxahlığına bürünən Fatimə xanım qəlbində yaşatdığı Qaraca qıza yaşamış olduğu bütün xoşbəxtikləri nəsib etdi. Bu gün 82 yaşı tamam olur Fatimə Əliyevanın.

 Şahnazam gəlmişəm təbrikə səni,

Sən bir el anası, könül həmdəmi,

İndən belə görmə kədəri, qəmi,

Tanrı özü olsun qoy sənə kömək

Ad günün mübarək qanadsız mələk!

 Əziz Fatimə xanım, yaşadığınız şərəfli ömür yolunun səksənikinci ilində Allah Sizi ailənizə və Azərbaycan xalqına çox görməsin! Siz təkcə ailənizə yox, xalqımıza, dövlətimizə lazım olan nəcib xanımsınız! Sizi çox sevirik, zəmanəmizin Qaraca qızı!

 Şahnaz Salehqızı

 P.S. Yazını yekunlaşdırandan sonra xəbər aldım ki, Fatimə xanımın ikinci nəticəsi- Nihad bala dünyaya gəlib! Bu xoş gəliş münasibəti ilə Fatimə xanımı ürəkdən təbrik edir, nəticəsinin sağlam, xoşbəxt və nənəsinə layiq nəticə olmasını Allahdan təmənna edirəm!

imgimg

0

Xəbər Lenti

Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı 134 nəfərə çatıb

Koronavirusun tüğyan etdiyi ABŞ-da silah satışları 800 dəfə artdı

Səhiyyə böhranı yaxınlaşır: Bu ölkədə koronavirus xəstələri ölümə tərk ediləcək

Tramp “tvitlədi”, neft sıçradı

Rusiyada qeyri-iş günləri uzadıldı

Ermənistanda koronavirusdan daha bir nəfər ölüb

İşçilər üçün elektron icazə sabahdan etibarən alınacaq - Rəsmi

Avropada koronavirusdan ölənlərin 95%-ni bu yaş qrupu təşkil edir

Kriştianu Ronaldo futbol tarixində yeni rekord vuracaq

Elmir Vəlizadə: Bəzi rayonlarda sərnişindaşımada azalma istədiyimiz səviyyədə deyil

Dünyada koronavirusdan ölənlərin sayı 50 minə çatıb

Xaçmaz rayonunda tibbi-profilaktik tədbirlər davam etdirilir - FOTO

Yaxın qohumun vəfat etməsi ilə bağlı həkimin təsdiq etdiyi teleqram vacibdir - İbrahim Məmmədov

ABŞ-da koronavirusdan ölənlərin sayı 5,3 mini keçib

İbrahim Məmmədov: SMS-lər üçün operatorlara ödənilməsi nəzərdə tutulan vəsait dövlət hesabına ödəniləcək

Azərbaycanda xüsusi karantin dövründə iş rejiminin tənzimlənməsi barədə Qərar qəbul olunub

Ülvi Mehdiyev: Vətəndaşlar SMS sisteminə aidiyyəti olmayan məzmunda informasiyalar verməkdən qəti surətdə çəkinsinlər

İtaliyada təqribən 14 min insan COVID-19 diaqnozu ilə həyatını itirib

Türkiyədə koronavirusdan ölənlərin sayı 356-ya çatıb

Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi koronavirusla mübarizəyə ianə etdi

Tədris mərkəzindən oğurluq edən şəxs tutulub

Operativ Qərargahın növbəti iclası keçirilib

Hacıqabulda avtomobildən pul və qızıl qolbaq oğurlayan şəxs saxlanılıb

Məleykə Əsədova: Özünüzü və xalqımızı qorumaq üçün bu günlərdə evdə qalın - VİDEO

Küçəyə bu nömrəyə SMS yazıb çıxacaqsız

Azərbaycanda hərəkətə məhdudiyyət qoyulur - Qərar qəbul edilib

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah ölkədə hərəkət məhdudiyyətlərinin tətbiqi ilə bağlı Qərar qəbul edib

Beynəlxalq Muğam Mərkəzi yeni onlayn layihələrə start verir

İran parlamentinin sәdri koronavirusa yoluxub

Tramp koronavirusa görə 1 milyard dollar itirib

Pandemiya dövründə qan donoru olmaq üçün tələblər açıqlanıb

Azərbaycan və Rusiya arasında 15 sərhəd nişanı qoyulub

Qusar polisi tərəfindən profilaktik tədbirlər davam etdirilir - FOTO

Bolqarıstan KİV-ləri 31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü barəsində yazdı - FOTO

Gəncədə yeniyetmə ürəyindən bıçaqlandı

Məleykə Abbaszadə abituriyent, məzun, müəllim və valideynlərə müraciət etdi

Cinayətdə şübhəli bilinən 20 nəfər saxlanılıb

XİN səhiyyə işçiləri ilə bağlı VİDEOçarx hazırlayıb

Xanım UFC döyüşçüsü əri ilə çılpaq məşq etdi, FOTOsunu paylaşdı

104 yaşlı kişi koronavirusdan sağaldı

Belçikada koronavirusdan ölənlərin sayı min nəfəri ötdü

90-ların pop ulduzu koronavirusa yoluxdu - FOTO

Karantin günlərində kommunal idarələr necə işləyir? - VİDEO

Bakıda kişi qonşusunu bıçaqladı

Rusiyalı politoloq: "Azərbaycanda epidemioloji vəziyyət nəzarət altındadır"

Hüseyin Altınalan: "Aprel döyüşlərində Azərbaycan həm hərbi, həm də siyasi sahədə qələbə qazandı"

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: "Aprel döyüşlərində Vətən uğrunda qəhrəmancasına həlak olmuş igid oğullarımızın əziz xatirəsi qəlbimizdə daim yaşayacaqdır" - FOTO

"Sağlamlığımız naminə bunu etməliyik" - Nadir Qafarzadə

"İnsanlar işindən, dolanışığından qalıb" - Nadir Qafarzadə

Klopp Almaniya milisinə gedir? - "Liverpul" narahatdır

Tacikistanda koronovirus niyə yoxdur- karantindəkilər evə gedib - gəlirlər!

Putin neft qiymətindən danışdı: "Biz ikiqat zərbə almışıq"

Evlərində sosial xidmətlərlə təmin olunanların sayı 12 minə çatıb - FOTO

Fransanın ən iri bazarı meyitxanaya çevriləcək

"Niyə hazırda pul önəmli, insanların sağlamlığı önəmsizdir?"

Bakı marketlərində un məmulatları “karantində” - FOTO

Məcburi köçkünlər üçün inşa ediləcək mənzillərin sayı açıqlandı

Xruşovun Amerikada qazlı su aparatı məcarəası - SSRİ rəhbərinin səfəri ölkədə yeniliyə səbəb olub - FOTO

Quldurluq yolu ilə avtomobili ələ keçirən Abşeron sakini saxlanıldı

90 yaşında virusdan dünyasını dəyişdi - Etdiyi fədakarlıq ÜRƏK DAĞLADI

UEFA pley-off matçlarının vaxtını dəyişdi

İtaliyada 10 mindən çox həkim koronavirusa yoluxub

Müdafiə Nazirliyindən 100 min cəsəd torbası istədilər - Trampın dediyi gerçəkləşir

Milli Məclis Aparatında və İşlər İdarəsində struktur islahatları aparılır

"Sabah"ın xorvatiyalı baş məşqçisi: "Futbolçuların hamısını nəzarətdə saxlamaq asan deyil"

“Yuventus” koronavirusa yoluxan futbolçu ilə müqaviləni uzatdı

Dünyada 200 mindən çox insan koronavirusdan sağalıb

"Valensiya" koronavirusdan qurtuldu

Azərbaycanda yeni tələbə yataqxanası istifadəyə veriləcək

"Argentinada Ronalduya nifrət edirlər"

“British Airways” əməkdaşlarının 80 faizini ixtisar edəcək

Falkao “Qalatasaray”dan gedir

Uhan sakini şəhərdəki vəziyyətdən danışdı

Azərbaycanın bu bölgəsində ictimai nəqliyyatdan istifadə azalıb - DANX

“NASA” Yer planetinə yaxınlaşan asteroidi məhv edəcək

Çexiya işğal olunmuş Dağlıq Qarabağda keçirilən qondarma "seçkiləri" tanımır

İki dəfə xərçəng xəstəliyinə qalib gələn şəxs koronavirusdan öldü

Azərbaycana qarşı kəşfiyyat-pozuculuq fəaliyyəti ilə məşğul olan 15 nəfər müəyyən edilib

Yerevanda 5 həbsxana mühafizəçisi koronavirusa yoluxub

Ötən il 599 nəfər Azərbaycan vətəndaşlığına qəbul edilib

Korona səbəbiylə ilk cinayət - Həkimi boğaraq öldürdü - FOTO

Azərbaycanda qanunsuz dini təbliğat aparan 12 nəfər həbs edildi

Bakı küçələri karantin rejimində - FOTO

Aprelin 1-dən vahid bəyannamənin təqdim edilməsinə başlanılıb

"Barselona" Umtitinin qiymətini açıqladı

Kanada işğal olunmuş Dağlıq Qarabağda keçirilmiş qondarma “seçkilər”i tanımır

Səfir: "Azərbaycan ən çətin dövrdə Çinə müxtəlif yollarla güclü dəstək verdi"

"Onu gördükcə insanı dəhşət bürüyür" - Xatirə

Koronavirus təhlükəsinə görə Həcc ziyarəti təxirə salınıb - RƏSMİ AÇIQLAMA

Şirvanşahlar sarayında ilk dəfə online tamaşa nümayiş olunacaq

Tiryək satarkən tutuldu

XİN: Ermənistan dərk etməlidir ki, Kəlbəcər də daxil olmaqla, Azərbaycan ərazilərinin işğalı müvəqqəti xarakter daşıyır

Bakı Ali Neft Məktəbinin tələbəsi esse yazı müsabiqəsinin qalibi olub

Çin Azərbaycana 5 min koronavirus test dəsti verib - FOTO

"Həbib məndən qorxur və qaçır" - Ferqyusondan Nurməhəmmədovun ünvanına ağır sözlər

Rusiyada bir gündə daha 771 nəfər koronavirusa yoluxdu

Azərbaycanlı müğənni izləyicilərini hiddətləndirdi - "Koronavirus vaxtı bu nə hərəkətdir?" - FOTO

Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı

Putin özünü koronavirusdan qorumağa çalışır

"İqtisadiyyata dəyən zərərin aradan qaldırılması istiqamətində ciddi addımlar atılır"

Onlayn müsabiqəyə start verilib

DANX: Hələ də tələb olunan sərnişin azalmasına nail ola bilmirik

Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna aid mal ixrac etdiyi əsas ölkələr açıqlanıb

Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icması Kəlbəcərin işğalının 27-ci ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

İranda koronavirusa yoluxanların sayı 50 mini keçdi

Üç uşaq anası olan hamilə qadın koronavirusa qalib gəldi - FOTO

Tokioda məktəblər mayadək bağlı qalacaq

"Real" Xames Rodriqeslə bağlı qərarını verdi

"Dövlətin dəstək proqramı “Biz birlikdə güclüyük!” şüarını bir daha təsdiqlədi"

"Azərbaycanda qaldığım üçün şadam" - "Səbail"in legioneri

Kontakt Home-dan unikal xidmət - AZƏRBAYCANDA İLK DƏFƏ

Kıvanç Tatlıtuğun test nəticəsi açıqlandı

Koronavirusa yoluxan məşhur futbolçu: “Nəfəs ala bilmirdim”

ABŞ-da 6 həftəlik körpə koronavirusun ən gənc qurbanı oldu

Prezident İlham Əliyev: "Aprel döyüşləri dövlətimizin, ordumuzun gücünü, xalqımızın birliyini, vətənpərvərliyini nümayiş etdirdi"

"Bacımı heç vaxt efirə çıxarmayacağam" - Zaur

Qubada 10 ədəd subartezian quyusu qazılacaq - SƏRƏNCAM

Azərbaycan XİN-dən Qarabağdakı qondarma “seçkilər”lə bağlı açıqlama

Qonşu dövlətdə koronavirusun bitmə tarixi açıqlandı

Daha bir epidemiya yayılır: ölənlər var - ÜST AÇIQLADI

Koronavirusa görə karyerasını daha 2 il uzatdı

Azərbaycanlı aparıcı tanınmaz dərəcədə dəyişib - Özünə bənzəmir - FOTO

Estoniyada koronavirusa yoluxanların sayı 779 nəfərə çatıb

"Azadlığın, sərbəst həyatın dəyərini unutmuşduq" - Zülfiyyə Xanbabayeva

Hüquqi şəxsin ləğvi qaydası dəyişir

Bu ölkədə aprelin 5-də yeni mövsümə start veriləcək

ABŞ kəşfiyyatının hesabatı: Çin epidemiyanın əsl miqyasını gizlədib

Oğlunu karantin zamanı evdə saxlamaq istəyən ata qeyri-adi üsula əl atdı – FOTO

İqtisadiyyat nazirinə yeni müavin təyin edildi

Koronovirusla bağlı xərçəng xəstələrinə onkoloji tövsiyələr

Türkiyə koronavirusun daha bir müalicə üsulunu tapdı: 15 dəqiqə ərzində...

Koronavirus yalanları yayanlarla nə edək?

Fitosanitar nəzarəti xidmətlərinin özəlləşdirilməsinə icazə verilir

Əliqismət Lalayev: "Koronavirusa qarşı mübarizədə hər bir vətəndaş səfərbər olmalıdır" - VİDEO

Neft bahalaşıb

İcarə və istifadə hüququ ilə avtomobilə malik olanlar daşıyıcı ola biləcəklər

“Yuventus”da yeni müqavilə

İsrailin Səhiyyə naziri koronavirusa yoluxub

Xarici ölkələrdə Dövlət Himninin ifa edilməsi qaydası təsdiqləndi

Yeni ödəniş normativləri təbiətdən istifadə subyektlərinin məsuliyyətini artıracaq

ABŞ-da fizika üzrə Nobel laureatı vəfat edib

ABŞ-da koronavirusa yoluxanların sayı 200 min nəfəri keçib

İnyestanın komanda yoldaşı koronavirusa yoluxdu

Toronto əhalisi üç ay təcrid rejimində qala bilər

UEFA Avropa çempionatlarını bir il sonraya keçirib

Misirdə koronavirusa yoluxanların sayı çoxalıb

Koronavirus pandemiyası səbəbindən 80-dən çox ölkə BVF-dan kömək istədi

"Bavariya" anlaşdı - müqaviləsi yenilənir

Körfəz ölkələrində koronavirusa yoluxanların və ölənlərin sayında artım var

Rusiyada koronaviruslu körpə doğuldu

Fransada koronavirus pandemiyasından ölənlərin sayı daha da artıb

Evə basqın edən polis mənzərəni görəndə şoka düşdü – FOTO

İtaliyada koronavirus qurbanlarının ümumi sayı 13 mini ötüb

“Türk Hava Yolları” beynəlxalq uçuşları mayın 1-dək dayandırıb

Rusiyada koronavirslu xəstələrlə təmasda olan insanları aşkarlayan sistemin hazırlandığı bildirilir

ABŞ-da 1243 nəfər COVID-19-dan vəfat edib

Azərbaycan Ordusunun şanlı aprel zəfərindən 4 il ötür

Fransa karantindən çıxmaqla bağlı müzakirələr aparacaq

Sabunçu rayonundakı tikinti materialları bazarında yanğın söndürülüb - FOTO

Ərdoğan və Zelenski koronavirusla mübarizəni müzakirə ediblər

Facebook, İnstagram və WhatsApp-ın işində problemlər yaranıb

ÜST dünyada koronavirusdan yoluxan və ölənlərin ümumi sayını açıqladı

Kəlbəcərin işğalından 27 il ötür

Günün qoroskopu: adətən ünsiyyətdən qaçan adamlar da bu gün dost məclisi axtaracaqlar