AZ Ru En
Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz

Sürətli inkişaf: "Doing Business"də Azərbaycan həqiqətləri

  24

Demokratikmusavat.com bildirir ki, Newtimes.az analitik məqalə ilə çıxış edib. Məqaləni oxucularımıza təqdim edirik:

Dünya Bankı növbəti hesabatını dərc edib. Orada 150-dən çox ölkənin biznes mühiti ilə bağlı xüsusi göstəricilər yer alıb. O cümlədən biznes fəaliyyətinin asanlaşdırılması üzrə reytinq cədvəli tərtib edilib. Hesabatda yazılır ki, Azərbaycanda biznesin asanlaşdırılması üzrə ciddi müsbət nəticələr əldə edilib. Azərbaycan bu istiqamətdə böyük nailiyyətlər əldə edən 10 ölkə sırasına daxil edilib. Müasir qlobal geosiyasi vəziyyəti və dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində belə böhranın hiss olunduğu bir mərhələdə müstəqil Azərbaycana verilən bu qiymət çox vacib həqiqətləri bir daha meydana çıxarır. Məsələnin əhəmiyyətli aspektlərindən biri geosiyasi-iqtisadi dinamika ilə bağlıdır. Onun üzərində geniş dayanıb, təhlil aparmağa ehtiyac hiss edirik.

Reytinq cədvəlləri və reallıq: Dünya Bankının obyektiv qiymətləndirmələri

İndi kimsəni beynəlxalq təşkilatların reytinq göstəriciləri ilə təəccübləndirmək mümkün deyildir. Son on illərdə bu tendensiya o qədər güclənib ki, artıq inkişaf göstəriciləri adi hadisə kimi görünür. Lakin onların sırasında doğrudan da ciddi əhəmiyyəti olan nümunələr də mövcuddur. Dünya Bankının hazırladığı "Doing Business" hesabatı bu qəbildəndir. Onu biznes mühitinin qiymətləndirilməsi üçün dünyada ən vacib və etibarlı reytinq göstəricisi hesab edirlər.

Məsələ ondan ibarətdir ki, "Doing Business" ölkələr üzrə aparılan islahatları qiymətləndirir. Bunun üçün Dünya Bankı həm dövlət, həm də çoxsaylı biznes nümayəndələrindən, habelə, məşhur konsaltinq şirkətlərindən konkret müəyyənləşmiş sorğulara cavab toplayır. Sonra onları ümumiləşdirir və uyğun reytinq cədvəli çıxarır. Hətta aparılan islahatların yoxlanılması məqsədi ilə ölkələrə xüsusi ekspert missiyaları göndərilir. Bununla da islahatların real praktikada tətbiqi yerlərdə uyğun meyarlar əsasında araşdırılır.

Bütün bunlar əsasında hər bir ölkənin həm ümumi, həm də 10 indikator üzrə qiymət balı hazırlanır. Onu vurğulayaq ki, "Doing Business" xarici investorlar tərəfindən biznes mühitinə dair etibarlı mənbə kimi istinad edilən əsas reytinq göstəricisi olaraq qəbul olunur. O, eyni zamanda, başqa beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən hazırlanan hesabatlarda əsas rol oynayır.

"Doing Business 2019"da Azərbaycanla bağlı belə bir qiymətləndirmə vardır: "Avropa və Mərkəzi Asiya bölgəsinə daxil olan Azərbaycan ən yaxşı təkmilləşdirmə göstəricilərinə malik 10 ölkə arasında və qlobal səviyyədə rekorda nail olaraq, səkkiz sahə üzrə islahatlar aparmaqla, 2017-2018-ci illərdə biznes fəaliyyətinin daha da asanlaşdırılmasını təmin edib". Onu ayrıca qeyd edək ki, bu hesabatda həmişə Azərbaycan irəliyə doğur gedən dövlət kimi göstərilib. Məsələn, 2016-cı ilin hesabatında reytinqi 65 göstərilibsə, 2018-ci ildə ölkəmiz 57-ci sıraya yüksəlib.

Bu məqamı ona görə xüsusi qeyd edirik ki, bir sıra beynəlxalq reytinq təşkilatları Azərbaycana qarşı kifayət qədər obyektiv mövqe tutmayaraq, ziddiyyətli informasiyalar yayırlar. Onlar Azərbaycanı müxtəlif bəhanələrlə tənqid etmək məqsədi ilə çoxlu süniləşdirmələrə yol verirlər. Buna dəfələrlə rast gəlinib. Həm də bu qərəzin fonunda Ermənistan haqqında şişirdilmiş və əsassız müsbət göstəricilər yazıblar.

"Doing Business" isə fərqlənir. Yuxarıda gətirdiyimiz konkret nümunələr göstərir ki, bu hesabatda ardıcıl mövqe tuturlar və çalışırlar ki, hər hansı ölkə barədə həqiqi mənzərə yaransın. Bu məqam onu göstərir ki, reytinq təşkilatlarının öz dairələrində hələ problemlər vardır. Onlar bir-birini təkzib edən cədvəlləri ortaya çıxarmaqla öz etibarlarını itirirlər. Bu məsələ ilə bağlı düşünülməsi çox müsbət nəticə verə bilərdi.

Bu məqamların işığında "Doing Business 2019" hesabatında ifadə edilən yuxarıdakı fikir olduqca maraqlı düşüncələrə təkan verir. Hər şeydən əvvəl aydın olur ki, Azərbaycan Cənubi Qafqaz dövlətləri arasında yeganə sürətli inkişaf edən ölkə kimi qəbul edilir. Digərləri barədə bunu demək mümkün deyildir. Sonra, Azərbaycan özəlliklə biznes mühitinin asanlaşdırılması istiqamətində ciddi islahatlar reallaşdıran ölkədir. Bunun təsdiqi "Doing Business 2019" hesabatının 10 indikatorundan 8-i üzrə Azərbaycanın mühüm irəliləyiş əldə etməsinin qeyd olunmasıdır. Bu, faktiki olaraq Azərbaycanın ən yaxşı islahatlar aparan ilk 10 ölkə sırasına daxil olması deməkdir.

Həmin faktın bizneslə yanaşı, geosiyasi aspektdə də böyük əhəmiyyətini anlamaq gərəkdir. Məsələ bundadır ki, yuxarıda vurğulanan göstəricilər real olaraq müstəqil dövlət quruculuğunun miqyasını ifadə edir və göstərir ki, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi hansı meyarlara üstünlük verir, bu prosesdə nə dərəcədə uğurludur. Hesabatda ifadə edilən fikirdən isə məntiqi nəticə çıxır: Azərbaycan postsovet məkanında müstəqil dövlət qurmaq istiqamətində ən səmərəli islahatlar aparan dövlətdir.

İslahatlar yolu ilə: Azərbaycan proqramların işığında

Bu etiraf Cənubi Qafqazın geosiyasi-iqtisadi dinamikası ilə bağlı bir sıra dairələrin nə qədər yanlış təsəvvür yaratmağa çalışdığını bir daha nümayiş etdirir. Xüsusilə Ermənistan Azərbaycanı müasir tələblərə cavab verməyən dövlət kimi təqdim etməyə çalışır. Müxtəlif dairələrdə erməni siyasiləri Azərbaycanda insan haqlarının daim pozulduğu görüntüsü yaratmağa cəhd göstərirlər. Reallıq isə nəyi sübut edir?

Yuxarıda vurğulanan faktlara görə, Azərbaycanda biznes mühiti regionun digər dövlətlərində olduğundan xeyli yaxşıdır. Bu səbəbdəndir ki, Cənubi Qafqazda məhz Azərbaycana ən çox sərmayə qoyurlar. Əgər Ermənistan və ya Gürcüstanda vəziyyət daha yaxşı olsaydı, sözsüz ki, ilk olaraq həmin ölkələrə daha çox kapital yatırardılar.

Deməli, faktlar Ermənistanın uydurduğu mənzərədən tamamilə fərqli mənzərəni ortaya qoyur. Bu halda Azərbaycan Cənubi Qafqazın ən uğurlu müstəqil dövlətidir və bu statusu tam qəbul edilir. O cümlədən beynəlxalq təşkilatlar artıq mövqelərinə düzəlişlər edirlər. Geosiyasi olaraq bunun konkret müsbət nəticələri ola bilər.

Belə görünür ki, dünya dövlətləri Azərbaycanla bağlı mövqelərində ədaləti bərpa etmək seçimini etməkdədirlər. Uzun illər formalaşdırılan və həqiqətə uyğun olmayan təsəvvürləri real mövqe əvəz etməlidir. Hesabatda vurğulandığı kimi, biznes mühitini asanlaşdıran 10 ilk ölkə arasında yer almış bir dövlətin suverenliyi və ərazi bütövlüyü tam təmin olunmalıdır.

Digər tərəfdən, Azərbaycan rəhbərliyinin demokratik idarəetməni təkmilləşdirmək və cəmiyyətin bütün sahələri üzrə ardıcıl düşünülmüş islahat proqramlarını reallaşdırmaqda olduğunu bəzi dairələr dərk etməlidirlər. Prezident İlham Əliyev dövlətə başçılıq etdiyi müddətdə demokratik islahatları daim dərinləşdirib. Bu əlamət bütün sferaları - idarəetməni, iqtisadiyyatı, energetikanı, nəqliyyatı, hərbi sahəni, ekologiyanı əhatə edib.

Azərbaycanda quruculuq işləri daim və sistemli şəkildə həyata keçirilib. İdarəetmədə aparılan təkmilləşmə və şəffaflıq, korrupsiya ilə ciddi mübarizə, sosial-iqtisadi islahatların mütəmadi aparılması, əhalinin sosial təminatının inkişaf etdirilməsi, enerji və müdafiə sahələrində həyata keçirilən möhtəşəm proqramlar bütövlükdə ölkənin simasını yeniləşdirməkdə və dövləti sürətlə inkişaf etdirməkdədir.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda həyata keçirdiyi çox uğurlu proqramlarla regional əməkdaşlıq formatlarını da yeniləşdirir. Azərbaycanın daxili inkişafı Cənubi Qafqazın geosiyasi mühitinin daha da yumşalmasına, burada normal işgüzar mühitin yaranmasına birbaşa təkan verir. Məhz bu aspektdə Azərbaycanda biznes mühitinin daha yaxşı olması bütövlükdə Cənubi Qafqazın xeyrinədir.

Eyni fikri Ermənistan haqqında demək mümkün deyildir. Çünki bu forpost ölkənin rəhbərləri yalnız öz eqoist və şovinist maraqlarını güdürlər. Onların açıqlamalarına diqqət edəndə bu məqam tam aydın olaraq ortaya çıxır. Ermənistan siyasiləri və ekspertləri əsasən qonşu dövlətlərin torpaqlarına olan "tarixi" iddialardan bəhs edirlər. Onlar quruculuqdan deyil, başqasının torpaqlarını zəbt edib, "Böyük Ermənistan" yaratmaqdan dəm vururlar. Azərbaycan dünyanın müxtəlif ölkələrini bir araya gətirən möhtəşəm enerji, iqtisadi, nəqliyyat və s. layihələr həyata keçirirsə, Ermənistan bu müsbət prosesə qarşı necə təxribat törətməyi düşünür.

Belə bir mövqedə olan dövləti hansı əsasla demokratiya və insan azadlığı nümunəsi kimi göstərmək olar? Mümkün deyil. Bu səbəbdən sanki "Doing Business 2019" hesabatı dünyanı Azərbaycana qarşı ədalətli və obyektiv olmağa dəvət edir!

Demokratikmusavat.com

Xəbər Lenti

Bakıda 22 yaşlı qız itkin düşdü

"Brent" markalı neftin qiyməti 57 dollardan da aşağı düşüb

Yaponiya hökuməti əcnəbi işçilərin həyat şəraitinin yüngülləşdirilməsini nəzərdə tutan layihəni tamamlayıb

Salyanda 5 qadını qətlə yetirən ata və oğulun apellyasiya şikayəti təmin edilməyib

Yük maşını alışıb yanıb

Tramp Davos İqtisadi Forumunda iştirak edəcək

Uqandada avtobus uçurumdan düşüb: 19 ölü

Klublararası dünya çempionatı: "River Pleyt" - "Əl Ayn" yarımfinal matçı başa çatıb - FOTO

ABŞ Gülnarə Kərimovaya qarşı sanksiyaların müddətini uzadıb

İbrahimoviç yeni müqavilə imzalayıb

Azərbaycanda gimnastikanın inkişafına və bütün uğurlara Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti Mehriban Əliyevanın siyasəti sayəsində nail olunub - UEG prezidenti

Ən ucuz yeni il bazarlığını haradan etməli? - QİYMƏTLƏR - VİDEO - FOTO

Berlin silah ixracı şərtlərini sərtləşdirir

Uşaqları "Şaxta babanın toyuna" dəvət edirlər

"Onlar soxulcandırlar" - Əkizlərə SƏRT REAKSİYA

Bətnindən nəhəng törəmə xaric edilən qadın ana oldu

Günün qoroskopu: Həll və çözüm axtarışını bir qədər ertələməyə can atın

“Maşın şou”: Növbə Nərgizə çatdı - FOTO

Goranboyda piyadanı maşın vuraraq öldürüb, yaxınları yolu bağlayıblar - FOTO

Belçikanın baş naziri istefa verdi

İmişli Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri işdən çıxarıldı

Yevlaxda avtomobil elektrik dirəyinə çırpılıb

Yerevanda Qarabağ danışıqlarının detalları məlum oldu

Gədəbəyin 8 yaşayış məntəqəsinə təbii qaz verilib - FOTO

Formula 1: 2018-ci il mövsümünün yekunları - FOTO

İl ərzində 4 mindən çox insan miqrasiya zamanı ölüb

Rusiya səfirindən ermənilərə sərt cavab

Tramp internet nəhənglərinə qarşı ağlasığmaz ittiham irəli sürdü

Yol polisi Tahir Kərimlini əsassız danışmaqda ittiham etdi

Cəlilabadda VAZ traktorla toqquşub

Ədliyyənin inkişafına dair Dövlət Proqramı təsdiqlənib

İbrahimoviç ABŞ klubunda qaldı - rəsmi

"Prosineçki yaxşı üstünlüklərə sahibdir" - Edin Ceko

"Mükafat aldığım üçün çox xoşbəxtəm" - Donald Gerye

"Hələlik, uşaqlar" - Mourinyodan jurnalistlərə

Bakıda 23 yaşlı qız itkin düşüb

Qarabağ atları London Beynəlxalq Atçılıq Şousunda

Qızıgilə qonaq gedən qadını maşın vurub öldürdü

MTN işində Əhəd Abıyev epizodu - Körpünün pulu necə oğurlanıb?!

"Brent" markalı neftin qiyməti 57 dollardan aşağı düşüb

Azərbaycan Hindistandan turistlərin cəlb olunması üzərində işləyir

Xaricdə iş: əmək miqrasiyası dünyanı necə dəyişir

Ermənistanda nazirliklər ləğv edilir

"Nərimanov” metro stansiyasında rəsm sərgisi - FOTO

Tehranda torpağın səviyyəsi niyə enir?

Gülənin qardaşı oğluna 7,5 il müddətinə həbs cəzası verildi

Pul, karyera, sevgi: Bürcləri 2019-cu ildə nə gözləyir?

Şahın oğlu İranda hakimiyyətin dəyişməsini istəyir

Səudiyyə Ərəbistanında ən iri dövlət büdcəsi təsdiqləndi

Venesuela defoltla üzləşə bilər

ABŞ İsrail-Fələstin münaqişəsi üzrə yeni barışıq planı hazırlayıb

ABŞ-dan “Taliban”a gözlənilməz təklif

Lənkəranda qızıl oğruları tutuldu

ADU-da “KİV-də Azərbaycan dilinin təmizliyinin qorunması” mövzusunda dəyirmi masa keçirilib - FOTO

Federasiyadan məşqçilər üçün seminar

Azərbaycan çempionatında finalçılar bəlli oldu

“Neftçi” “Sumqayıt”la cavab matçına hazırlığı başa vurdu

İtaliya möhtəşəm futbol ölkəsidir, amma... - “Ayaks”ın futbolçusu

Messinin orda olması, onların transferinə kömək ola bilər - Overmars

“Novıy qod”dan “Yeni gün”ə

"Mourinyo iddialı oğlandır" - Kloppdan dəstək

UEFA "Çelsi"nin oyunu ilə bağlı intizam işi açdı

"Tottenhem"də yeni müqavilə

İrandan gözlənilməz bəyanat: Türkiyə bunu etsə...

"Qızıl buts" Messiyə təqdim olundu

Səmra maşının üstünə uzandı, alt paltarı göründü - FOTO

İrəvandan şok etiraf: Bakının bu silahı qarşısında çarəsizik

ABŞ-dan acı etiraf: Rusiya və Çin qarşısında acizik

Koçaryan Avropa ölkələrinin birindən sığınacaq istəyəcək

Xanəndə Elnarəylə Roza Zərgərli çəkilişdə dalaşıb? - AÇIQLAMA

İrəvan və Bakı ilə bağlı çalışırıq… - Rusiya

Bakıda qardaşı arvadını yandıraraq öldürənə 17 il həbs verildi

Bərdə nə vaxt gözəl idi: Böyük Nizaminin dövründə, yoxsa indi?

"Arsenal"ın oyunçusuna banan qabığı atan azarkeşə SƏRT CƏZA - 4 il...

Rusiyada Şaxta Baba uşaqların gözləri önündə öldü

“Maşın şou”nun iştirakçıları hansı talismanlara inanırlar? - VİDEO

Bakıda masaj salonu fahişəxana çıxdı, sahibi həbs olundu

Şəbnəm kəməri tərsinə bağladı, ələ saldılar - FOTO

İş adamının şikayəti rədd edildi - 12 milyon dollar...

Qar Xalxal yolunu bağladı - Qəzalarda 1 ölü, 46 yaralı var

"Hər bir kişinin onun üçün yaradılan öz qadını var" - Lalə

"Qarabağ" transferi açıqladı - "Görün, kim gəlib?" - VİDEO

Azərbaycan XİN: Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması 2019-cu ildə əsas vəzifə olaraq qalacaq - FOTO

Hikmət Hacıyev: "Azərbaycan dostluq əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsi üçün xarici ölkələrlə yorulmadan işləyəcək"

Vüqar Rəhimzadə: "Milli Ordumuzun güclü, qüdrətli olması işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunmasına gedən yoldur"

"Azərbaycan güləşi ölkə idmanının flaqmanıdır" - Eldəniz Əzizli

“Robin Hud: Başlanğıc” filminə gələn qonaqlar Şervud meşəsinin “nümayəndələri” tərəfindən qarşılandı - VİDEO - FOTO

"Qalaya elə geyinib gəlirlər ki..." - Fərda biabır etdi - FOTO

Türkiyədə ilin ən yaxşıları “Qalatasaray”lılar oldu

2018-ci ildə övladı olan məşhurlarımız - SİYAHI

Matç zamanı Belarusun himni yerinə “Nu pogodi”dən mahnı səsləndi - VİDEO

Prezident İlham Əliyev Gülağa İslamovu ordenlə təltif edib

Bu il 151 fermerə 10 milyon manat məbləğində kredit verilib - FOTO

Səidədən cəsarətli FOTO

İranda məktəb yandı, 3 məktəbli öldü

Mourinyo fantastik məbləğdə təzminat alacaq

“Ondan başqa heç kimlə efirə çıxmaram” - Meyxanaçıdan həmkarlarına SƏRT MESAJ - VİDEO

Bu il miqrasiya zamanı ölən mühacir və qaçqınların sayı açıqlandı

Ermənistanda baş leytenant xidmət yoldaşını güllələdi

"Neftçi"nin italiyalı futbolçuya şərti: Heç bir klubda çıxış edə bilməz

Prezident İlham Əliyev: "Səhiyyə sahəsindəki islahatlar bir məqsədi güdür ki, Azərbaycan vətəndaşları sağlam olsunlar, yüksək səviyyəli tibbi xidmət ala bilsinlər"

İranda istefada olan hərbçilər etiraz aksiyası keçiriblər

Şaxta baba uşaq bağçasında öldü

Elza Seyidcahanın İnstaqram-ı bloklandı: “Lənətə gəlmişlər”

Zambiyada timsah tutdular, qarnından balıqçı və gənc qız çıxdı

Elnur Məmmədov əsgərlər üçün təşkil olunan konsertdə - FOTO

"Keşlə" Kamran Ağayevə görə cəzalandı

"Mançester Yunayted"in yeni baş məşqçisi müəyyənləşdi

“Çalışırlar ki, mənə "udar" vursunlar...”

"Dağlıq Qarabağ məsələsinin Avropa Parlamentinin sənədində birmənalı şəkildə öz əksini tapması gözlənilən nəticə idi"

Həsən Ruhani Türkiyəyə gedir - YENİLƏNİB

Azərbaycanda ilin ən yaxşıları mükafatlandırıldı

4 yaşlı qızını öldürüb, cəsədini yandıran ana: "Bunu mənə mələklər dedi" - FOTO

Mourinyo QOVULDU - FOTO

KİV: Koçaryan Avropa ölkələrindən birindən sığınacaq istəyəcək

Türkiyə ordusu Fəratın şərqində keçirəcəyi əməliyyatın bəzi detallarını açıqladı

Mourinyo istefaya göndərildi - FOTO

Azərbaycan Kubokunda cavab oyunlarına təyinatlar açıqlandı

Messi Xavini geridə qoydu - FOTO

Həsən Ruhani Türkiyəyə gedir

"Gecə 3 dəfə infarkt vurub" - Mərhum aşığın dəhşətli ÖLÜM SƏBƏBİ - VİDEO - FOTO

She’s Mercedes - Üç şəfəq işarəsi altında individuallıq - FOTO

Türkiyədə səhər saatlarında zəlzələ olub

OPEK dağılacaq? - PROQNOZ

Ermənistanın sabiq baş naziri və daha yeddi min nəfər Serj Sarqisyanın partiyasından istefa verib

“Mehriban düşmən”lərin FOTOsu tənqid olundu

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin üçüncü korpusunun açılışında iştirak ediblər

“Oğluma müğənni qız almaram” - Əməkdar artistdən oğluna QADAĞA - VİDEO - FOTO

Türkiyədə 180 hərbçi həbs edildi

Pərvin: "Şou əhli mənə söz ata-ata gündəmdə saxlayır"

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakıda Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutunda əsaslı yenidənqurmadan sonra yaradılan şəraitlə tanış olublar

"Heç vaxt "Maşın" şouya getmərəm"

"Barselona"nın futbolçusuna 65 milyonluq təklif

Anası xərçəngdən ölən keçmiş aktrisa intihar etdi - FOTO

Erməni hüquq müdafiəçisi: "Ermənistanda insan hüquqları pozulur, indiki hakimiyyət əvvəlkilərin səhvini təkrarlayır"

Lenovo və Nutanix dünyada öz ilk blockchain layihəsini təqdim etdi

"Müğənniləri sırtıldan biz özümüzük"

Azərbaycan millisinin baş məşqçisi UEFA-nın Pro kateqoriyası üzrə imtahandan kəsildi

İntim münasibət zamanı bədbəxt hadisə - Sadomazoxizmin qurbanları - FOTO

Azərbaycanlı məşqçilərə UEFA-nın Pro lisenziyası təqdim olundu - FOTO

Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Pekində Azərbaycan-Çin dostluq konserti keçirilib - FOTO

"Yarım milyonluq maşın olsa, bir-birinin ətini yeyərlər"

Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin təqvimi

Hindistanda xəstəxanada güclü yanğın nəticəsində ölən və yaralananların sayı artıb

"Anam xəstə olduğu üçün atam başqası ilə evləndi" - Nail Naiboğlu - VİDEO - FOTO

“Maşın”da kövrək anlar - "1 "Şirvan"a qaş alırdım" - VİDEO

Tanınmış futbolçu fahişələrlə yaxalandı

FIFA klublararası dünya çempionatının qaydalarını dəyişdi

Mina da "Maşın"dan planlı getdi?

"5 dəqiqə də vaxt olsaydı, "Fənərbağça"ya 3-cü qolu vura bilərdik" - Çələng

Avstraliyada çamadanda dələlərlə uçan şəxs saxlanıldı

"Beşiktaş" ayrılığı açıqladı - Ulduz futbolçu rəsmən getdi

Natavan qarnını gizlətməyə çalışdı - FOTO

"Dadaşlar" Ersun Yanalın debütünü korladılar - VİDEO - FOTO

Xalq artisti: “200 kiloluq qadın xəbər oxumamalıdır” - VİDEO

"Geyimimə yazılan təhqirlər mənə maraqlı deyil" - VİDEO

"Fəlakət" ata oldu

Çempionlar Liqasında 1/8 finalın təqvimi açıqlandı

"Tramp Ərdoğana Güləni ekstradisiya edəcəyinə söz verməyib" - Ağ ev

Leonardo da Vinçinin "Gizli axşam yeməyi" əsərinin sirri açıldı

Belaruslu futbolçu ailəsi ilə birlikdə qəzada öldü