AZ Ru En
Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz

Sürətli inkişaf: "Doing Business"də Azərbaycan həqiqətləri

  43

Demokratikmusavat.com bildirir ki, Newtimes.az analitik məqalə ilə çıxış edib. Məqaləni oxucularımıza təqdim edirik:

Dünya Bankı növbəti hesabatını dərc edib. Orada 150-dən çox ölkənin biznes mühiti ilə bağlı xüsusi göstəricilər yer alıb. O cümlədən biznes fəaliyyətinin asanlaşdırılması üzrə reytinq cədvəli tərtib edilib. Hesabatda yazılır ki, Azərbaycanda biznesin asanlaşdırılması üzrə ciddi müsbət nəticələr əldə edilib. Azərbaycan bu istiqamətdə böyük nailiyyətlər əldə edən 10 ölkə sırasına daxil edilib. Müasir qlobal geosiyasi vəziyyəti və dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində belə böhranın hiss olunduğu bir mərhələdə müstəqil Azərbaycana verilən bu qiymət çox vacib həqiqətləri bir daha meydana çıxarır. Məsələnin əhəmiyyətli aspektlərindən biri geosiyasi-iqtisadi dinamika ilə bağlıdır. Onun üzərində geniş dayanıb, təhlil aparmağa ehtiyac hiss edirik.

Reytinq cədvəlləri və reallıq: Dünya Bankının obyektiv qiymətləndirmələri

İndi kimsəni beynəlxalq təşkilatların reytinq göstəriciləri ilə təəccübləndirmək mümkün deyildir. Son on illərdə bu tendensiya o qədər güclənib ki, artıq inkişaf göstəriciləri adi hadisə kimi görünür. Lakin onların sırasında doğrudan da ciddi əhəmiyyəti olan nümunələr də mövcuddur. Dünya Bankının hazırladığı "Doing Business" hesabatı bu qəbildəndir. Onu biznes mühitinin qiymətləndirilməsi üçün dünyada ən vacib və etibarlı reytinq göstəricisi hesab edirlər.

Məsələ ondan ibarətdir ki, "Doing Business" ölkələr üzrə aparılan islahatları qiymətləndirir. Bunun üçün Dünya Bankı həm dövlət, həm də çoxsaylı biznes nümayəndələrindən, habelə, məşhur konsaltinq şirkətlərindən konkret müəyyənləşmiş sorğulara cavab toplayır. Sonra onları ümumiləşdirir və uyğun reytinq cədvəli çıxarır. Hətta aparılan islahatların yoxlanılması məqsədi ilə ölkələrə xüsusi ekspert missiyaları göndərilir. Bununla da islahatların real praktikada tətbiqi yerlərdə uyğun meyarlar əsasında araşdırılır.

Bütün bunlar əsasında hər bir ölkənin həm ümumi, həm də 10 indikator üzrə qiymət balı hazırlanır. Onu vurğulayaq ki, "Doing Business" xarici investorlar tərəfindən biznes mühitinə dair etibarlı mənbə kimi istinad edilən əsas reytinq göstəricisi olaraq qəbul olunur. O, eyni zamanda, başqa beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən hazırlanan hesabatlarda əsas rol oynayır.

"Doing Business 2019"da Azərbaycanla bağlı belə bir qiymətləndirmə vardır: "Avropa və Mərkəzi Asiya bölgəsinə daxil olan Azərbaycan ən yaxşı təkmilləşdirmə göstəricilərinə malik 10 ölkə arasında və qlobal səviyyədə rekorda nail olaraq, səkkiz sahə üzrə islahatlar aparmaqla, 2017-2018-ci illərdə biznes fəaliyyətinin daha da asanlaşdırılmasını təmin edib". Onu ayrıca qeyd edək ki, bu hesabatda həmişə Azərbaycan irəliyə doğur gedən dövlət kimi göstərilib. Məsələn, 2016-cı ilin hesabatında reytinqi 65 göstərilibsə, 2018-ci ildə ölkəmiz 57-ci sıraya yüksəlib.

Bu məqamı ona görə xüsusi qeyd edirik ki, bir sıra beynəlxalq reytinq təşkilatları Azərbaycana qarşı kifayət qədər obyektiv mövqe tutmayaraq, ziddiyyətli informasiyalar yayırlar. Onlar Azərbaycanı müxtəlif bəhanələrlə tənqid etmək məqsədi ilə çoxlu süniləşdirmələrə yol verirlər. Buna dəfələrlə rast gəlinib. Həm də bu qərəzin fonunda Ermənistan haqqında şişirdilmiş və əsassız müsbət göstəricilər yazıblar.

"Doing Business" isə fərqlənir. Yuxarıda gətirdiyimiz konkret nümunələr göstərir ki, bu hesabatda ardıcıl mövqe tuturlar və çalışırlar ki, hər hansı ölkə barədə həqiqi mənzərə yaransın. Bu məqam onu göstərir ki, reytinq təşkilatlarının öz dairələrində hələ problemlər vardır. Onlar bir-birini təkzib edən cədvəlləri ortaya çıxarmaqla öz etibarlarını itirirlər. Bu məsələ ilə bağlı düşünülməsi çox müsbət nəticə verə bilərdi.

Bu məqamların işığında "Doing Business 2019" hesabatında ifadə edilən yuxarıdakı fikir olduqca maraqlı düşüncələrə təkan verir. Hər şeydən əvvəl aydın olur ki, Azərbaycan Cənubi Qafqaz dövlətləri arasında yeganə sürətli inkişaf edən ölkə kimi qəbul edilir. Digərləri barədə bunu demək mümkün deyildir. Sonra, Azərbaycan özəlliklə biznes mühitinin asanlaşdırılması istiqamətində ciddi islahatlar reallaşdıran ölkədir. Bunun təsdiqi "Doing Business 2019" hesabatının 10 indikatorundan 8-i üzrə Azərbaycanın mühüm irəliləyiş əldə etməsinin qeyd olunmasıdır. Bu, faktiki olaraq Azərbaycanın ən yaxşı islahatlar aparan ilk 10 ölkə sırasına daxil olması deməkdir.

Həmin faktın bizneslə yanaşı, geosiyasi aspektdə də böyük əhəmiyyətini anlamaq gərəkdir. Məsələ bundadır ki, yuxarıda vurğulanan göstəricilər real olaraq müstəqil dövlət quruculuğunun miqyasını ifadə edir və göstərir ki, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi hansı meyarlara üstünlük verir, bu prosesdə nə dərəcədə uğurludur. Hesabatda ifadə edilən fikirdən isə məntiqi nəticə çıxır: Azərbaycan postsovet məkanında müstəqil dövlət qurmaq istiqamətində ən səmərəli islahatlar aparan dövlətdir.

İslahatlar yolu ilə: Azərbaycan proqramların işığında

Bu etiraf Cənubi Qafqazın geosiyasi-iqtisadi dinamikası ilə bağlı bir sıra dairələrin nə qədər yanlış təsəvvür yaratmağa çalışdığını bir daha nümayiş etdirir. Xüsusilə Ermənistan Azərbaycanı müasir tələblərə cavab verməyən dövlət kimi təqdim etməyə çalışır. Müxtəlif dairələrdə erməni siyasiləri Azərbaycanda insan haqlarının daim pozulduğu görüntüsü yaratmağa cəhd göstərirlər. Reallıq isə nəyi sübut edir?

Yuxarıda vurğulanan faktlara görə, Azərbaycanda biznes mühiti regionun digər dövlətlərində olduğundan xeyli yaxşıdır. Bu səbəbdəndir ki, Cənubi Qafqazda məhz Azərbaycana ən çox sərmayə qoyurlar. Əgər Ermənistan və ya Gürcüstanda vəziyyət daha yaxşı olsaydı, sözsüz ki, ilk olaraq həmin ölkələrə daha çox kapital yatırardılar.

Deməli, faktlar Ermənistanın uydurduğu mənzərədən tamamilə fərqli mənzərəni ortaya qoyur. Bu halda Azərbaycan Cənubi Qafqazın ən uğurlu müstəqil dövlətidir və bu statusu tam qəbul edilir. O cümlədən beynəlxalq təşkilatlar artıq mövqelərinə düzəlişlər edirlər. Geosiyasi olaraq bunun konkret müsbət nəticələri ola bilər.

Belə görünür ki, dünya dövlətləri Azərbaycanla bağlı mövqelərində ədaləti bərpa etmək seçimini etməkdədirlər. Uzun illər formalaşdırılan və həqiqətə uyğun olmayan təsəvvürləri real mövqe əvəz etməlidir. Hesabatda vurğulandığı kimi, biznes mühitini asanlaşdıran 10 ilk ölkə arasında yer almış bir dövlətin suverenliyi və ərazi bütövlüyü tam təmin olunmalıdır.

Digər tərəfdən, Azərbaycan rəhbərliyinin demokratik idarəetməni təkmilləşdirmək və cəmiyyətin bütün sahələri üzrə ardıcıl düşünülmüş islahat proqramlarını reallaşdırmaqda olduğunu bəzi dairələr dərk etməlidirlər. Prezident İlham Əliyev dövlətə başçılıq etdiyi müddətdə demokratik islahatları daim dərinləşdirib. Bu əlamət bütün sferaları - idarəetməni, iqtisadiyyatı, energetikanı, nəqliyyatı, hərbi sahəni, ekologiyanı əhatə edib.

Azərbaycanda quruculuq işləri daim və sistemli şəkildə həyata keçirilib. İdarəetmədə aparılan təkmilləşmə və şəffaflıq, korrupsiya ilə ciddi mübarizə, sosial-iqtisadi islahatların mütəmadi aparılması, əhalinin sosial təminatının inkişaf etdirilməsi, enerji və müdafiə sahələrində həyata keçirilən möhtəşəm proqramlar bütövlükdə ölkənin simasını yeniləşdirməkdə və dövləti sürətlə inkişaf etdirməkdədir.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda həyata keçirdiyi çox uğurlu proqramlarla regional əməkdaşlıq formatlarını da yeniləşdirir. Azərbaycanın daxili inkişafı Cənubi Qafqazın geosiyasi mühitinin daha da yumşalmasına, burada normal işgüzar mühitin yaranmasına birbaşa təkan verir. Məhz bu aspektdə Azərbaycanda biznes mühitinin daha yaxşı olması bütövlükdə Cənubi Qafqazın xeyrinədir.

Eyni fikri Ermənistan haqqında demək mümkün deyildir. Çünki bu forpost ölkənin rəhbərləri yalnız öz eqoist və şovinist maraqlarını güdürlər. Onların açıqlamalarına diqqət edəndə bu məqam tam aydın olaraq ortaya çıxır. Ermənistan siyasiləri və ekspertləri əsasən qonşu dövlətlərin torpaqlarına olan "tarixi" iddialardan bəhs edirlər. Onlar quruculuqdan deyil, başqasının torpaqlarını zəbt edib, "Böyük Ermənistan" yaratmaqdan dəm vururlar. Azərbaycan dünyanın müxtəlif ölkələrini bir araya gətirən möhtəşəm enerji, iqtisadi, nəqliyyat və s. layihələr həyata keçirirsə, Ermənistan bu müsbət prosesə qarşı necə təxribat törətməyi düşünür.

Belə bir mövqedə olan dövləti hansı əsasla demokratiya və insan azadlığı nümunəsi kimi göstərmək olar? Mümkün deyil. Bu səbəbdən sanki "Doing Business 2019" hesabatı dünyanı Azərbaycana qarşı ədalətli və obyektiv olmağa dəvət edir!

Demokratikmusavat.com

Xəbər Lenti

Koreya Respublikasında "5G" şəbəkəsindən kommersiya məqsədləri üçün istifadə ediləcək

ÜTT rəsmisi: Azərbaycanın üzvlüyü ilə bağlı UNEC-də faydalı müzakirələr aparılıb - FOTO

Günün qoroskopu: Risk etməkdən çəkinməyin

Brilliant Dadaşova gündəm olan videosundan danışıb SİRLƏRİ AÇDI: İllər əvvəl bir məmur... - FOTO

Suriyada 3 min cəsədin olduğu məzarlıq tapıldı

“Fənərbaxça” Avropa Liqası ilə vidalaşdı - YENİLƏNİB

Eldar Qasımov: Ən çox Qazaxıstanda toylara gedirəm

Yaponiyanın şimalında zəlzələ olub

Kürdəmirdə 19 yaşlı ana doğuş zamanı ölüb

Əri ilə mübahisə etdi, baltayla vurub öldürdü...

Bakıda məktəbin tualetinə kamera quraşdırılıb

Avtomobil sahiblərinin diqqətinə: bu detalı ustalar sökərək başqasına sata bilərlər

Ağstafa sakininin evində 201 yaşlı royal var

Mitinqə icazə verilmədi - Müxalifət aksiyanın qanun çərçivəsində keçiriləcəyinə dair məsuliyyət götürmür

Obyektlərin tikintisi üçün icazənin alınması elektronlaşdırılıb

Bakıda ruhi xəstə bacısını bıçaqladı

Rusiya Yaponiya ilə sülh müqaviləsi şərtlərini açıqladı

Azərbaycanda aliment problemi: ödəməyənlər həbs edilir

Azərbaycanda bu il işə qəbul olan direktorların sayı açıqlanıb - SİYAHI

Kadrların seçilmə meyarları niyə məlum deyil?

Kamal Abdulla Venesuela xarici işlər nazirinin müavini ilə görüşüb - FOTO

Moskva nüvə silahına əl ata bilər?!

İraqda İŞİD-i maliyyələşdirən gizli şəbəkə ifşa olundu

Ankarada yeni kanal tikiləcək

ABŞ və KXDR liderləri arasındakı növbəti görüşün formatı açıqlanıb

Suriyada partlayış nəticəsində 15 nəfər ölüb

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva hər zaman yeniliyə və tərəqqiyə açıqdır, milli mədəniyyətin inkişafına misilsiz töhfə verir – Firəngiz Əlizadə

Dastin Porye və El Yakuinta UFC-dən getmək istəyirlər

Anjelika Sidorova Almaniyada qış çempionu oldu

Norveçdə çalışan neft şirkətləri 2019-cu il üçün investisiya proqnozunu azaldıblar

Dünya futbol ulduzları Bakıya gələcəklər

“Avro-2021”: qadın futbolçularımızın rəqibləri müəyyənləşib

Azərbaycan Gimnastika Federasiyası “Mükafatlandırılan federasiyalar" siyahısında birinci olub

Hazırda əcnəbilərin ölkəmizdə ən çox istifadə etdiyi xidmətlərindən biri olduğu yer üzrə qeydiyyatdır

Daxili İşlər Nazirliyi polis orqanlarında işə qəbul elan edir

Manenin evi soyuldu

Bir gün hər gün deyil

Çempionlar Liqasında həftənin rəmzi komandası

"Mourinyo getməsəydi, "Mançester Yunayted"də qalardım"

"Zenit" - "Fənərbaxça": heyətlər açıqlandı

"Fənərbaxça" "Zenit"ə, "Qalatasaray" "Benfika"ya qarşı

Məğlub olunmuş İD yenidən peyda ola bilərmi?

Daşkəsəndə dayı bacısı qızını qaçıranın başını kəsdi

DTX-nin arxivində saxlanılan tarixi əhəmiyyətli sertifikatlar azərbaycanlı partizanların vərəsələrinə təqdim olundu - FOTO

3 nəslin nümayəndəsi - Eyni tale

Ərdoğan: "Ankarada yeni kanal tikiləcək"

Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 8 mart - Beynəlxalq qadınlar gününə həsr olunmuş konsert keçirilib

Erməni diasporu: Paşinyanın kabinetində "boşalacaq" yerlərdən biri

Açıq-saçıq geyimli Aysundan dekolteli FOTOlar

Gürcü siyasətçi: "Gürcüstan parlamenti Xocalı qətliamını soyqırım kimi tanımalıdır"

Azərbaycanda paralimpiyaçı könüllülər hərəkatı yaradılır - FOTO

"Komandamızda saqqallı futbolçuların olmasını istəmirik" - Berluskoni

"Mehriban Əliyeva Birinci vitse-prezident kimi ona həvalə olunmuş vəzifələri uğurla həyata keçirir" - Millət vəkili

Şəmistan Əlizamanlı yenidən “Diriliş Ertuğrul”da - VİDEO

Azərbaycan və İspaniya eyni qrupda

Azərbaycan Premyer Liqasında 17-ci turun rəmzi heyəti - FOTO

Suriyada PARTLAYIŞ: 15 ölü, çoxsaylı yaralı var

"Real Madrid" Beyli satacaq

Telman İsmayılov agentliklə olan məhkəməni uduzdu

"Mançester Yunayted"in futbolçusu xəyanətə görə üzr istədi

Azərbaycan Gimnastika Federasiyası birinci olub

Rezidenturaya ərizə qəbulunun vaxtı uzadıldı

Albaniya prezidenti: "TAP İon-Adriatik qaz kəməri layihəsinin reallaşdırılması üçün zəmin yaradıb"

Premyer Liqada 19-cu turun proqramı açıqlandı

Fazil Mustafa: İşdə elə şərt qoyurlar ki, qadınlar başqa yollara üz tutur - MÜSAHİBƏ

Aleks "Fənərbağça"ya qayıdır

3 qəsəbəni birləşdirən avtomobil yolu yenidən qurulur - FOTO - VİDEO

Britaniya baş nazirinin ticarət elçisinə Azərbaycan musiqisi barədə məlumat verildi - FOTO

Bir az ordan, bir az burdan...

Nazarbayev Qazaxıstan hökumətini istefaya göndərdi

"Ağılsız başım, onunla evlənmədim"

Soydaşımız Niderland mediasında Xocalıdan yazdı - FOTO

PSJ türk futbolçuyla müqavilə imzaladı

"Sosial şəbəkədəkilər "gədə-güdə"dirlər" - Vasif Məhərrəmli

"Mehriban Əliyevanın Birinci vitse-prezident kimi fəaliyyəti insanların mütləq əksəriyyəti üçün gözəl təcrübə və örnəkdir" - Bahar Muradova

Arsen Venger PSJ-də? - Klub prezidenti ilə gizli görüşdü

Prezident Əfqanıstan Veteranları İctimai Birliyinə 1 milyon manat ayırdı

Netanyahunun əsas rəqibləri seçkilərdə qalib gəlmək üçün birləşdilər

Sarkisyanın qardaşı ərəb ölkəsinə qaçıb

Xərçəng xəstəliyi dünyada 69%, bu ölkədə isə iki dəfə artacaq

Prezident İlham Əliyev bu ailələrin təqaüdünü artırdı

Moskvada qadını bıçaqlayan 32 yaşlı azərbaycanlı saxlanıldı

Nihat Kahveci də Bakıya gəlir

İdmançılarımız vətənə 5 medalla dönürlər

Azərbaycan sərhədini pozmağa cəhd edən 5 Şri-Lanka vətəndaşı saxlanıl - FOTO

Türkiyədə yeni ƏMƏLİYYAT - Terrora hazırlaşan 10 nəfər saxlanıldı

"Əli Kərimli və ətrafının hakimiyyətin atdığı addımları "öz əməyinin nəticəsi" kimi göstərməyə çalışması çox gülüncdür"

ATƏT PA prezidenti: "Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün səyləri ikiqat artırmaq lazımdır"

ATƏT-də Xocalı məsələsi qaldırılacaq

Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinə zəmanət verir

Qətər hərbçiləri Səudiyyə Ərəbistanında keçirilən təlimdə iştirak edir

Hüseyn Dəryanın həyat yoldaşından DNT tələbinə cavab

Magistraturalara qəbul imtahanında 12685 bakalavr iştirak edəcək

ATƏT baş katibi: "Azərbaycan və Ermənistanın əhalinin sülhə hazırlanmasına sadiqliyi çox ümidverici siqnaldır"

Tək şəxsiyyət vəsiqsiylə kredit elanı realdırmı? - VİDEO – FOTO

Sevilin səhhəti pisləşdi - “Ağrıları kəskinləşib”

Gömrük komitəsi müzakirələrə səbəb olan quzu ətinin gömrük dəyərini AÇIQLADI

Azərbaycanlı futbolçu Çexiya klubuna getdi

Əlcəzairdə hərbi təyyarə qəzaya uğradı: ölənlər var

"Muğanbank" ASC-nin yeni "Ticarət" filialı fəaliyyətə başladı

Əli Əhmədov Dünya Bankının Qafqaz üzrə regional direktoru ilə görüşüb

İran hərbi dəniz təlimlərinə başladı və ilk dəfə...

"Bavariya" ilə oyun zamanı ulduz futbolçunun evi yenidən qarət olundu

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın sayəsində Azərbaycan mədəniyyəti intibah dövrünü yaşayır - Zərifə Salahova

İnformasiya Təhlükəsizliyi üzrə Koordinasiya Komissiyası haqqında Əsasnamə təsdiq edildi

İnformasiya Təhlükəsizliyi üzrə Koordinasiya Komissiyasında dəyişiklik edildi

Türkiyə Ermənistanla sərhəddə genişmiqyaslı hərbi təlimlər keçirir - FOTO

Ermənistana məxsus taktiki PUA məhv edildi - FOTO

Xəyyam küsülü olduğu Röyaya - "Bir-birimizə ehtiyacımız var"

Dünya futbol ulduzları Bakıya gəlirlər

Kəndlilərin canına və malına qənim kəsilən canavarlar - VİDEO - FOTO

“Tutulmasaydıq, götürəcəkdi” - Evindən silah tapılan şəxsin ETİRAFI - VİDEO - FOTO

"Qarabağ"dan "Yuventus"a atmaca

Türkiyə Prezidentinin müşaviri: Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri öz qızıl dövrünü yaşayır

Tahir İmanov: ""Məhəllə" yaradılanda Qüdrət harda idi axı?"

Nazirlərdən baş nazirə xəbərdarlıq: “Qiyam olacaq”

Münhendə atışma: 2 nəfər öldü

İslandiya balina ovuna icazəni daha 5 il uzatdı

Rusiyalı və avropalı alimlər Marsda böyük buz ehtiyatı aşkar ediblər

"Köçəryan qurtulmaq üçün yenidən Qarabağ kartından istifadə etmək istəyir"

Mətanət əsəbiləşdi: “Könül xanımı ad günümə çağırmamışdım” - VİDEO

Xərçəngdən əziyyət çəkən Zülfiyyə xəstəliyə qalib gəldi: "Həyatın dadı duzu yerinə gəlib"

Prezident İlham Əliyev Ağdamda yol tikintisinə 2,3 milyon manat ayırıb

İntim videosu yayılan Damladır? - AÇIQLAMA - FOTO

Premyer Liqamızda həftənin ən yaxşısı odur - FOTO

Cırtdan və Bəbir "Bakı 2019"un talismanı seçildi

Rusiyada hərbçi tankın altında qalıb

Avropada Qarabağ üçün birləşək! - Böyük mitinqə çağırış

Rəsmi Vaşinqton Ermənstanın XİN başçısının ABŞ-a səfərini təxirə salıb

Kiyevdə restorana polis basqını - “Vor zakon”lar saxlanıldılar - VİDEO

Türkiyə Dardanel boğazını beynəlxalq gəmiçilik üçün bağladı - SƏBƏB

Nuriyyə Hüseynovanın solo konserti keçiriləcək

Qadın uşağını əmizdirərkən zəlzələ baş verdi - Həyəcanlı anlar kamerada - VİDEO

"Heç vaxt bu cür bərbad oynamamışdıq" - Alleqri

Prezident İlham Əliyev Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, general-leytenant Ruslan Auşevi qəbul edib

Dünya Bankı: "Azərbaycanda sosial sahədə həyata keçirilən köklü islahatları yüksək qiymətləndiririk" - FOTO

Vəfat etmiş şəxslərin pensiyaları onların varislərinə verilə bilər - Rusiyada

Amputasiya edilmiş ayaqları ilə 70 yaşında Everestə çıxan ilk alpinist

Türkiyədə 5 mərtəbəli bina çökdü - FOTO

Samiraldo Afəti ələ saldı - VİDEO

Komitə sədri: "Xocalı soyqırımı silahsız, dinc Azərbaycan xalqına qarşı xüsusi amansızlıqla törədilib"

Könül Xasıyeva: “Gülyanaq atasının 40-ı çıxmamış oxudu”

Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşısı adına 4 namizəd

PSJ-dən 5 qollu qələbə - VİDEO - FOTO

Ronaldu "Atletiko"ya sataşdı - VİDEO

Türkiyədə ev almaq istəyənlərə xoş xəbər - VİDEO - FOTO

18 yaşlı tələbə kokain satmaq üçün telefon proqramı hazırlayıb - FOTO

Arif Babayev üçün İstanbuldan həkim gəldi - Ağır əməliyyat keçirdi

4 kəndlə əlaqəsi kəsilən yollarda hərəkət bərpa olundu - VİDEO - FOTO

İzzət: "Bakının bütün kəndləri mənlikdir"

Prezident İlham Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini qəbul edib

Simeonedən qeyri-etik qol sevinci - VİDEO

"Evlənməmiş cinsi əlaqədə olmayaq" deyən kişi bal ayında pis vəziyyətdə qaldı - FOTO

Hüseyn yenə Talıba söz atdı: "Əxlaqsız videolarında milyon baxışı var"

Türkiyədə dərslər dayandırıldı - Zəlzələyə görə

Elşad İskəndərovun Türkiyə girişinə qadağa qoyulub? - XİN-dən rəsmi açıqlama

Britaniyanın sərnişin təyyarəsi səsin sürətini aşdı

Hüseyn Dəryanın qızı: "Həqiqətləri öyrənə bilmədən atamı itirdim, qardaşım DNT analizi versin”

"Qarabağ" "Sabah"la oyuna itkiylə hazırlaşır

Çində şəhərə çıxan "ruhi xəstə" 11 nəfəri bıçaqladı

"O tapşırığı mən vermişəm" - Trampdan İŞİD üzvünün arvadı ilə bağlı AÇIQLAMA

Avropa Liqası - "Fənərbağça" "Zenit"ə, "Qalatasaray" "Benfika"ya qarşı

"Lassa" qızdırması ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ

Tramp KXDR əleyhinə sanksiyaların ləğvinə hazır olduğunu bildirib

Cəfərbəylidə ikimərtəbəli ev yanıb

Ukrayna əhalisi ötən il 233 min nəfər azalıb

ABŞ-ın zabit terror aktı hazırlığında süçlanıb

İraqda 5 terrorçu kamikadze zərərsizləşdirilib

Nigeriyada naməlum silahlılar vilayətə hücum edib, ölənlər və yaralananlar var

Naxçıvanda 168 milyon 313 min 400 manatlıq ÜDM istehsal olunub

Ötən ay Çində yoluxucu xəstəliklərdən 1901 nəfər ölüb

Xocalı məktəbində “Xocalı: Şahidlər danışır” kitabının təqdimatı olub - FOTO

Dakkada yanğın zamanı 56 nəfər həlak olub - YENİLƏNİB

Azərbaycanda yeni zəli növləri aşkar edilib

Kürdə VAZ yanıb

Hicran Hüseynova: Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın əzmkar və geniş fəaliyyətinin təməlində xalqa layiqli xidmət məramı dayanır

Almaniya Rusiyadan raketlərin sayını azaltmağı tələb edir

Çempionlar Liqası: 2 oyun, 2 möhtəşəm qələbə

“Mançester Siti”dən Almaniyada əzmkar qələbə

Ronaldulu “Yuventus”u Madriddə məğlub etdilər