AZ Ru En
Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz

Qanadsız mələk - Fatimə xanımı
tanıyanlar onu belə adlandırır


Çalışın xəstələnməyin


Türkmən yurdu Mosulda
kabbalizmin qələbəsi


Məhərrəm ayı- rəhmə açılan qapı


Kərkük türkmənlərinin
taleyinə biganə qalmayaq


Vicdan insan
vücudunda
təcəlli edən
Allahın özüdür


DAHA BİR BEYNƏLXALQ
SÜLH GÜNÜNÜ YOLA SALDIQ