AZ Ru En
Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz

Sosial şəbəkələrin görünən
və görünməyən fəsadları

  133

Niyə gəncliyimizi sosial şəbəkələrdə xərcləyirik?

 Gündəlik həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilən müasir texnologiyalar, texnoloji avadanlıqlara olan maraq istər elm adamlarının, istərsə də sadə vətəndaşların daim diqqət mərkəzindədir. Xüsusilə də, virtual məkana tələbat artdıqca, yeni sosial şəbəkələr meydana gəlir.

Sosial şəbəkə istifadəçilərinin isə çoxu gənclərdir. İnternetin sürətli inkişafı da, həyatımıza təsirsiz ötüşmür. Yaşından, işindən, sosial statusundan, asılı olmayaraq, hər birimiz az qala günümüzün böyük hissəsini virtual məkanda keçiririk. Virtual məkanda dost, qardaş dediyimiz, əmioğlu adlandırdığımız şəxslərin sayını- hesabını belə bilmirik. Eyni zamanda o qədər təəssüf doğuran anlarla qarşılaşırıq ki, adam bu situasiyalardan necə çıxmaq yollarının burulğanında boğulub qalır. Bu burulğandakı dırnaqarası əmioğulların, dayıqızıların sayı artdıqca, illərlə vaxımızı, enerjimizi, hətta yolunda sağlamlığımızı fəda etməyə hazır olduğumuz əzizlərimizi, yaxından tanıdığımız, doğmalıq- dostluq etdiyimiz insanlardan uzaqlaşırıq. Görün işlər hansı həddə çatıb ki, real həyatda üzünü bircə dəfə belə görmədiyimiz insanlarla virtual "doğmalaşırıq", onlarla heç bir şeyin fərqinə varmadan müxtəlif mövzularda fikir mübadilələri aparırıq. 

Düzdür, internetin faydalı tərəfləri zərərindən çoxdur. Lakin qeyd etdiyim kimi, bu məkanın gücü, real ünsiyyətə, insanlararası münasibətə ciddi zərbə vurur, bu aləmdə uzun müddət vaxt keçirən insanlarda şəbəkədən asılılıq yaranır. Bu gün, nəinki bəylərimiz, eyni zamanda xanımlarımız da həyatlarını internetsiz təsəvvür edə bilmirlər. Hətta əvvəlki illərlə müqayisədə sosial şəbəkədə, sosial mövzularla bağlı müzakirələrdə aktivliyi ilə seçilən, daha müstəqil fikir yürüdən xanımlarımızın da sayı artıb. Bunlar bizə xeyir verir, yaxud zərər bax, bunu ancaq istifadəçilər özləri daha yaxşı bilir. O ki, qaldı gənclərimizə, onlar bu vasitələrdən aldıqları informasiyanı kifayət qədər təhlil etmək təcrübəsinə malik deyillər. Məhz buna görə də, onlar nəyin xeyirli, nəyin ziyanlı olduğunu ayırmaqda, fərqləndirməkdə çətinlik çəkirlər. Bu zaman gəncləin aldıqları informasiya onlar üçün təhlükə mənbəyinə çevrilir. Bu işlərlə məşğul olan tədqiqatçılar, elm adamları belə qənaətə gəliblər ki, vaxtının çoxunu sosial şəbəkələrdə keçirən gənclər özündə mənfi xüsusiyyətlər formalaşdırır. Onlarda eyforiya (insanın məmnuniyyət duyduğu və özünü səbəbsiz yerə yaxşı hiss etdiyi bir ruhi durum) qapanma  hissi formalaşır.     

Yaxın keçmişə qədər məşhurların sosial şəbəkələrdəki aktivliyi, onların bu məkana kütləvi cəlb olmaları, kütləvi informasiya vasitələrilə və televiziyalarda  şəxsi hesablarını elan etmələri reklam xarakterli olduğu üçün qadağan olunurdu. Zaman keçdikcə, informasiya sahəsinə olan tələbat artdıqca, insanlarda sosiallılıq kütləviləşdi. Artıq sosial şəbəkələrdə şəxsi hesabların elan olunması reklam çərçivəsindən çıxaraq adiləşib. Məşhurluğu ilə seçilən sosial şəbəkələr, artıq heç bir reklama ehtiyacı olmadan cəmiyyətimizin ayrılmaz hissəsidir. Yaxın keçmişlə müqayisədə sosial şəbəkələr tanışlıq və ünsiyyət formatından çıxaraq informasiya mənbəyinə çevrilib və baza rolunu oynayan genişlənmələr dünyanın istənilən nöqtəsi ilə əlaqə yaratmaq imkanına malik olub. Bəli, inkişafın doğru və səmərəli şəkildə cərəyanı müsbət haldır. Lakin bunlar getdikcə bağlılıq, asılılıq halını alırca, sonunda psixoloji fəsadlara gətirib çıxarır. Psixoloji fəsadlar insana o qədər gizli sirayət edir ki, bunu zamanında sezmək və əlac yollarını bulmaq çətin olur.

 Səbəbsiz sevinclə müşahidə olunan bu ruhi hal, kompyüterdən asılılıq, yaxınlara, dost-tanışlara laqeydlik, yaddaş pozğunluğu, anlama qabiliyyətinin zəifləməsi, kompüter qarşısında həddən artıq stress və ya ondan kənarda mənəvi boşluq, yersiz əsəb və digər hallarla insanların məhvinə xidmət edir. Xüsusilə də gəncləri yersiz və zərərli vərdişlərdən xilas etmək üçün ilk növbədə valideynlərin üzərinə düşən məsulliyət böyükdür. Lakin incə məqama diqqət yetirmək lazımdır. Məsələ burasındadır ki, kompüter qarşısında çox əyləşən və pis vərdişlər qazanan gənclərlə mülayim rəftar edərək, onlara məhdudiyyət qoymayaraq fəaliyyətlərinə nəzarət etmək qabiliyyətində və dözümündə olan valideyini bizim cəmiyyətdə görmək çox çətin məsələdir. Əlbəttə, bu fikirləri qəti şəkildə deməyimin səbəbi var. Bunlar şəxsi müşahidələrimdən irəli gələn fikirlərdir. Valideyinlər bir qayda olaraq, unudurlar ki, qadağa və məhdudiyyətlər məsələnin həlli yolu deyil. Əksinə, bu yolla uşaqların, gənclərin inkişaf və şəxsi seçim azadlığıni məhdudlaşdırmış oluruq. Sərt qadağalar müstəqil həyata qədəm qoymağın nəinki qarşısını alır,  həmçinin gənclərin beynəlxalq, dünyəvi biliklərə yiyələnməsinə əngəl olur. Bundan başqa, öz uşaqlığımızı yadımıza salaraq əminliklə deyə bilərəm ki, qadağan olunan hər bir şey insan üçün daha maraqlı və cəlbedici olur. Prosesləri nəzəri və mütləq qiymətləndirsək belə qənaətə gəlmək olar ki, gəncləri pis, zərərli vərdişlərdən çəkindirmək üçün vacib olan məqam valideynlərin maarifləndirilməsi, ikinci məqam, asudə vaxtın səmərəli keçilməsi üçün şərait yaratmaq və onlara real həyata daha yaxın olmağın üstünlüyünü göstərmək ən uyğun və vəziyyətdən asan çıxış yoludur.  Digər bir tərəfdən çox rastlanan pis vərdişlərdən biri də, gənclərin məşğulluluq problemləridir. Yəni, işsizlikdən meydana gələn problemlər. Günün səmərəli saatlarında müxtəlif istirahət məkanlarında, yəni çayxana, kafelərdə və elə küçələrdə boş-boş gəzən gənclərlə hər an rastlaşırıq. Boş vaxtını tüfeyli şəkildə, passiv keçirən bu gəncləri dindirərkən əksəriyyəti eyni problemdən-işsizlikdən şikayətlənirlər. SSRİ dövründə sovet cəmiyyətində yaranan bu problem ölkə üçün təhlükəli sayılır və dövlət bununla mübarizə aparırdı. İttifaqda düşünürdülər ki, yaranan cinayətlərə, oğrluqlara səbəb gənclərin passiv, tüfeyli həyat tərzidir. Buna görə önəmli məsələ ilk növbədə gənclərə perspektivli sahələrdə iş yerləri ayırmaq və zəhmətkeş fərd kimi yetişməsində yardımçı olmaq idi. Etiraf etmək lazımdır ki, dövlətimiz özündə bu məsələni hər zaman prioritet mövzu olaraq nəzarətində tutmalıdır. Əhalinin məşğulluluq səviyəsinin artırılması və əmək ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi vaxt itkisinin qarşısını alır. Onun həmçinin sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayır, sosial durumu yaxşılaşdırır. Gənclərin gələcəyə inamını möhkəmləndirir, pis əməllərdən çəkindirir. Sosial rifah yaxşılaşdıqca gənclərdə əhval-ruhiyyə yüksək səviyyəyə köklənir, ailələrə bağlılıq, özünəinam məsulliyyəti formalaşdırır. Sevindirici haldır kı, son 5 ildə gənclərin məşğulluluğunu artırmaq, işsizlik problemini aradan qaldırmaq istiqamətində dövlət proqramları hazırlanır və həyata keçirilir. Görülən tədbirlər nəticəsində sadalanan problemlərin aradan qaldırılmasından əlavə sosial müdafiənin gücləndirilməsi, təhsilin səviyyəsinin artırılması yolunda mühüm nəticələr əldə edilib. Bunula belə təəssüf doğurucu haldır ki, səmərəsiz məşğuliyyətlər əsasən gənc xanımlarda da müşahidə olunur. Həddindən artıq sosiallaşma, məşhurluq həyatına yaxınlaşma, zəhmətə, işə can yandırmamaq və s. bu kimi vərdişlər onlara bağlı məşğuliyyətlər formalaşır. Müasir dövrdə bir çox inkişaf etmiş ölkələr belə, gənclərin məşğuliyyətindən narahatdir. Müzakirə olunası məsələ də, məhz daha yeni perspektivli sahələrin yaradılması və genişləndirilməsidir. Bir məsələni də xüsusi qeyd etmək istərdim ki, müvəqqəti, qısamüddətli və mövsümi iş yerlərinin yaradılması işsizlik probleminin həllində heç də əhəmiyyətli olmur. Bu günlərdə dostlarla söhbət zamanı anladım ki, insanlar iş yerlərinin qısamüddətli və az məvacibli  olmasını dövlətin onlara, onların gələcəyinə laqeydliyi kimi qiymətləndirirlər. Zənnimcə, bu gəncinlərin də sözlərində həqiqətə yaxın fikirlər az deyil. Gəlin etiraf edək ki, onlara təklif olunan 200-250 manatlıq iş yeri etiraf edək ki,yaşayış minumunu ödəməyəcək qədər azdır. Axı hər bir Azərbaycan vətəndaşı yaxşı bilir ki, onlara təklif olunan bu məbləğ tək bir adamın belə, dolanışığını təmin edə bilməz. Düşünürəm ki, bu qədər laqeyd yanaşma düzgün deyil. Statistikaya nəzər yetirsək görərik ki, Azərbaycan inkişaf etmiş ölkələr içərisində gənclərin məşğulluluq səviyyəsinə görə ilk onluğa daxildir. Bu, kifayət qədər yüksək göstəricidir. Amma statistikanı az məvacibli, müvəqqəti iş yerləri doldurursa, bu nə dərəcədə düzgündür? Ölkəmizin əhalisinin 31%-ni gənclər təşkil etdiyini nəzərə alsaq görürürük ki, demoqrafik vəziyyət heç də ürəkaçan deyil. Əvvəla demoqrafik vəziyyət gənc kadrların yetişməsi sahəsində məhdudiyyətlər yaradır. Artımın aşağı səviyyəsinin birinci səbəbi, iqtisadi inkişaf amilindən asılıdır. İqtisadi inkişaf tempi aşağı düşdükcə, əhalinin fiziki iş görmək qabiliyyətindən tutmuş ümumi yaş həddinə qədər olan təbəqənin göstəricisini tənzimləmək çətinləşir.

Gənclərin əmək bazarında üzləşdikləri çətinliklər streotiplərdir. Yəni səriştəsizlik, bilik və bacarıqların yetərsizliyi ucbatından işə qəbul firmalarının tələblərinə uyğun olmamasıdır. Ortaya çıxan problem hər iki tərəfə aid ola bilər. Tələblərin yüksək olması, yaxud gənclərin tənbəlləşməsi. Digər streotip gənc nəslin peşə seçimində səhv istiqamətlənməsidir. Nədənsə, gənclərimizin çoxu humanitar peşələrə can atır. Son zamanlar işsizlik problemini aradan qaldırmaq üçün dövlət tərəfindən bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Ümid edək ki, həyata keçirilən bu tədbirlir gənclər üçün əhəmiyyətli olacaq. Bu bütün Azərbaycan gəncliyinin arzularıdır. Arzuların çin olsun Azərbaycan gəncləri!

Xəbər Lenti

Alternativ var - Azərbaycan təmiz enerjini seçir

Ukrayna millisinin üzvü futboldan uzaqlaşdırıldı

"Real"la müqaviləm uzadılacaq" - Ramos

Tokio-2020 keçirilməyə bilər

Virus Avroliqanı da "vurdu" - Bu oyuna azarkeş buraxılmayacaq

Türkiyə Prezidenti: Biz Azərbaycanın uğurları ilə fəxr edirik

Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Xocalı qətliamını törədənləri bir daha şəxsən öz adımdan və millətim adından lənətləyirəm

Bakıda çoxmərtəbəli binada yanğın baş verib - FOTO

BŞBPİ-də Xocalı qurbanları yad edildi - FOTO

Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Türkiyədən müasir silahların alınmasını davam etdirəcək

İranın səhiyyə nazirinin müavininin koronavirusa yoluxduğu təsdiqlənib

Prezident İlham Əliyev: Türkiyə dünya miqyasında Azərbaycana ən böyük dəstək verən ölkədir

Ərdəbil apellyasiya məhkəməsi Yusuf Karini 2 il həbsə məhkum edib

Karnaval qəzasından sonra Almaniyada 35 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib

Mühacirlərin "zənginlik testi"- ABŞ-da yeni qaydalar

Trampın Hindistan səfəri böyük nikbinliklə başa çatıb

Bakıda avtomobillə qadını vuran sürücü hadisə yerindən yayınıb

Zaqatalada itkin düşən məktəbli tapılıb

Prezident İlham Əliyev: "Azərbaycan və Türkiyə arasında əlaqələr strateji xarakter daşıyır, dostluq-qardaşlıq üzərində qurulub"

20 saatda bir dəfə yemək yeyir - FOTO

Azərbaycan çempionatında kütləvi dava - AFFA cəzalandırdı

Ərdoğanın Azərbaycana səfəri başa çatıb - FOTO

"Liverpul" çempionluğu nə vaxt rəsmiləşdirəcək?

"El Klassiko"nun baş hakimi müəyyənləşdi

Ölməmək üçün sınmış ayağı ilə on saat süründü - FOTO

"Qarabağ" Avropanın dördüncüsüdür

87 məntəqə seçki komissiyası buraxıldı

Belə qırmızı vərəqə görülməyib - VİDEO

Yaponiyada koronavirusa yoluxanların sayı artdı

Ronaldu və övladları çılpaq FOTOları ilə gündəmdə

Ölümdən dönən əməkdar artist canlı efirdə - VİDEO

MSK parlament seçkilərin ümumi yekunlarına dair protokolun tərtibinə başlayıb

Yanvarda Azərbaycandan Türkiyəyə gedən turistlərin sayı açıqlandı

Daha iki seçki məntəqəsində səsvermənin nəticələri etibarsız sayıldı

MSK lider namizədin müraciətini təmin etmədi

Hikmət Babaoğlunun lider olduğu dairədə 10 məntəqənin nəticələri ləğv edildi

Prezident İlham Əliyev tərəfindən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın şərəfinə ziyafət verilib - FOTO

Arxeoloqlar qədim dövrə aid itmiş şəhər aşkar etdilər

"Qobustanda Hindistan Mədəni İrsinin İnciləri"adlı tədbir keçiriləcək

"Yuventus"dan Sarri açıqlaması

Prezident İlham Əliyevin rəsmi "Facebook" səhifəsində Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə əlaqədar videoçarx yerləşdirilib - VİDEO

İranlı deputat da koronavirusa yoluxdu

Ekspert Azərbaycanda tibbi maskaların bahalaşmasından danışdı

"Gülmək istəyirdik, amma Mourinyodan qorxurduq"

"Di Mariya "Mançester Yunayted"ə nifrət edir"

Şillə vurmaq istəyən atasını balta ilə öldürdü

"Nar" 4G istifadəçilərinin sayı 1 milyonu ötüb!

Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

Ali məhkəmənin altı hakimi donuz qripinə yoluxdu - Hindistanda

Külli miqdarda xarici valyutanın ölkədən çıxmasının qarşısı alınıb

Yaponiyada işçilərə evdən işləmək əmri verildi

Daha 2 məntəqədə seçkilərin nəticələri ləğv edilib

İtaliyada "Messi, Messi" şüarı və pizza - VİDEO - FOTO

Koronovirusa görə AVRO 2020-nin Bakıdakı matçları TƏXİRƏ SALINIR? - UEFA AÇIQLADI

İki yaşlı qızını çörək qırıntılarını yerə tökdüyünə görə öldürdü

"Qarabağ" polisə görə cərimələndi

Azərbaycan-Türkiyə sənədləri imzalanıb

“Başımdan vururdular, ağlayırdım” - VİDEO

Koronavirusa görə A Seriyasının 6 oyunu azarkeşsiz keçiriləcək

MSK daha 9 məntəqədə nəticələri etibarsız saydı

İranda məşhur aktrisa koronavirusa görə məsuliyyətə cəlb olundu

Tolik efirə MASKADA ÇIXDI: Koronovirusdan ölsəm də, bu maskanı ... - FOTO

“Xanım balıq ətli olar, məni belə sevirlər” - Şəbnəm Tovuzlu - VİDEO - FOTO

Azərbaycanlı aktyorların toy tarixi bəlli oldu

Türk Şurası Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anıb

Si Cinpin Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

Muğam Mərkəzində şair Məmməd İlqarın yubileyi qeyd edilib

MSK 85 saylı Şamaxı Seçki Dairəsi ilə bağlı şikayəti əsassız saydı

Röya 4 gün konsert verəcək

Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə bağlı Misirdə silsilə tədbirlər keçirilib

MSK parlament seçkilərinə yekun vurur

Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının VIII iclası keçirilib

Prezident İlham Əliyev “Qeyri-formal məşğulluğa nəzarət”lə bağlı fərman imzalayıb

""Tarqovı"da maskanı turistlərə 2 manata satırlar"

Ceki Çan koronavirusa görə karantinə alındı

ABŞ-da 11 yaşlı qız parlamentə dolu tüfənglə girdi

İranın cənubunda zəlzələ oldu

Hindistanda vətəndaşlıq haqqında qanuna etirazlarda 7 nəfər ölüb

Türkiyə parlamenti Xocalı faciəsinə zəruri qiymət verməyə çağırıb

SON DƏQİQƏ: İran Səhiyyə nazirinin müavini də KORONAVİRUSA YOLUXDU - FOTO

Dünyaya xəstəlik yayan Ermənistan - SENSASİYA

Assosiasiya rəhbəri: "Ərdoğanın Azərbaycana səfəri strateji baxımdan çox vacibdir"

AzTV Novruz bayramı üçün telelayihə hazırlayır - VİDEO

Koronavirus azərbaycanlı milyarderi də "vurdu"

"Napoli" "Barselona" ilə oyuna ciddi itki ilə çıxacaq

Bal ayına yollanan Aynişanın BAŞINA İŞ GƏLDİ: Boğuluruq, hələ dərindən... - FOTO

Ölkədə yaranan maska qıtlığı - VİDEO

Pərvizdən "Survivor"da MÖHTƏŞƏM QƏLƏBƏ - Rəqibə şans vermədi - VİDEO

"Ciddi iş istəyirəm" - Seriala çəkilməyən Vəfa

Türkiyə İrandan vətəndaşlarının təxliyəsinə başladı

İnanılmaz GÖRÜNTÜLƏR: tankın "başına" oyun açdılar - ANBAAN VİDEO

Dörd minə yaxın qadın öldürüldü - Paytaxtda ara qarışdı

İrəvanda koronavirus həyəcanı: Paşinyan qurban verir

Hüsnü Mübarək vəfat etdi

Koronavirus artıq 37 ölkəyə yayılıb, ölənlərin sayı artır

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ərdoğan ilə təkbətək görüşü olub - FOTO

“Qız övladı istəyirəm” - Atalığa hazır olmayan Anar Ağakişiyev - VİDEO - FOTO

Rabitəbankdan "Made in Azerbaijan" brendinə dəstək!

Ərdoğanın rəsmi qarşılanma mərasimi olub

İranda 95 nəfər yeni koronavirusa yoluxub - RƏSMİ

Ərdoğan Azərbaycana səfərə gəlib - FOTO

Hərbi prokuror: "Xocalı soyqırımı ilə bağlı 4500 nəfərdən çox şəxs dindirilib"

Gimnastımız Rumıniyada 3 qızıl medal qazanıb

Əli Əhmədov: "Xocalı faciəsi insanlığa qarşı törədilmiş ən böyük cinayətlərdən biridir" - FOTO

Gimnastımız Rumıniyada 3 qızıl medal qazanıblar

Xalq artisti: “Oğluma qohum qız almaq istəyirdim, amma…” - FOTO

Türkiyədə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılacaq

İlhamə Quliyevanın anım günüdür

"Burnumu əməliyyat etdirmişəm, danmaq olmaz"

Azərbaycan karateçiləri olimpiya lisenziyası üçün Avstriyaya getdilər

Əli Əhmədov: "Xocalı faciəsi insanlığa qarşı törədilmiş ən böyük cinayətlərdən biridir"

Azərbaycan tanınmışların məhkum olmuş yaxınları - Arif Quliyev, Mətanət Əsədova… - SİYAHI

XİN: Azərbaycan əsgərinin qətlə yetirilməsinin məsuliyyəti Ermənistan tərəfinin üzərindədir

İranda məktəb və universitetlər bağlanır - Komitə qərar verdi

AZƏRTAC-100: Bir əsrlik yola beş fərqli zaman nöqtəsindən baxış

"Bacım homoseksualdı, mən də siqaret çəkirəm..." - Məşhur futbolçu

Kim koronavirusa yoluxmur? - Mühüm statistika

İranda yeni koronavirusdan ölənlərin sayı 16-ya çatıb

Sahibini itirən it polis bölməsinə gəlib, yardım istədi - FOTO

Azərbaycan və Türkiyə arasında gömrük prosedurlarının tezləşdirilməsi nəzərdə tutulur

Azərbaycan Premyer Liqası ən intizamsız çempionatlar arasında

Kiyevdə Xocalı soyqırımına dair bilbordlar yerləşdirilib - FOTO

"4 uşağım olmağını istəyərdim" - Azərbaycanlı qadın müğənninin İSTƏYİ... - FOTO

“Mənə kömək et ki, yanına gələ bilim…” - FOTO

Ərdoğan: "2019-cu ildə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi 25 faiz artıb"

Respublikada #dahaetibarlı və sərfəli depozit hardadır?

Burada bütün evlər üzü qibləyə tikilib - Xanımınıza ən gözəl hədiyyələrdən birini ala biləcəyiniz Azərbaycanın füsunkar məkanı - FOTO

ABŞ Dövlət katibinin köməkçisinin müavini Azərbaycana gəlir

Türkiyə Azərbaycanla sazişi ratifikasiya edib

Əfsanəvi basketbolçunun anım mərasimində duyğusal anlar yaşandı - VİDEO - FOTO

Əfsanəvi basketbolçunun anım mərasimində duyğusan anları yaşandı - VİDEO - FOTO

20 Yanvarın qatillərindən biri öldü - Təcili

Azərbaycanlı aparıcı Banunun atası ilə dodaq-dodağa - VİDEO - FOTO

"Keşlə"nin gənc futbolçusundan İbrahimoviçsayağı qol - VİDEO

Qız nişanlısının başını kəsdi - Səbəb dəhşətə gətirir - FOTO

“Çelsi” “Bavariya” ilə oyuna ciddi itkilərlə çıxacaq

İsveçrədə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb - FOTO

Azərbaycan gözəli sinəsi açıq FOTOsunu paylaşdı

Bu ölkədə koronavirusa yoluxanların hamısı sağaldı

Rafiq Həşimova AzTV-də yüksək vəzifə verildi

Rusiyalı ekspert: "Xocalı faciəsində erməni tərəfinin fəaliyyətinə bəraət qazandıran hər kəs mühakimə olunmağa layiqdir"

Azərbaycan alternativ enerjiyə investisiyaları əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq

Xırdalanda kafedə bıçaqlanma olub

Dünyada ən yaşlı kişi dünyasını dəyişib

VİSA: Azərbaycan maliyyə bazarlarında innovasiyalar üçün ən açıq ölkələrdən biridir

Kanadalılar İranda təyyarə qəzasında həlak olanların ailələri üçün 2,5 milyon dollar yığdılar

Çempionlar Liqası: “Napoli” “Barselona”, “Çelsi” “Bavariya” ilə üz-üzə

Baronessa Nikolson: Azərbaycan və Böyük Britaniya energetika sahəsində gələcək əməkdaşlıq üçün böyük perspektivlərə malikdir

"Liverpul"dan əzmkar qələbə

Blumberq təbliğat kampaniyasına 500 milyon dollardan çox vəsait xərclədi

Türkiyə futbolunda üzücü olay - FOTO

ABŞ Çin jurnalistlərinin ölkədən xaric edilmələrini istisna etmir

Superliqada lider yenidən dəyişdi

Çində koronavirusdan ölənlərin sayı 2663 nəfərə çatıb

"Barselona" ilə oyun üçün 21 futbolçu - Siyahı

Tovuzda mərmi tapıldı - FOTO

Peruda iki avtobusun toqquşması nəticəsində ən az 11 nəfər öldü

Türkiyə və Böyük Britaniya Müdafiə Nazirləri İdlibdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

Fransada koronavirusa yoluxmuş bütün xəstələr müalicə edilib

Çindən kənarda koronavirusa yoluxanların sayı 2000-i keçdi

ABŞ Venesuelanın neft sektoruna qarşı sanksiyaları sərtləşdirmək niyyətindədir

Bu gün Novruzun ilk çərşənbəsi qeyd olunur

Günün qoroskopu: mənasız hay-küy, aktivlik az olmaycaq

Sabiha Gökçendəki qəzaya görə pilot həbs edildi

Yetərli qədər pensiya almaq üçün nələrə diqqət etməliyik?

Avropa İttifaqı koronavirusla mübarizəyə 230 milyon avro ayırır

"Dedim ki, sağsınızsa, 5 manatımı qaytarın" - Məktəb illəri

Azərbaycan və İtaliya arasında qarşılıqlı turist axını gücləndiriləcək

Şagirdlərimiz ABŞ-da 5 milyon dollar uğrunda yarışacaqlar - FOTO

Avropa Məhkəməsi Yunanıstanda qapalı qaçqın düşərgələrini inşa etməyə icazə verib

Azərbaycan ağır atletikasının "qızıl oğlan"ı - Portret - FOTO

Messi üçün "qəfəs" hazırlayır

Sağalan 200-dən çox şəxs yenidən yoluxdu - Koronavirus kabusu

Səfirlik: Sərhəd problemindən Naxçıvanın zərər görməməsi üçün tədbirlər görülür