AZ Ru En
Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz

YAP-28: yalnız qələbələrə layiq olan xalqın partiyası!

  15

Azərbaycan dövləti və xalqı tükənməz sevinc və qələbə hissini yaşayır - məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin layiqli davamçısı, cənab Prezident və Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyəti, siyasi iradəsi və rəhbərliyi altında Qarabağımız mənfur düşmən işğalından azad olunub. 44 günlük savaş, 44 günlük qəhrəmanlıq salnaməsi bütün düynaya Azərbaycan Ordusunun qüdrətini, xalq-hakimiyyət vəhdətini nümayiş etdirdi. Eyni ruhda - qələbə ruhunda birləşən Azərbaycan xalqına, Azərbaycan əsgər və zabitinə düşmən üzərində qazanılmış bu qələbə sevincini yaşadan əsas şəxsiyyət - Böyük Sərkərdə İlham Heydər oğlu Əliyev oldu. Çünki ötən 17 il ərzində məhz Onun apardığı yorulmaz fəaliyyət sayəsində güclü iqtisadiyyat və qüdrətli ordu tandemi yarandı.

Dövləyçiliyimizin qorunub-saxlanılmasında, müstəqilliyimizin bərpasında əsas rolu və vəzifəni yaradıcısı Ümummilli Lider Heydər Əliyev olan YAP icra edib - müəyyən olunmuş tarixi konsepsiyası, ümummilli baxışları ilə

Eyni zamanda, fərəhləndiricidir ki, cənab Prezident İlham Əliyev həm də bu il 28-ci ildönümünü qeyd edən və ümumxalq partiyası olaraq tarix yazan Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədridir. Bu qələbə payında YAP-ın da yer alması, əlbəttə ki, 27 ildə əldə edilən qələbələrin ən əsası, ən mühümü və ən əhəmiyyətlisidir. Çünki dövləyçiliyimizin qorunub-saxlanılmasında, müstəqilliyimizin bərpasında əsas rolu və vəzifəni yaradıcısı Ümummilli Lider Heydər Əliyev olan YAP icra edib - müəyyən olunmuş tarixi konsepsiyası, ümummilli baxışları ilə.

YAP-ın keçdiyi keşməkeşli yollarına nəzər salarkən, həmin tarixləri bir daha xatırlamamaq, ölkəmizin hansı əzab-əziyyətlərdən keçməsini təhlil etməmək olmur. Belə ki, partiyamızın keçdiyi 28 illik şərəfli yol yüz minlərlə insanı ətrafında birləşdirən, tərəfdarlarının sayı 1 milyonu ötən partiyanın fəaliyyətində əhəmiyyətli məqam olmaqla yanaşı, həmçinin ölkəmizin siyasi tarixində əlahiddə hadisə kimi səciyyələnir. O cümlədən, YAP Azərbaycanın üzləşdiyi böhran və fəlakət, xalqın sabaha olan ümidlərinin demək olar ki, qırılmağa başladığı bir dövrdə meydana gəldi, xilaskarlıq missiyası kimi məsuliyyəti daşıyan partiya olaraq Lideri ilə önə çıxdı. Həmin ərəfələrdə ermənilərin Qarabağda başladıqları işğalçılıq siyasəti, ittifaq rəhbərliyinin antiazərbaycan mövqeyi daha acınacaqlı nəticələrlə - respublika başçılarının öz millətinə qarşı xəyanətkar münasibəti ilə davam etdirilirdi.

Hədəf də, istinadgah da xalqın nəzərində çoxdan müəyyənləşmişdi

Bu da azmış kimi, 1990-cı illərin əvvəllərində və dövlət müstəqilliyi qazanıldıqdan sonra yaranan bəzi partiyalar isə ölkəni ağır iqtisadi və siyasi böhrandan nəinki qurtara bilmədilər, əksinə, vəziyyəti daha da ağırlaşdıraraq daha təhlükəli böhran vəziyyətinə çatdırdılar. Həmçinin, "millət", "dövlətçilik" pərdəsi altında anormal idarəetmə metodu ölkədaxili situasiyanı gərginləşdirməklə yanaşı, gələcək perspektivləri də ciddi təhlükə altına salmışdı. Nə xarici siyasət doğru aparılır, nə də hakimiyyətdaxili intriqalar sona çatırdı. Naşı rəhbərlik və onların yarıtmaz idarəçiliyi nəticəsində yaranan kütləvi xaos, qarşısıalınmaz parçalanma dövlətin məhvini reallaşdırmaq üzrə idi. Xüsusilə, Qarabağ cəbhəsində mövcud olan ağrılı nəticələri baş-başa qoyan, silahlı müdaxilə ilə hakimiyyətə çatan AXC-Müsavat iqtidarının fəaliyyəti Azərbaycan vətəndaşını təlaşlandırır, narahat edirdi. Əbəs deyil ki, sözügedən hakimiyyətin ilk günlərindən etibarən Azərbaycanda yeni siyasi gücə böyük ehtiyac yaranmışdı. Artıq hədəf də, istinadgah da xalqın nəzərində çoxdan müəyyənləşmişdi: Böyük dövlət xadimi Heydər Əliyev dühasına həyati ehtiyac yaranmışdı. Məhz ona görə də Azərbaycanın taleyini düşünən insanlar ölkəni böhrandan çıxara biləcək yeni bir partiya yaratmaq təşəbbüsü ilə çıxış etdilər və xalqın sınanmış Lideri Heydər Əliyevin ətrafında birləşdilər.

Xalqın, dövlətin xilasına və gələcəyinə şərəf amili, qələbə və zəfər gerçəkliyi, yenilməzlik qüruru yazan o tarixi günü bir daha xatırlayaq: Təsadüfi deyildi ki, 1992-ci ilin oktyabrında ölkə ziyalıları xalqın iradəsini ifadə edərək, Ümummilli Lider Heydər Əliyevə "Səs" qəzeti vasitəsilə müraciət etdilər. Ulu Öndərimiz, əslində, xalqın çağırışı olan bu müraciətə biganə qalmadı, öz cavab məktubunda Azərbaycan dövlətinin xilas yolunu, müstəqilliyin qorunub-saxlanılması strategiyasını açıqladı. Bizim üçün şərəflidir ki, bu cavab da məhz "Səs" qəzetində dərc olunub.

1992-ci il noyabrın 21-də Naxçıvan şəhərində Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis konfransı keçirildi. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən təəssübkeş qrupların 550-dən artıq nümayəndəsinin iştirak etdiyi möhtəşəm tədbir soyuq qış günündə, zaldakı sərt hava şəraitində baş tutdu. Konfransda Ulu Öndər Heydər Əliyev yeni yaranan partiyanın əsas məqsəd və vəzifələrini, bu partiyanı digər təşkilatlardan fərqləndirəcək xüsusiyyətləri izah etdi, hər bir partiya üzvünün qarşısında dayanan vəzifəni müəyyənləşdirdi. Ulu Öndər Heydər Əliyev bildirirdi ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının hər bir üzvünün borcu dövlətin ərazi bütövlüyünü, müstəqilliyini, ictimai asayişi qorumaq, qanunlara tabe olmaq, iqtidarla sivil müxalifətçilik etmək, ölkənin mənafeyini bütün maraqlardan üstün tutmaqdır. Yalnız bu şərtlərə riayət edən şəxs YAP-ın əsl üzvü, partiyanın siyasi xəttini düzgün anlayan və yerinə yetirən təəssübkeş sayıla bilərdi!

Azərbaycançılıq ideyalarının möhkəm təməli üzərində yaranan Yeni Azərbaycan Partiyası ölkəmizin siyasi həyatına yeni nəfəs verdi, Azərbaycanın siyasi həyatında ümid çırağı yandırdı

Beləliklə, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycan tarixində öz üzərinə böyük missiya götürən və xalqımızın 28 il əvvəlki və mövcüd həyatında mühüm hadisəyə çevrilən Yeni Azərbaycan Partiyası yarandı. Partiyanın yaranması, Azərbaycan xalqının Ulu Öndəri Heydər Əliyevin partiyaya Sədr seçilməsi zəruri tarixi hadisə idi. Azərbaycançılıq ideyalarının möhkəm təməli üzərində yaranan Yeni Azərbaycan Partiyası ölkəmizin siyasi həyatına yeni nəfəs verdi, Azərbaycanın siyasi həyatında ümid çırağı yandırdı.

YAP-ın ölkədəki digər çoxsaylı siyasi təşkilatlardan əsas fərqlərindən biri də bu idi ki, partiya müxalifət siyasi təşkilatı kimi yaransa da indiki bəzi müxalifət partiyalarından fərqli olaraq, Azərbaycan dövlətçiliyinə, milli maraqlara müxalifətdə deyildi. Yeni Azərbaycan Partiyası o zamankı iqtidara müxalifətdə olmuşdu, çünki bütün Azərbaycan xalqı o dövrdə ölkəni təhlükəli həddə çatdıran iqtidara müxalifətdə idi. Ona görə də sonrakı illərdə özlərini "insan hüquqlarının müdafiəçiləri", "azadlıq aşiqləri", "demokratiya carçıları" adlandıran o zamankı məlum iqtidar nümayəndələri Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı bir partiyanın yaranmasından və bütün Azərbaycanda sürətlə təşkilatlanmasından hədsiz qorxuya düşmüşdülər. Xalqın Heydər Əliyevin zəkasına, idarəçilik qabiliyyətinə, müdrikliyinə olan inamı, bu partiyanın çox tezliklə milyonların partiyasına çevriləcəyinə heç bir şübhə yeri qoymurdu. Məhz bu reallıq o dövrkü səriştəsiz rəhbərliyi qane etmirdi və öz hakimiyyətlərini qoruyub saxlamaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edərək YAP-ın təşkilatlanmasına maneçiliklər törətməyə çalışırdılar. Lakin o dövrün hakimiyyət dairələrinin yaratdığı əngəllər, əsassız təzyiqlər bu yola qədəm qoyan insanların əzmini və iradəsini qıra bilmədi. Respublikanın ən ucqar dağ kəndlərində belə partiyanın yaranması xəbərini eşidən sadə əmək adamları, bütün ziyalılar Heydər Əliyevin yenidən siyasət meydanına qayıtmasını böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılayırdılar.

Xalq yaxşı bilirdi ki, xilaskarlıq missiyasını yalnız təkrarsız şəxsiyyət Heydər Əliyev üzərinə götürə bilər

Beləliklə, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması xalqın istək və arzularının təcəssümü, yekdil iradəsinin ifadəsi kimi tarixi reallıqdan irəli gəlmiş, bu təşkilat vətənpərvərlik, əqidə birliyi, dövlət müstəqilliyi və suverenlik, azərbaycançılıq ideyalarının möhkəm təməli üzərində qurulub inkişaf etmişdir. Həmçinin, YAP-ın ideya məfkurəsini təşkil edən müstəqil dövlətçilik, qanunçuluq, azərbaycançılıq, vətəndaş həmrəyliyi və sosial ədalət prinsipləri partiyanın qarşısında duran vəzifələrin həyata keçirilməsinin ideya təminatı olmaqla yanaşı, Azərbaycanın siyasi gələcəyini, inkişaf prioritetlərini də şərtləndirirdi. Ulu Öndərin həyata keçirdiyi siyasət hər bir fərdin maraq və mənafeyini özündə ehtiva etdiyindən, qısa zamanda cəmiyyətin ən müxtəlif zümrələrinin Yeni Azərbaycan Partiyasına sürətli axını başlamış, onların ictimai-siyasi həyatda fəallığı əhəmiyyətli dərəcədə artmışdı.

Bir-birinin ardınca respublikamızın rayon və bölgələrində Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatlarının təsis konfransları keçirildi. Cəmi bir il ərzində Azərbaycanın 67 rayon və şəhərində Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon və şəhər təşkilatları, 1500-ə qədər kənd və qəsəbə ilk təşkilatları yarandı.

Digər tərəfdən, YAP-ın qısa müddətdə cəmiyyətdə həlledici çoxluq tərəfindən ölkəni idarə etməyə qadir alternativsiz qüvvə kimi qəbul olunması da məhz dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin fenomenal liderlik və idarəçilik keyfiyyətləri ilə şərtlənmişdi. 1993-cü ilin məlum iyun böhranı zamanı ölkənin taleyinə biganə olmayan insanlar yaxşı başa düşürdülər ki, Azərbaycanı sürətlə fəlakətə sürükləyən məkrli planların qarşısını almağa, düçar olduğu bəlalardan qurtarmağa qadir yeganə şəxsiyyət məhz Heydər Əliyevdir. İyun ayının 15-də Heydər Əliyevin Azərbaycan Ali Sovetinin Sədri seçilməsi isə ölkədəki kütləvi inamsızlıq, xaos və hərc-mərclik mühitinin aradan qalxmasına, siyasi gərginliyin tədricən azalmasına, sözün həqiqi mənasında, xalqın böyük fəlakətlərdən qurtulmasına real zəmin yaratdı. Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasından cəmi 6 ay sonra Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə dönüşünün kökündə dayanan əsas həqiqət Azərbaycan xalqının fəlakətlərdən xilas olmaq ümidlərini, gələcəklə bağlı arzularını Heydər Əliyevlə və Yeni Azərbaycan Partiyası ilə bağlamaq arzusu idi. Xalq yaxşı bilirdi ki, xilaskarlıq missiyasını yalnız təkrarsız şəxsiyyət Heydər Əliyev öz üzərinə götürə bilər.

Məhz bu xilaskar missiyanın nəticəsi kimi Azərbaycan xalqı 1993-cü ilin oktyabrında Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədri Heydər Əliyevə etimad göstərərək Onu özünün Prezidenti seçdi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Prezident seçilməsindən sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının statusu yeni şəraitə uyğun olaraq dəyişmiş, ölkənin siyasi həyatında onun tutduğu mövqe möhkəmlənmiş, kütləvi siyasi qüvvəyə çevrilərək ictimai həyatın bütün sahələrində tərəqqiyə nail olmaq məqsədilə yüksək fəallıq nümayiş etdirməyə başlamışdır. Bununla da tarixi zərurətdən yaranan YAP müstəqilliyimizin qorunmasında, dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsində, tənəzzül etmiş iqtisadiyyatımızın inkişaf etdirilməsində və demokratik təsisatların bərqərar olunmasında siyasi flaqman rolunu hakim siyasi partiya olaraq öhdəsinə götürdü. Ümumiyyətlə, Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı və siyasi sabitliyin tam təmin olunması ilə Azərbaycan cəmiyyətində dövlətçilik ideyalarının bərqərar olması fundamental əhəmiyyət kəsb etməyə başladı və gələcək iqtisadi inkişaf prioritetləri müəyyənləşdirildi. Heydər Əliyevin xalqı sabaha daha inamlı baxmağa səsləyən fədakarlığı bu böyük şəxsiyyətin "şah əsəri" hesab etdiyimiz doğma Azərbaycanımızın dinamik və davamlı inkişafına da yol açdı.

Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev ölkəmizin əldə etdiyi böyük uğurların müəllifinin mövcud iqtidar və hakimiyyətin siyasi istinadgahı olan Yeni Azərbaycan Partiyası olduğunu bəyan edib

Bu gün hər bir azərbaycanlı sevinir və qürurlanır ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev ideyaları möhtərəm Prezidentimiz, Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədri İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Hələ 1995-ci ildə partiyanın namizədi kimi parlament seçkilərində qələbə qazanan cənab İlham Əliyev YAP-ın gəncləşməsində, fəaliyyətinin daha effektiv qurulmasında müstəsna xidmətlər göstərmişdi. Bu baxımdan təsadüfi deyil ki, YAP-ın birinci qurultayında təşkilatın çoxminli üzvlərinin istəyinə uyğun olaraq, cənab İlham Əliyev partiya Sədrinin müavini, ikinci qurultayda isə Sədrin birinci müavini seçilmişdi.

Real həqiqətdir ki, tarixi şəxsiyyətin yolunu, ideyalarını yalnız tarixi şəxsiyyətlər davam etdirə bilər. Məhz bu səbəbdəndir ki, dünya şöhrətli dövlət xadimi, Ulu Öndər Heydər Əliyev hələ 2003-cü ildə siyasi uzaqgörənliklə xalqa müraciətində hakimiyyət sükanının cənab İlham Əliyevə etibar olunmasını məsləhət bildi. Ümummilli Lider Heydər Əliyev 2003-cü ilin oktyabr ayında Azərbaycan xalqına müraciətində cənab İlham Əliyevlə bərabər, həm də Yeni Azərbaycan Partiyasına yüksək önəm verdiyini qeyd etmiş, xalqa ən düzgün seçim ünvanı kimi məhz İlham Əliyevi və Yeni Azərbaycan Partiyasını göstərmişdi: "Üzümü sizə - həmvətənlərimə tutaraq qarşıdan gələn prezident seçkilərində prezidentliyə namizəd, mənim siyasi varisim, Yeni Azərbaycan Partiyası Sədrinin birinci müavini İlham Əliyevi dəstəkləməyə çağırıram. O, yüksək intellektli, praqmatik düşüncəli, müasir dünya siyasətini və iqtisadiyyatını gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir".

2003-cü, 2008-ci, 2013-cü və 2018-ci illərdə Heydər Əliyev siyasi kursunun alternativsiz davamçısı kimi Prezident seçkilərinə qatılan cənab İlham Əliyevin xalqın iradəsinə söykənən qələbəsi həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının zəfəri, nailiyyəti idi. 2005-ci ilin mart ayında Yeni Azərbaycan Partiyasının III qurultayının nümayəndələri çox şərəfli bir seçimə imza ataraq, cənab İlham Əliyevi təşkilata rəhbər seçdilər. Bu onu deməyə tam əsas verirdi ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının yüz minlərlə üzvü və sayı milyonu keçən təəssübkeşi, yeni Sədrini yekdilliklə dəstəkləyir və Onun ətrafında sıx birləşərək, yeni Azərbaycan quruculuğunda fəal iştirak edir. Ötən müddət ərzində özünü tam doğruldan bu inam həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının növbəti böyük nailiyyətlər əldə etməsinə əsas zəmin oldu.

Partiyamız öz ətrafında cəmiyyətin intellektual təbəqəsini birləşdirir ki, bu da çox mühüm bir göstəricidir. Partiyanın Gənclər Birliyi və Qadınlar Şurası da təşkilatın aparıcı qolları olaraq ölkənin ictimai-siyasi həyatında çox fəal iştirak edirlər.

Bu gün həm Yeni Azərbaycan Partiyasında, həm də müstəqil Azərbaycanda Heydər Əliyev ideyaları şərəflə, məsuliyyətlə, fədakarlıqla davam etdirilir, nəticəsi misilsiz nailiyyətlər olan alternativsiz siyasi kursla müşayiət olunur. Bu missiya əsasını Ulu Öndərin qoyduğu müvəffəqiyyətlərin, milli inkişaf strategiyasının daha geniş miqyaslı davamıdır. Bəli, məhz milli inkişaf və milli dəyərlər!

Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev ölkəmizin əldə etdiyi böyük uğurların müəllifinin mövcud iqtidar və hakimiyyətin siyasi istinadgahı olan Yeni Azərbaycan Partiyası olduğunu bəyan edib. Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin siyasi kursunun layiqli davamçısı, Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədri İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmiz çox böyük uğurlar qazandı.

Bu qələbə həm Prezident, həm Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədri, həm də Ali Baş Komandan olaraq İlham Əliyev xarizmasının, praqmatikliyinin məntiqi nəticəsidir!

Son 17 ilin statistikasına və siyasi xronikasına baxmaq kifayət edir ki, Azərbaycan Respublikasının uğurlu inkişaf mənzərəsi hər kəsin gözü önündə canlansın. Bu gün Azərbaycanın tərəqqisi dünyanın hər bir guşəsindən görünür. Bu həqiqətin əsasını cənab İlham Əliyevin xalqın rifahı naminə həyata keçirdiyi uğurlu və ardıcıl siyasət təşkil edir.

Və bu tarixi xronologiyanın ən əsas mahiyyəti məqalənin əvvəlində də qeyd etdiyim Qarabağımızın işğaldan azad edilməsidir. Bu qələbə həm Prezident, həm Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədri, həm də Ali Baş Komandan olaraq, İlham Əliyev xarizmasının, prqamatikliyinin məntiqi nəticəsidir. Onun xalqına, Ordusuna sonsuz güvənci və bu güvəncin qarşılıqlı olaraq cavablandırılması bizi dünyaya səs salan qələbə ilə mükafatlandırdı. Bu qələbə həm də Heydər Əliyev tarixi siyasi məkbətinin tələbi kimi ömür səhifəmizə yazıldı. Çünki Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev Azərbaycanda təkrarsız, unikal dövlət idarəçilik məktəbi yaratdı və onu xalqımız üçün zəngin bir irsə çevirdi. Biz bu gün böyük qürur hissi ilə deyə bilərik ki, müasir müstəqil Azərbaycan dövləti öz başlanğıcını 1992-ci il noyabrın 21-dən - Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması tarixindən götürüb.

Daha bir haşiyə çıxaraq hər birimizin şahidi olduğumuz bir mühüm məqama da toxunmaq istərdim. Bu məqam mili qürurumuzun, mədəniyyətimizin irsi varlığı olan Şuşa şəhərimizin azad olunması ilə bağlı cənab Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarı qarşısına gedərək, bu xoş xəbəri məruzə etməsi oldu. Bu, həqiqətən də tarixi bir hadisə idi və bir daha sübut olundu ki, Heydər Əliyev siyasi məktəbi Azərbaycanımızı bundan sonrakı illərdə daha böyük, daha əzəmətli qələbələrə doğru aparacaq. Cənab Prezident İlham Əliyev Ulu öndər Heydər Əliyevin ata vəsiyyətini yerinə yetirdi! Və bizlər nə qədər xoşbəxtik ki, əldə olunan qələbələrin hər birində artıq 28-ci yaşına qədəm qoymuş Yeni Azərbaycan Partiyası da var və Ulu Öndərin miras qoyduğu siyasətin həyata keçirilməsində öz rolunu almaqdadır.

Bu münasibətlə partiyamızın Sədri, Prezident və Ali Baş Komandan İlham Əliyev cənabları başda olmaqla, bütün partiyadaşlarımı qələbə və Yeni Azərbaycan Partiyasının 28-ci ildönümü münasibətilə təbrik edir, qarşıdakı illərdə daha nəhəng tarixi qələbələrə imza atmalarını arzulayıram.

Bəhruz Quliyev,

"SƏS" qəzetinin baş redaktoru, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

Demokratikmusavat.com

Xəbər Lenti

“Vətən müharibəsində möhtəşəm Qələbəyə görə sağ ol, Azərbaycan əsgəri!” devizi altında tədbirlər keçirilib - FOTO

Azərbaycanda iki yeni sitrus meyvəsinin kütləvi yetişdirilməsinə başlanılıb

"Azərbaycan Ordusu düşməni BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 saylı qətnaməsinin icrasına məcbur etdi"

BMT QAK Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində didərgin düşmüş şəxsləri müdafiə edəcək

FİFA "The Best" mükafatına namizədləri açıqladı

Xilaskar Prezident

İbrahimoviç ən yaxşı futbolçu seçildi

Rektor etiraz etdi, İrəvanda keçiriləcək iclas və seçki ləğv olundu

Seyfdən tapança tapıldı - FOTO

SOCAR-ın Kulevi terminalı vasitəsilə daşımalarının həcmi açıqladı

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şri-lankalı iş adamları Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Səfər Mehdiyev İtaliyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb - FOTO

Türkiyə COVID-19 xəstələrinin sayına görə dünya üzrə 12-ci sıradadır

Türkiyə klubu Prosineçkini istefaya göndərdi

Britaniyada daha 608 nəfər koronavirusdan öldü

İtaliyada rekord ölüm qeydə alındı

Məşhur rusiyalı aktyor koronavirusa yoluxub

Naxçıvanın statistik göstəriciləri açıqlandı

"Qarabağ" "Sivasspor"la oyuna ciddi itkilərlə yollandı

Ronaldu Messinin rekorduna şərik oldu

"Kəlbəcərdəki yataqların mövcud vəziyyətinin monitorinqi aparılacaq" - Xidmət rəisi

"Kəlbəcərin azad edilməsi ölkəmiz üçün yeni imkanlar açacaq" - Deputat

Azərbaycan tibb elminə ağır itki üz verib

Ermənistana bir gündə İKİ GÖZ DAĞI: "O dünyada səni Monte qarşılayacaq və soruşacaq ki, sən erməni tarixinin sonuncu səhifəsini çevirən həmin eşşəksən?"

Dağ Yəhudiləri Azərbaycan xalqı ilə bağlı çağırış etdilər

Qarabağda sülhməramlıların sayı artırılıb? - Rəsmi cavab

İşğaldan azad edilmiş şəhər və kəndlərimiz

Koronavirusla bağlı doğru proqnoz verən ekstrasens virusun bitəcəyi tarixi açıqladı

Vətənin keşiyində olan topçu hərbçinin qızı dünyaya gəlib - VİDEO - FOTO

Özünüməşğulluq proqramı Kəlbəcərdə - FOTO

"Türkiyə bütün savaş müddətində Azərbaycana qarşı siyasi təzyiqlərə cavab verib" - Səfir

Merkelin iqamətgahına avtomobil çırpıldı - İclas təxirə düşdü - VİDEO - FOTO

"İkinci Qarabağ savaşında milli-ideoloji hazırlıq xalqı qələbəyə kökləmişdi" - Deputat

Bonk vəfat etdi

"Borussiya"nın forvardı ÇL-də yeni rekorda imza atdı

“Qafqazda yeni bir dövr başlayır” - Ərdoğanın sözçüsü

Kəlbəcərin 10 milyardlarla gəlir verəcək sərvətləri - TƏHLİL

Çavuşoğludan "Qardaş Ermənistan" ifadəsini səsləndirən deputata SƏRT CAVAB

Bakıda velosiped yolları və tramvay xətti ilə bağlı RƏSİ AÇIQLAMA

"Ali Baş Komandan qətiyyətli mövqeyi ilə bu sevinci bizə yaşatdı" - Kəlbəcər sakini - VİDEO

Yağış və qar yağacaq - HAVA PROQNOZU

Kəlbəcərin işğaldan azad olunması münasibətilə yürüş keçirilir - FOTO

Xalq artisti Şabranda dəfn olunacaq

Xanım nazir uşaqların GÜDAZINA GETDİ

Bakı üzrə parklanma ilə bağlı baş plan hazırlanacaq

Türkiyə səfirliyi Azərbaycanı təbrik etdi

Azərbaycan Prezidenti: "Biz düşməni Şuşadan qovanda su xəttini sıradan çıxarıb, indi Şuşada su yoxdur"

Əsir hərbçilərimizlə bağlı Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə müraciət edildi

Türkiyənin ilk yerli peyvəndi buraxıldı

Bayden administrasiya heyətinin bir qismini açıqladı

Bakıda gənc oğlan bibisini evində öldürdü - İş məhkəməyə göndərilib

Prezident İlham Əliyev: "Əgər Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə gəlməsəydi, dövlətçilik əldən gedəcəkdi"

Vilyam Hacıyev koronavirusa yoluxdu

İtaliya ilə enerji sektorunda investisiya imkanları müzakirə olunub - FOTO

Onlarla vəkil koronavirusa yoluxub - Kollegiya sədri açıqladı

Qarabağda əldə olunan razılaşma hazırkı mərhələdə icra olunur - Pentaqon

Postda saxlanılan şəxsdən narkotik vasitə aşkar edildi

"Azərbaycan ordusu Kəlbəcərə daxil olmaqla 27 illik qətnaməni icra etmiş oldu" - Spiker

“O, məni həyata qaytardı” - General Hikmət Həsənov

"Brent" neftinin qiyməti 48 dolları ötüb

Azərbaycanın 4 idmançısı dopinqə görə cəzalandırıldı

Karantin ilə bağlı vətəndaşlara saxta arayış verən şirkət rəhbərinin məhkəməsi başlayır

Bakıda Uşaq Musiqi Məktəbinin direktoru yarım milyon manatlıq İTTİHAM

“Liverpul” “Atalanta”ya, “Real” “İnter”ə qarşı

Kəlbəcərin təhsil statistikası açıqlandı

Təbii qaz yenidən ucuzlaşıb

Ukrayna hökuməti ölkədə təcridetmə tətbiq edə bilər

Ordumuz Kəlbəcərə bu 2 istiqamətdən daxil olub - FOTO

Gürcüstan da onlayn təhsilə keçir

Avropa Komissiyası koronavirusa qarşı peyvənd sifarişi üzrə altıncı müqavilə imzalayıb

Hər kəsin narahat olduğu əsgər sağ tapıldı - VİDEO

Qazaxıstanda koronavirusa daha 720 nəfər yoluxub

Bayden ABŞ tarixində prezident seçkilərində 80 milyondan çox səs alan ilk namizəddir

Britaniya hökuməti işsizliklə mübarizə üçün 4,3 milyard funt sterlinq ayıracaq

Yaponiyanın daha bir prefekturasında quş qripi xəstəliyi aşkarlandı

"Fransa Senatı erməni lobbisinin əlində oyuncağa çevrilib"

Cəsur əsgərimizin Şuşadan sizə salamı var - VİDEO - FOTO

Bakıda evdə yanğın olub

"Gürcüstanda koronavirusun yayılmasının pik həddi yaşanır"

İtaliya Avropada Milad bayramı günlərində xizək tətilinin qadağan olunmasını istəyir

ÜST: Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 463 mindən çox artıb

COVID-19: Fransada su samuru fermasında koronavirus aşkarlanıb

Avstraliya ordusunun 9 hərbçisi İNTİHAR ETDİ

Pandemiya latviyalıların 44 faizinin və bütün Aİ ölkələrinin əhalisinin isə 39 faizinin gəlirlərinə təsir edib

"Sevilya", "Çelsi", "Barselona" və "Yuventus" 1/8 finalda! - ÇEMPİONLAR LİQASI

Azərbaycan Ordusunun bölmələri Kəlbəcər rayonuna daxil olub

150-ə yaxın erməni əsgər və zabitini məhv edən Şəhriyar Quliyev kimdir? - VİDEO

Cənubi Koreya paytaxtında karantin rejimi yenidən sərtləşdirilib

Kəlbəcər rayonu bu gün Azərbaycana təhvil verilir

Günün qoroskopu: yarımçıq işi tamamlayın

Kəlbəcəri tərk edən ermənilərin "yanmış torpaq" strategiyası AK-nın diqqətindən yayınmadı - "Europe Diplomatic"

Ermənistan hərbi polisi: Bir çox döyüş iştirakçısı silahlarını təslim etmədi

AKP sözçüsü: "Türkiyə ordusu Qarabağda sülhün qorunması missiyasında önəmli rol oynayacaq"

“Vikipediya”nın özbək dili bölməsində Ağdam haqqında məqalə əsaslı redaktə olunub - FOTO