AZ Ru En
Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz

Erməni həyasızlığı əcnəbilərin gözündə

  150

"Böyük Ermənistan" xülyası dünyadakı bütün hayları birləşdirən ümummilli konsepsiyadan başqa bir şey deyil

 Mən xaraktercə bütün insanları dinindən, dilindən, mənşəyindən, yaxud varlı və ya kasıblığından asılı olmayaraq çox sevirəm. Onların arasında yalnız bir istisna var-yalançı və həyasız insanları nəinki sevmirəm, onlara nifrət edirəm. Erməni həyasızlığı isə ta qədim zamanlardan bütün dünyaya məlumdur. Onlar, sadəcə həyasız deyllər, eyni zamanda alçaq, rəzil, şərəfsiz və yalançı bir qövmdürlər. Bu, təkcə mənim gəldiyim qənaət deyil, dünyanın bir çox tanınmış insanları- tarixçilər,siyasətçilər,ictimai xadimlər, elm adamları hələ bir neçə əsr bundan əvvəl də, ermənilərin hansı xüsusiyyətlərə malik olduqların, qeyd ediblər. Bu yazını yazmaqda məqsədim heç də, ermənilərin mənə məlum olan xüsusiyyətlərini qeyd etmək deyil. İnternetin verdiyi imkanlardan istifadə edərək, oxucularımızı, erməni xisləti barədə söylənilən bəzi fikirlərlə tanış etmək istəyirəm.

Bir müddət əvvəl "Sputnik-Armeniya" nəşri belə bir məlumat yayıb ki, erməni və xarici  (bu da bir falsifikasiyadır, çünki orada qazıntı aparan xarici alimlərin nə adları, nə də hansı ölkədən olduqları göstərilir) alimlərin Azıx mağarasında apardıqları tədqiqatlar zamanı bir daha təsdiq edilib ki, 7 min əvvəl burada yaşamış insanlar müasir ermənilərin əcdadlarıdır. Erməni professor Levon Episkoposyan da bu "tapıntıları" əsas gətirərək sübut etməyə çalışır ki, ermənilər yeganə xalqdır ki, o zaman burada məskunlaşıblar. Onun sözlərinə görə, onlar başqa regionlardan buraya köçürülməyiblər.

 Amerikalı alim, Miçiqan Universitetinin nəzdində erməni tədqiqatlarının öyrənilməsi üçün xüsusi proqram hazırlayan Ronald Suni özünün bu mövzuda yazdığı yeni kitabında qeyd edir ki, Dağlıq Qarabağ qədim alban torpaqlarıdır. Professor daha sonra qeyd edir ki, albanlar azarbaycanlıların və türklərin əcdadlarıdırlar. Dağlıq Qarabağ regionu da azərbaycanlılara aiddir və onlara məxsusdur. R. Suni kitabında yazır: "Ermənilər "tarixi ermənistan" adlandırdıqları ərazilərə 2600 il əvvəl gəliblər. "Gəlmə" kolonistlər həmin dövrdə bu ərazilərdə mövcud olan Urartu dövlətini tamamilə məhv etdilər. O dövrdə yaşamış erməni tarixçiləri Pavstos Byzand, Movses Xerenatsi və Erişe saxta tarixçilərdir və yazdıqlarının da hamısı cəfəngiyyatdır". Amerikalı alimin tarixi faktlara əsaslanaraq yazdığı bu həqiqətlər, erməni diasporunun radikal qanadında ciddi narahatlıqlar yaradıb. Çünki zaman keçdikcə, dünya ictimaiyyəti anlamağa başlayır ki, ermənilərin ortaya qoyduğu bütün faktlar yalan və saxtadır.

Ermənilərin iç üzünü yaxşı tanıyan Rusiya parlamentinin üzvü, LDP sədri V.V. Jirinovski çıxışlarının birində deyib: "Erməniləri azərbaycanlılardan üstün edən əsas xüsusiyyətləri, onların həyasızcasına ağlaşma qurmaq və yalanı həqiqət kimi təqdim etmək bacarığıdır". 

Dahi rus yazıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy yazır: "Həqiqətən də ermənilərin Qafqaza köçürülməsi, Qafqaz xalqlarına arxadan vurulan xəncər zərbəsi idi". Bəs, bu zərbəni kim vurmuşdu? Rusiyalı jurnalist, teleaparıcı və publisist Mixail Leontevi dinləyək: "Əslində, Ermənistan özünütəsdiqini tapmayan bir dövlətin ideal nümunəsidir. Əgər Rusiya olmasaydı, bu dövlətin xəritədə belə, mövcudluğu mümkün deyildi. Ermənistan bu gün özünün varlığı ilə Rusiyaya borcludur və belə də davam edir".  

Bu reallığı təsdiqləyən, 1992-94-cü illərdə rus ordusunun tərkibində ermənilər tərəfində Azərbaycana qarşı vuruşan əsgər Kiril Vityutin ermənilərə xitabən deyir: "Bilmirəm, siz  ermənilər hansı cəsarətdən danışırsınız. Mən Qarabağda xidmət etmişəm. Bizim hərbi hissəmiz ermənilər tərəfində vuruşurdu. Təsəvvür edin ki, bu alçaqlar hücum əmri alan kimi, bizim arxamızda gizlənirdilər. Azərbaycanlıları uzaqdan görən kimi, silahlarını atıb qaçırdılar. Ancaq biz hər hansı bir yeri ələ keçirən kimi, qışqırışırdılar ki, "dəmir aşotlar" öz gücləri ilə erməni torpaqlarını azad etdilər. Elə ki müharibə qurtardı " xristian qardaşlığı" da yaddan çıxdı. Xidmətimi  başa vurub doğma Stavropol diyarına qayıtdım. Məlum oldu ki, biz orada vuruşduğumuz dövrdə, onlar burada "xozeyin"lik edir, heç utanmadan "böyük Ermənistan" dövlətindən və erməni əsgərlərinin şücaətindən dəm vururlar. Mən həyatımda onlardan alçaq və qorxaq millət görməmişəm. Bax, bu da bir faktdır ki, Ermənistan Rusiyanın hesabına dövlət olub. Rusiya olmasaydı Qarabağ ermənilərin olmayacaqdı. Rusiya olmasaydı, ümumiyyətlə Ermənistan olmayacaqdı".

Ermənilərin qorxaq bir millət olması faktını gürcü yazıçısı Serqi Saqyaya da təsdiqləyir: "Ermənilər heç zaman şir ola bilməzlər, onlar daim daha güclü xalqlara xidmət edən çaqqallardır".

Ermənilərin alçaqlıqlarını və həyasızlığını müşahidə edən ingilis hərbi reportyoru Robert Skotland Liddeli ermənilərə maraqlı suallar verir."Bu Daşnakiya- sadəcə bir bəladır, amma çox təhlükəli bir bəla. Erməni təbliğatçıları ermənipərəst təbliğatlarını çox məharətlə həyata keçirməklə, ictimai fikrə təsir etməyi yaxşı bacarırlar. Ermənilər özlərini "aciz", "köməksiz", "əzilən", "bədbəxt" bir xalq kimi təqdim etməklə, özləri barədə "məzlum" xalq fikrini formalaşdıra bilirlər. Mən uzun müddətdir ki, bu təbliğatçılara bir neçə sual vermək istəyirəm. Ermənistan bu gun azaddır... Belə olduğu təqdirdə və hansı səbəbdən 150 mindən çox müsəlman bu ölkədə öz ev-eşiklərini, mülklərin, 200-dən çox kəndi tərk edib, Azərbaycana pənah aparıb? Necə oldu ki, yarıölü vəziyyətdə olan bu insanlar hər şeylərini atıb, Azərbaycana qaçdılar? Onların kəndlərini kim yandırıb? Onları qaçmağa kim məcbur edib? Bunu ermənilər edibsə və özlərini "aciz", "köməksiz", "əzilən", "bədbəxt" bir xalq kimi təqdim edirsə, bundan böyük alçaqlıq, həyasızlıq, rəzillik olarmı? Yox, əgər bunu ermənilər etməyibsə, bəs kim?"

Ermənilər bu sualların heç birinə cavab verə bilməzlər, çünki alcaq, rəzil və həyasız bir millət olduqlarını çoxdan sübut edibər.

 1914-cü ildə erməni tarixçisi Gevorq Aslan özünün "Ermənistan və ermənilər" kitabında etiraf edir ki, ermənilərin heç vaxt öz dövlətləri olmayıb: "Böyük Ermənistan" yaratmaq xülyası isə sadəcə olaraq dünyadakı bütün hayları birləşdirən ümummilli konsepsiyadır".

Bir qədər də tarixi keçmişə qayıdaq.

A.S.Puşkin: "Sən qulsan, sən qorxaqsan, sən ermənisən..."

Əmir Teymur deyib ki, tarix iki şeyi ona bağışlamayacaq: "Birincisi, mənim bir etnos kimi erməniləri məhv etmək istəyimi, ikincisi, bunu etməməyimi".

Dünya proletariatının banisi Karl Marks: "Ermənilər dünyada yeganə xalqdır ki, yaşamaq naminə öz qadınlarını başqa xalqların altına səriblər".

Amerikalı tarixçi Jastin və Kerolin Makkarti: "Müasir Ermənistanın yerləşdiyi ərazi ermənilər yox, azərbaycanlılara məxsusdur. Məhz buna görə də, bu ərazidəki bütün coğrafi adlar azərbaycanlılara aiddir".

Rus diplomatı, general Mayevskinin "Ermənilərin törətdikləri kütləvi qırğınlar" kitabından: "Kimsə ermənilərin milli qəhramanlığı barədə eşidibmi? Onların azadlıq uğrunda mubarizəsi barədə harada yazılıb? Heç bir yerdə! Çünki erməni "qəhrəmanlar" daha çox öz xalqının cəlladı olublar, nəinki xilaskarı".

"Qarabağın kökləri antik dövrlərə gedib çıxır. Bu, Azərbaycanın tarixi əyalətlərindən biridir. Bu region da Azərbaycanın çox vacib siyasi, mədəni və dini mərikəzlərindən biri olub... Qondarma Qarabağ problemi isə erməni saxtakarlığından başqa bir şey deyil".

1908-ci ildə Çar Rusiyası nazirlər kabinetinin sədri və daxili işlər nazir olan P.A. Stolıpin Qafqaz canişini İ.İ. Varansov-Daşkova aşağıqdakı məzmunda bir məktub göndərib: "1906-cı ilin ikinci yarısından sonra Yerevan quberniyasında yaşayan malakanlar və ləzgilərə qarşı ermənilərin törətdikləri vəhşiliklərin sayı artıb, bu səbəbdən də axırıncılar (ləzgilər müəllif.) belə bir fikrə düşüblər ki, malakanlar və tatarlarla (türklərlə) birgə ermənilərə silahlı müqavimət göstərsinlər. Ləzgilərdən bu təklifi alan malakanlar özlərinin qanuni hakimiyyətinə inamını saxlayaraq, bu təklifdən imtina ediblər.  

Bununla belə, sentyabr ayında hakimiyyət dairələrinə təklif ediblər ki, ermənilər tərksilah edilsinlər. Əks təqdirdə, erməni vəhşilərindən özləri qisas almağa başlayacaqlar".

Bu tarixi fakt da bir daha təsdiq edir ki, öz qonşularına qarşı aqressiya nümayiş etdirən ermənilər heç vaxt bu alçaqlıqlarından əl çəkməyiblər.

1920-ci ildə Böyük Britaniya Lordlar Palatasının üzvü olan Lord Korzonq deyib: "Mənə belə gəlir ki, siz erməniləri günahsız, təmiz, 8 yaşlı qız hesab edirsiniz və bu, böyük səhvdir. Ermənilər, xüsusən də özlərinin son vəhşilikləri ilə bizə sübut etdilər ki, onlar nə qədər qəddar, zalım və vəhşi bir millətdirlər".

Keçən əsrin əvvəllərində Amerikanın Türkiyədə baş komissarı olmuş admiral Mark Lombert Bristol türklərin ermənilər tərfindən soyqırıma məruz qalmaları barədə yazıb: "Mən general Dponun yanında xidmət edən zabitlərin raportlarından bilirəm ki, türklərin müdafiəsiz yaşadıqları kəndlər əvvəlcə bombalanıb və işğal edilib. Qaçıb canlarını qurtara bilməyən hər kəs qəddarlıqla öldürülüb, kəndlər qarət edilib, ev heyvanları müsadirə olunub, kəndlər yandırılıb. Bu, müsəlman əhaliyə qarşı sistemli şəkildə həyata keçirilən qətliamdır".

Bütün qeyd olunanlar onu deməyə əsas verir ki, ermənilər heç vaxt öz xislətlərindən əl çəkməyəcəklər. Bu gün onların hətta ayda belə, əzəli Ermənistan torpaqlarının axtarşına çıxması, bunu bir daha sübüt edir.

Və sonda, mərhum politoloq Orxan Camal dəfələrlə Rusiya telekanallarından bəyan etmişdi  "Qarabağ Ermənistanın yox, bütövlükdə Ermənistan Azərbaycanın torpağıdır".

Çeçenistanın prezidenti Ramzan Kadırov isə hesab edir! "Bir çeçen qızının erməniyə ərə getməsi, bizim üçün şərəfsizlik olar".

Biz də əzəli və doğma torpaqlarımız olan Qarabağda ermənilərin at oynatmasına qarşı mübarizəni bir şərəf işi bilərək, bunun üçün elliklə ayağa qalxmalıyıq. Artıq ATƏT-matət nağıllarına son qoymağın vaxtı çatıb. 

Həyasızlığın isə nə müddəti, nə də dərəcəsi olmur.

 

P.S. Yazı  müsabiqə üçün nəzərdə tutulmayıb.

  Yusif Seyid

Xəbər Lenti

"Real Madrid"in yeni "11" nömrəsi bilindi

Son 2 ayda Rusiyada COVID-19-a ən yüksək yoluxma halı

Britaniya kraliçası prodüserin medalını geri aldı

"Portu"dan "Mançester Yunayted"ə

"Çelsi"də 4 ciddi itki

Məşhur virusoloq koronavirusla bağlı iddialara cavab verdi

"Der Spiegel": Yer kürəsini gözləyən fəlakət artıq uzaqda deyil - FOTO

"Aston Villa"da yeni hücumçu

Sabirabadda yeznə ov zamanı qaynını güllələdi

Azərbaycan Avropanın yeni və alternativ enerji mənbəyidir

Alper Potukun yeni klubu müəyyənləşdi

Vidal İtaliya nəhənginə keçir

"Barcelona" mövsümə titulla start verdi

Sabahın hava proqnozu

"Ulu öndər “Əsrin müqaviləsi”ni reallaşdırmaqla gələcək nailiyyətlərimizin təməlini qoydu"

Gülbahar Şükürlü əməliyyat olundu

Türkan icra nümayəndəsinin oğlu öz bacısını öldürdü - Bakıda dəhşətli ailə faciəsi - FOTO

"Son 26 ildə “Əsrin müqaviləsi”nin Azərbaycana qazandırdığı uğurlar bugünkü reallıqlarımızdır"

Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 31 milyonu ötdü

Ermənistan yeni müharibəyə hazırlaşır - Nəticəsi nə olacaq? - Rəylər

Prezident İlham Əliyevin rəsmi "Facebook" səhifəsində Neftçilər günü ilə bağlı paylaşım edilib - FOTO

Tramp: “Elə fərman imzalayaram ki, Bayden prezident ola bilməz”

Özbəkistanın Baş nazirinin müavini koronavirusdan öldü

İranda koronavirusdan daha 183 nəfər öldü

"Erməni vandalizmi bəşər sivilizasiyasına qarşı ciddi təhlükədir"

"Erməni vandalizmi bəşər sivilizasiyasına qarşı ciddi təhlükədr"

Yunanıstan "Yanoş" ilə mübarizə aparır

Bakıda pulları sağa-sola səpən yeniyetmə, onu “ovlayıb” 35 min dollar alan quldurlar... - Atasının seyfindən, yoxsa bankdan?

146 yeni yoluxma, 154 nəfər sağaldı

Rusiyada daha 6148 nəfər koronavirusa yoluxdu

Türkiyə millisinin futbolçusu "Lester"ə keçdi

Tehran ABŞ-ın bəyanatını "qiyam" adlandırdı

"Qalatasaray"ın yetirməsi "Neftçi"yə keçdi

Azərbaycanlı rejissor Beynəlxalq Turizm Filmlər Festivalının qalibi olub - FOTO

"Fənərbağça"da yeni transfer

"Ermənistanın indiki rəhbərliyi məsuliyyət dərk etmir"

Oğlan övladı dünyaya gətirə bilmədiyi üçün boşanmağa məcbur edilən, tənha ölən şahzadə

İnsanları geyiminə görə qarşılayanlar... - Zirvəyə ya birlikdə çıxacağıq, ya da...

"Yuventus"da ağır itki

İnsanları yandırıb külünü ailələrinə göndərən general - Hitleri qorxuya salan "Praqa qəssabı" kimdir? - FOTO

Koronavirusa ən yüksək yoluxma halının qeydə alındığı daha bir ölkə Slovakiyadır

Vaxtilə ekoloji fəalkət zonası olan ərazilərin indiki halı - FOTO

Qalmaqallı qərar bu gündən qüvvəyə minir

Narazılıqla qarşılanan qərar bu gündən qüvvəyə minir

"Yeni işğal planları quran Ermənistan öz çirkin planlarından əl çəkməsə, nəticələr daha ağır olacaq"

Ermənistanda 277 yeni yoluxma

Ukraynada koronavirusdan daha 41 nəfər öldü

"Liverpul"da yeni transfer

""Əsrin müqaviləsi" Azərbaycanın hərtərəfli və sürətli inkişafı üçün zəmin yaratdı"

Qurbanlarına işgəncə verdikdən sonra başlarını kəsiblər - Qatil cütlüyün qorxunc cinayətləri - FOTO

Gürcüstanda yoluxma artır

“Qarabağ” “Neftçi”yə qarşı

Vətəndaşları narazı salan "xırda məmurlar" - Get filan vaxt gələrsən...

"Metro yenidən bağlana bilər, əgər..." - VİDEO

Britaniyada bir gündə koronavirusa 4 422 yeni yoluxma, 27 ölüm

Estoniya prezidenti küçələrdə siqaret kötükləri topladı

2100-cü ildə dünya əhalisinin sayı nə qədər olacaq? - ARAŞDIRMA - FOTO

Britaniyada bıçaqla insanlara hücum çəkdilər, 4 yaralı var

Trampı təhlükəli maddə ilə zəhərləmək istədilər

Qaret Beyl “Tottenhem”də!

Əfqanıstanda partlayış: ölən və yaralananlar var

Fransada rekord sayda yeni yoluxma qeydə alındı

ÜST: COVİD-19-la bağlı 8 peyvənd klinik sınaqların sonuncu mərhələsindədir

Tovuzun kəndləri yenə atəşə tutuldu - Cəbhədə son vəziyyət

Moskvada koronavirusdan daha 13 nəfər öldü

Braziliyada koronavirusdan ölənlərin sayı 136 min nəfəri ötdü

Qazaxıstanda koronavirusa yoluxanların sayı 110 minə yaxınlaşır

İtaliyada parlamentarilərin sayına dair referendum keçiriləcək

Tramp ABŞ-ın "Oracle" şirkətinə "TikTok"u almağa razılıq verdi

Londonda yeni karantin və peyvəndləməyə qarşı etiraz: 32 nəfər saxlanıldı

Tramp: "ABŞ-Kanada sərhədi yaxın zamanda açılacaq"

Moskvanın hava limanlarında 33 aviareys ləğv edildi və ya təxirə salındı

Avtobusun çaya düşdü: 14 nəfər öldü

Özbəkistanda koronavirusa yoluxanların sayı 50 min nəfəri ötdü

Azərbaycanda avtomobil benzinin istehsalı artıb

Günün qoroskopu: daha neytral işlə məşğul olun

Azərbaycan imitasiya naminə danışıqlarda iştirak etməyəcək – AzTV-nin efirində Qarabağ MÜZAKİRƏSİ

Qroznı-Bakı neft kəmərinin bir hissəsinin tikintisi başa çatıb

Azərbaycanda tikinti materiallarının istehsal həcmi açıqlandı

Prezident İlham Əliyev: "Əgər Ermənistan beynəlxalq hüququ yerə vurursa, biz niyə beynəlxalq hüququ gözləməliyik?!"